Thư viện Xã hội học

Xã hội học là khoa học về các quy luật chung của xã hội. Xã hội học được xem là khoa học về các cơ chế tác động và các hình thức biểu hiện của các quy luật đó trong các hoạt động của cá nhân, các nhóm xã hội, các giai cấp và các dân tộc. Tập hợp các bài giảng xã hội học, giáo trình xã hội học, đề thi xã hội học, tài liệu về các quy luật và tính quy luật xã hội; các đặc thù của sự phát triển và vận hành của hệ thống xã hội... sẽ giúp các bạn sinh viên chuyên ngành xã hội có thêm tư liệu phục vụ tốt cho việc học của mình. Cùng tham khảo các tài liệu bổ ích được sưu tập dành cho đề mục Xã hội học để có thêm những kiến thức tổng hợp về lĩnh vực này. Chúc các bạn tìm được tài liệu phù hợp.
Hiển thị 1-10 trên 2195 kết quả
 • Chủng tộc là một quần thể người hay tập hợp quần thể người được phân biệt bởi những đặc điểm di truyền về hình thái sinh lý, mà nguồn gốc và quá trình hình thành liên quan đến một vùng địa vực nhất định.

   phuanhphu 26-06-2017 4 1   Download

 • Bài giảng: Đối tượng, nhiệm vụ, chức năng và phương pháp nghiên cứu của dân tộc học gồm các nội dung chính sau: Lược khảo quá trình hình thành và phát triển của Dân tộc học, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu Dân tộc học. Mời các bạn tham khảo!

   phuanhphu 26-06-2017 2 1   Download

 • Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, người Thái ở Việt Nam có dân số 1.550.423 người, là dân tộc có dân số đứng thứ 3 tại Việt Nam, có mặt trên hầu hết tỉnh, thành phố. Người Thái cư trú tập trung tại các tỉnh: Sơn La [Mương La] - (572.441 người, chiếm 53,2% dân số toàn tỉnh và 36,9% tổng số người Thái tại Việt Nam), Nghệ An(295.

   khanhanh12345 11-05-2017 13 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Research design and methods - A process approach" has contents: Using specialized research designs, describing data, using inferential statistics, using multivariate design and analysis, reporting your research results.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 6 2   Download

 • (BQ) Part 1 book "Research design and methods - A process approach" has contents: Explaining behavior, developing and evaluating theories of behavior, getting ideas for research, choosing a research design, choosing a research design, choosing and using research subjects,...and other contents.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 5 2   Download

 • (BQ) Part 2 book "Exploring social psychology" has contents: Human nature and cultural diversity; gender, genes, and culture; how nice people get corrupted; how nice people get corrupted, how groups intensify decisions, power to the person, the reach of prejudice, social psychology and the sustainable future, blessed are the peacemakers,...and other contents.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 2 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "Exploring social psychology" has contents: Doing social psychology, did you know it all along, self serving bias, the power of positive thinking, the fundamental attribution error, the powers and perils of intuition, reasons for unreason, clinical intuition, behavior and belief,...and other contents.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 31 1   Download

 • Cuốn Sổ tay bao gồm 7 chương và đi từ những khái niệm, nguyên tắc cơ bản nhất của phát triển cộng đồng đến các bước đi cụ thể kèm theo những lưu ý thực tiễn để giúp người làm công tác phát triển cộng đồng có thể dễ dàng áp dụng và tìm ra những câu trả lời khi gặp vướng mắc trong quá trình làm công tác phát triển cộng đồng.

   nomoney13 04-05-2017 7 5   Download

 • Bìa viết "Mại dâm và mối liên quan với nhiễm HIV/AIDS tại Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh" gồm có những phần chính sau: Tổng quan về mại dâm ở Việt Nam và tại Thành phố Hồ Chí Minh, mại dâm và HIV/AIDS, ứng phó quốc gia với mại dâm và HIV, khuyến nghị.

   nomoney13 04-05-2017 2 1   Download

 • Gender in socialism (after 1945, before Doi moi) 3 đảm (3 responsibilities): Bearing children, earning living, and public servants during the war (Northern women), Women’s Union, Law on Marriage and Family “Equality of men and women”, Abolishing the discrimination of fuedal gendered norms “Progressive, happy and harmonious family” , Husband and wife are expected to be faithful, love and respect to each other to build an ideal family.

   longphdtailieu 04-05-2017 7 2   Download

Đồng bộ tài khoản