Thư viện Thư viện thông tin

Thư viện là nơi thông tin được tổ chức có hệ thống ở đó bạn có thể tìm thấy thông tin mình cần một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Thư viện thông tin chỉ có giá trị khi nó có thông tin và có người biến thông tin trở nên hữu ích. Đề mục thư viện thông tin này tổng hợp các tài liệu đặc sắc về thư viện thông tin, giáo trình thư viện thông tin, bài giảng thư viện thông tin cũng như đề thi về thư viện thông tin được chọn lọc và cập nhật đầy đủ nhất sẽ giúp các bạn tìm kiếm tài liệu của mình cần một cách dễ dàng. Mời các bạn cùng tham khảo kho tài liệu thư viện thông tin của chúng tôi để có thể dễ dàng tìm kiếm và tải về nhiều tài liệu hữu ích cho mình.
Hiển thị 1-10 trên 409 kết quả
 • Bài viết tập trung giới thiệu khái niệm bản đồ tri thức, trình bày phương pháp nghiên cứu và kết quả đạt được trong xây dựng bản đồ tri thức thư viện số (1990-2010) chuẩn quốc tế từ đó đề xuất hướng và nội dung ứng dụng bản đồ tri thức này vào thực tế nghiên cứu – đào tạo thư viện số Việt Nam.

   truongtien_10 15-01-2018 4 0   Download

 • ISO: Là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (The International Organization for Standardization). Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 là một trong bộ tiêu chuẩn của ISO. Đây chính là công cụ điều hành của người quản lý. Bài viết này hướng dẫn vận dụng các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào quản lý thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   truongtien_10 15-01-2018 1 0   Download

 • Nội dung của bài vết trình bày về khái niệm của tài liệu nội sinh, đặc điểm của nguồn tài liệu nội sinh, các vấn đề về bản quyền trong việc tích hợp nguồn tài liệu, tài liệu nội sinh của trường Đại học Khoa học Tự Nhiên. Mời các bạn tham khảo!

   truongtien_10 15-01-2018 1 0   Download

 • Nội dung bài viết trình bày về cách đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập ở bậc đại học: các nhận định về giáo dục ở Việt Nam và các nước phát triển, so sánh giữa hai phương pháp giảng dạy truyền thống và hiện đại, phương pháp thực hiện, những trở ngại và biện pháp giải quyết.

   truongtien_10 15-01-2018 2 0   Download

 • Bài viết Hướng tới một địa chỉ tin học cho tài liệu dịch của PGS. TS Vương Toàn tập trung khai thác về các vấn đề xoay quanh tài liệu dịch, đặc điểm của tình hình tài liệu dịch hiện nay, trở ngại và thuận lợi khi triển khai nguồn tin chung về tài liệu dịch.

   truongtien_10 15-01-2018 1 0   Download

 • Để có thể đáp ứng được nhu cầu tin của mình thì trước hết, con người cần biết cách khai thác, sử dụng các nguồn/ hệ thống thông tin và biết rõ trách nhiệm đối với việc khai thác sử dụng thông tin. Tất cả các vấn đề nói trên gồm các kỹ năng về khai thác, kỹ năng lựa chọn và sử dụng thông tin được trình bày cụ thể trong bài viết Nội dung kiến thức thông tin.

   truongtien_10 15-01-2018 1 0   Download

 • Bài viết Ứng dụng phần mềm nguồn mở thư viện số Greenstone trong việc xây dựng bảo tàng tiền số hóa có kết cấu gồm 4 phần: phần mềm nguồn mở Greenstone-phương pháp mới để tổ chức, tạo lập và phân phối thông tin, ý tưởng xây dựng bảo tàng tiền số hóa, cách thức xây dựng bảo tàng tiền số hóa, cách thức tra cứu và khai thác thông tin trong bộ sưu tập tiền số hóa.

   truongtien_10 15-01-2018 7 0   Download

 • Nội dung bài viết trình bày về công cụ làm việc với siêu dữ liệu là Metabrowser, hiệu đính và  tạo lập siêu dữ liệu bằng Metabrower, Metabrowser dễ dàng tạo lập các yếu tố siêu dữ liệu bằng giao diện đơn giản, việc chọn dùng các thuật ngữ từ danh sách đã được chuẩn hoá, tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc biên mục Metadata với Dublin Core, trong quá trình tạo lập siêu dữ liệu,...

   truongtien_10 15-01-2018 5 0   Download

 • Nội dung bài viết trình bày về sự cần thiết của Marketing, Marketing là chức năng của một tổ chức có thể giữ mối quan hệ thường xuyên với khách hàng của tổ chức đó, hiểu được nhu cầu của họ, phát triển sản phẩm   hoặc dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, và thiết lập các chương trình quảng bá thông tin nhằm   thể hiện mục đích của tổ chức đó.

   truongtien_10 15-01-2018 3 0   Download

 • Nội dung bài viết trình bày về vấn đề gặt hái metadata để xây dựng những Bộ sưu tập thư viện số đồng nghĩa với việc xây dựng Thư viện ảo, điều này giúp cơ sở dữ liệu của Thư viện ngày càng phong phú, tiết kiệm được không gian lưu trữ, đây là điều rất lý tưởng cho các Thư viện đã đang và sẽ xây dựng Thư viện số.

   truongtien_10 15-01-2018 3 0   Download

Đồng bộ tài khoản