Thư viện Marketing - Bán hàng

Một doanh nghiệp muốn đạt được doanh số bán hàng cao cần phải có sự phối hợp tốt giữa bộ phận bán hàng và Marketing. Bộ phận Marketing nếu có chất lượng cao sẽ hỗ trợ rất tốt và tiết kiệm thời gian cho bộ phận bán hàng, ngược lại, khi bộ phận bán hàng khai thác tốt danh sách này, sẽ tăng hiệu quả của một chiến dịch Marketing. Và trong môi trường kinh doanh cạnh tranh như hiện nay, hai bộ phận này càng cần phối hợp tốt với nhau nhằm tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh. Đây chính là những tính năng một giải pháp CRM có thể mang lại cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp kiểm soát và nâng cao hiệu quả kinh doanh và gia tăng lợi nhuận. Tổng hợp nguồn tài liệu chất lượng gồm nhiều sách, ebook, giáo trình, bài giảng về Marketing & Bán hàng chọn lọc và mới nhất giúp bạn thành công trong công tác tiếp thị, bán hàng.
Hiển thị 1-10 trên 985 kết quả
 • Nghiên cứu này mở rộng lý thuyết chủ đề: tìm hiểu tác động đồng thời trực tiếp và gián tiếp của uy tín nhãn mác thông qua uy tín nhãn hàng (trường hợp nhãn hàng riêng) đến chất lượng sản phẩm, thái độ với nhãn hàng và sự sẵn lòng chi trả cao.

   hieutinhcotu 19-06-2017 1 1   Download

 • This study aims to investigate customer attitudes towards marketing activities in the smartphone market in Vietnam. In order to reach this aim, the index of consumer sentiment towards marketing, which is based on the marketing mix paradigm (4Ps), is adopted.

   hieutinhcotu 19-06-2017 2 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Consumer behavior & marketing strategy" has contents: Subculture and social class, reference groups and family, market segmentation and product positioning; consumer behavior and product strategy, consumer behavior and promotion strategy, consumer behavior and pricing strategy,...and other contents.

   bautroibinhyen30 15-06-2017 3 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "Consumer behavior & marketing strategy" has contents: Introduction to consumer behavior and marketing strategy, a framework for consumer analysis, introduction to affect and cognition, consumers' product knowledge and involvement, attention and comprehension, attitudes and intentions, consumer decision making.

   bautroibinhyen30 15-06-2017 3 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Marketing research" has contents: Basic sampling issues, sample size determination, data processing and fundamental data analysis; statistical testing of differences and relationships, multivariate data analysis, communicating the research results,...and other contents.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 7 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "Marketing research" has contents: The role of marketing research in management decision making; the marketing research industry and research ethics, secondary data and big data analytics, qualitative research, traditional survey research,...and other contents.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 10 3   Download

 • (BQ) Part 2 book "Marketing research" has contents: Sampling fundamentals, sample size and statistical theory, discriminant, factor, and cluster analysis; presenting the results, presenting the results, marketing mix measures,...and other contents.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 8 2   Download

 • (BQ) Part 1 book "Marketing research" has contents: Marketing research in practice, the marketing research process, research design and implementation, marketing research on the internet, information from respondents - issues in data collection, attitude measurement,...and other contents.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 36 2   Download

 • (BQ) Part 2 book "Essentials of marketing frances - Brassington & stephen pettitt" has contents: Promotion: integrated marketing communication; marketing planning, management and control; sarketing planning, management and control; promotion - advertising and personal selling; e marketing and new media; promotion - other tools of marketing communication.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 1 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "Essentials of marketing frances - Brassington & stephen pettitt" has contents: Marketing dynamics, the European marketing environment, segmenting markets, marketing information and research, buyer behaviour, price, product.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 1 1   Download

Đồng bộ tài khoản