Thư viện Kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh dùng để xác định, phát triển các ý tưởng và triển khai chiến lược kinh doanh. Lập kế hoạch và xây dựng lộ trình cho một dự án kinh doanh có thể ngăn chặn những sai lầm nghiêm trọng. Kế hoạch kinh doanh tuy không phải là phép thuật để đảm bảo thành công nhưng kế hoạch kinh doanh là công cụ giúp cho việc xác định tính khả thi của chiến lược. Lập kế hoạch kinh doanh là một bước quan trọng mà bất cứ một nhà doanh nghiệp nào cũng cần tiến hành cho dù quy mô của doanh nghiệp lớn hay nhỏ. Vậy để có kiến thức vững vàng xây dựng kế hoạch kinh doanh hiệu quả, hãy tham khảo kho tài liệu, sách, ebook, giáo trình, bài giảng hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh, phân tích kế hoạch kinh doanh để tìm ra định hướng kinh doanh thành công cho doanh nghiệp.
Hiển thị 1-10 trên 142 kết quả
 • This paper aims to develop a framework for a regional approach identifying the connections from rural areas to urban areas and growth centres, and clusters’ impact on poverty reduction.

   thithi300610 09-03-2018 0 0   Download

 • In this research paper, the Keynesian, Leontief’s and Miyazawa’s multiplier concepts are extended in order to decompose the factors that propagate to total import requirements on such variables as domestic intermediate consumption, domestic final consumption, domestic investment and export.

   thithi300610 09-03-2018 0 0   Download

 • Tài liệu gồm các phần chính: Phần 1. Đánh giá tổng quan ba ngành: cà phê, cao su và chè; Phần 2. Kết quả khảo sát và phân tích thống kê; Phần 3. Phân tích SWOT cho ba ngành và những khuyến nghị chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   hpnguyen2 05-03-2018 0 0   Download

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Các rủi ro trong lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá công tác lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá chất lượng bản kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   sangbanmai_0906 15-01-2018 15 5   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong chương 6 "Kế hoạch tài chính" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Mục đích lập kế hoạch tài chính trong kế hoạch kinh doanh, nội dung của kế hoạch tài chính, quá trình lập kế hoạch tài chính, công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tài chính.

   sangbanmai_0906 15-01-2018 13 5   Download

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 5 Kế hoạch nhân sự. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Mục đích lập kế hoạch nhân sự, nội dung kế hoạch nhân sự, quá trình lập kế hoạch nhân sự, triển khai kế hoạch nhân sự.

   sangbanmai_0906 15-01-2018 12 4   Download

 • Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kế hoạch sản xuất", cụ thể như: Nội dung kế hoạch sản xuất, quy trình lập kế hoạch sản xuất, lập dự toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, ra quyết định trong lập kế hoạch sản xuất.

   sangbanmai_0906 15-01-2018 7 4   Download

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 3 trình bày về "Kế hoạch marketing". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Phân tích thị trường, khách hàng, phân tích cạnh tranh, lựa chọn chiến lược marketing, nguồn lực và triển khai kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!

   sangbanmai_0906 15-01-2018 10 4   Download

 • Chương 2 "Nội dung một kế hoạch kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tóm tắt tổng quan, mô tả công ty, mô tả sản phẩm/dịch vụ, phân tích thị trường, chiến lược và kế hoạch marketing, kế hoạch sản xuất và đầu tư, kế hoạch quản lý, kế hoạch tài chính, phân tích rủi ro.

   sangbanmai_0906 15-01-2018 12 5   Download

 • Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Khái niệm về kế hoạch kinh doanh, sự cần thiết phải lập Kế hoạch kinh doanh, quá trình lập một bản Kế hoạch kinh doanh, tổ chức và triển khai việc lập Kế hoạch kinh doanh.

   sangbanmai_0906 15-01-2018 14 5   Download

Đồng bộ tài khoản