Thư viện Tâm lý học

Mỗi một ngành học đều mang một đặc thù khác nhau. Tâm lý học là được xem là ngành khoa học nghiên cứu hoạt động, tinh thần và tư tưởng của con người. Tổng hợp các tài liệu về tâm lý học như: bài giảng tâm lý học, giáo trình tâm lý học, đề thi tâm lý học, tài liệu tham khảo tâm lý hay... được cập nhật liên tục và mới nhất cho phép bạn tìm kiếm và tải về một cách dễ dàng. Đề mục này bao gồm các tài liệu về tâm lý học được lựa chọn và tổng hợp đầy đủ bạn có thể tham khảo để hoàn thành tốt các đề tài có liên quan đến tâm lý học. Cùng tham khảo các tài liệu bổ ích được sưu tập dành cho đề mục Tâm lý học để có thêm những kiến thức tổng hợp về lĩnh vực này nhé.
Hiển thị 1-10 trên 779 kết quả
 • Chương 6 "Trí nhớ hằng ngày và lỗi trí nhớ". Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Trí nhớ trong cuộc sống mỗi ngày, quan điểm về cơ chế đặc biệt, cảm xúc mạnh có thể làm tăng trí nhớ, trí nhớ được tạo nên như thế nào,...

   sangbanmai_0906 15-01-2018 19 0   Download

 • Chương 5 phần 2 giúp người học hiểu về "Trí nhớ dài hạn". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Các loại trí nhớ dài hạn, lưu trữ thông tin trong LTM, khôi phục thông tin trong LTM,,....Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   sangbanmai_0906 15-01-2018 23 0   Download

 • Bài giảng Tâm lý học nhận thức: Chương 5 phần 1 Trí nhớ tạm thời, trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ làm việc, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Mô hình trí nhớ, trí nhớ tạm thời, so sánh trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn,...

   sangbanmai_0906 15-01-2018 22 0   Download

 • Bài giảng Tâm lý học nhận thức: Chương 4 Chú ý do ThS. Nhan Thị Lạc An biên soạn. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Sự chú ý có lựa chọn, sự chú ý được phân chia, chú ý hình ảnh, vai trò của chú ý trong nhận thức,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   sangbanmai_0906 15-01-2018 19 0   Download

 • Chương 3 giúp người học hiểu về "Tri giác". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Quá trình tri giác, tri giác sự vật, tiếp cận các thành tố, tổ chức tri giác, tại sao nói tri giác là cửa ngỏ của nhận thức,...

   sangbanmai_0906 15-01-2018 20 0   Download

 • Mục tiêu của chương 2 "Cơ sở sinh lý của tâm lý học nhận thức" nhằm giúp các bạn hiểu cơ sở sinh lý của tri giác, chú ý, trí nhớ, ngôn ngữ, ra quyết định, giải quyết vấn đề, mô tả chức năng của hệ thần kinh và những phương pháp mà những nhà khoa học sử dụng để nghiên cứu cơ sở sinh lý của nhận thức.

   sangbanmai_0906 15-01-2018 17 0   Download

 • Bài giảng Tâm lý học nhận thức: Chương 1 Nhập môn Tâm lý học nhận thức do ThS. Nhan Thị Lạc An biên soạn cung cấp kiến thức cơ bản về: Lịch sử hình thành tâm lý học nhận thức, các cách tiếp nhận hiện đại về nghiên cứu tâm trí,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   sangbanmai_0906 15-01-2018 21 0   Download

 • Bài giảng Tâm lý thực nghiệm có kết cấu nội dung gồm 3 chương trình bày như sau: Khái quát chung về nghiên cứu tâm lý và thực nghiệm tâm lý, tìm hiểu về một số thực nghiệm trong tâm lý học, tổ chức thực hành một thực nghiệm tâm lý.

   sangbanmai_0906 11-01-2018 26 0   Download

 • (NB) Đề cương bài giảng Tâm lý học giới thiệu những kiến thức chung về tâm lý học đại cương và tâm lý học sư phạm: Các quá trình tâm lý, trạng thái tâm lý, các thuộc tính tâm lý của con người; các thuyết về dạy học, hoạt động dạy và hoạt động học.

   convitdola 11-12-2017 38 1   Download

 • Bài giảng Tâm lý học Nghề nghiệp giới thiệu những kiến thức chung về tâm lý học đại cương và tâm lý học sư phạm: Các quá trình tâm lý, trạng thái tâm lý, các thuộc tính tâm lý của con người; các thuyết về dạy học, hoạt động dạy và hoạt động học.

   convitdola 11-12-2017 37 0   Download

Đồng bộ tài khoản