Thư viện Tâm lý học

Mỗi một ngành học đều mang một đặc thù khác nhau. Tâm lý học là được xem là ngành khoa học nghiên cứu hoạt động, tinh thần và tư tưởng của con người. Tổng hợp các tài liệu về tâm lý học như: bài giảng tâm lý học, giáo trình tâm lý học, đề thi tâm lý học, tài liệu tham khảo tâm lý hay... được cập nhật liên tục và mới nhất cho phép bạn tìm kiếm và tải về một cách dễ dàng. Đề mục này bao gồm các tài liệu về tâm lý học được lựa chọn và tổng hợp đầy đủ bạn có thể tham khảo để hoàn thành tốt các đề tài có liên quan đến tâm lý học. Cùng tham khảo các tài liệu bổ ích được sưu tập dành cho đề mục Tâm lý học để có thêm những kiến thức tổng hợp về lĩnh vực này nhé.
Hiển thị 1-10 trên 754 kết quả
 • (BQ) Part 1 book "Methods in behavioral research" has contents: Scientific understanding of behavior, where to start, ethics in behavioral research, fundamental research issues, measurement concepts, observational methods, asking people about themselves - survey research.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 0 0   Download

 • (BQ) Part 2 book "Methods in behavioral research" has contents: Experimental design, conducting experiments, complex experimental designs; single case, quasi experimental, and developmental research; understanding research results - description and correlation, generalization, understanding research results - statistical inference.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 0 0   Download

 • (BQ) Part 2 book "Comprehensive stress management" has contents: Other relaxation techniques, physiological arousal interventions, strategies for decreasing stressful behaviors, diversity and stress, occupational stress, stress and the college student, family stress, stress and older adults.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 2 0   Download

 • (BQ) Part 1 book "Comprehensive stress management" has contents: What is stress, stress psychophysiology, stress and illness disease, intervention, life situation interventions - intrapersonal, perception interventions, spirituality and stress, autogenic training and imagery,...and other contents.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 0 0   Download

 • Giáo trình tâm lý học quản lý gồm 3 phần: Phần 1 Những vấn đề chung, phần 2 Tâm lí người lãnh đạo, phần 3 Tâm lí người lao động và tổ chức. Mời các bạn xem nội dung chi tiết của tài liệu!

   tuyen05111996 06-05-2017 3 2   Download

 • Chapter 20 - Death, dying and grieving. In this final chapter of the lecture, we will explore many aspects of death and dying. Among the questions that we will ask are: What characterizes the death system and its cultural and historical contexts? How can death be defi ned? What are some links between development and death? How do people face their own death? How do individuals cope with the death of someone they love?

   nomoney12 04-05-2017 0 0   Download

 • Chapter 19 - Socioemotional development in late adulthood. This chapter presents the following content: Theories of socioemotional development; personality, the self, and society; families and social relationships; ethnicity, gender, and culture; successful aging.

   nomoney12 04-05-2017 0 0   Download

 • Chapter 18 - Cognitive development in late adulthood. Just how well older adults can and do function cognitively is an important question we will explore in this chapter. We also will examine the important topics of language development, work and retirement, mental health, and religion.

   nomoney12 04-05-2017 0 0   Download

 • Chapter 17 - Physical development in late adulthood. The story of Sadie Halperin’s physical development and well-being raises some truly fascinating questions about life-span development, which we will explore in this chapter. They include: Why do we age, and what, if anything, can we do to slow down the process? How long can we live? What chance do we have of living to be 100? How does the body change in old age?

   nomoney12 04-05-2017 0 0   Download

 • Chapter 16 - Socioemotional development in middle adulthood. To begin the chapter, we will examine personality theories and development in middle age, including ideas about individual variation. Then we will turn our attention to how much individuals change or stay the same as they go through the adult years. Finally we will explore a number of aspects of close relationships during the middle adulthood years.

   nomoney12 04-05-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản