Thư viện Marketing - Bán hàng

Một doanh nghiệp muốn đạt được doanh số bán hàng cao cần phải có sự phối hợp tốt giữa bộ phận bán hàng và Marketing. Bộ phận Marketing nếu có chất lượng cao sẽ hỗ trợ rất tốt và tiết kiệm thời gian cho bộ phận bán hàng, ngược lại, khi bộ phận bán hàng khai thác tốt danh sách này, sẽ tăng hiệu quả của một chiến dịch Marketing. Và trong môi trường kinh doanh cạnh tranh như hiện nay, hai bộ phận này càng cần phối hợp tốt với nhau nhằm tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh. Đây chính là những tính năng một giải pháp CRM có thể mang lại cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp kiểm soát và nâng cao hiệu quả kinh doanh và gia tăng lợi nhuận. Tổng hợp nguồn tài liệu chất lượng gồm nhiều sách, ebook, giáo trình, bài giảng về Marketing & Bán hàng chọn lọc và mới nhất giúp bạn thành công trong công tác tiếp thị, bán hàng.
Hiển thị 1-10 trên 989 kết quả
 • Nội dung của bài giảng trình bày về sự ra đời và phát triển của marketing, khái niệm cốt lõi về marketing, quản trị marketing, các quan niệm về quản trị marketing, marketing hỗn hợp (marketing mix) và thách thức của marketing trong một thế giới kết nối mới.

   kloikloi 12-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về môi trường marketing, môi trường vĩ mô, môi trường dân số học, môi trường tự nhiên và kinh tế, môi trường chính trị và pháp luật, môi trường công nghệ, môi trường văn hóa, môi trường vi mô, các yếu tố bên trong doanh nghiệp, những người cung ứng, các trung gian marketing, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, công chúng, hệ thống thông tin marketing và hệ thố...

   kloikloi 12-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về thị trường và hành vi mua hàng của người tiêu dùng, thị trường người tiêu dùng, mô hình hành vi mua của người tiêu dùng, văn hóa chung và văn hóa riêng, tầng lớp xã hội, nhóm tham khảo, gia đình, cá nhân, tâm lý, qui trình ra quyết định mua, nhận thức nhu cầu, chọn lựa mức độ tham gia mua, xác định các lựa chọn, đánh giá các lựa chọn, quyết định mu...

   kloikloi 12-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày những hiểu biết chung về thị trường, phân khúc thị trường, yêu cầu của phân khúc thị trường, thị trường hàng tiêu dùng, lựa chọn thị trường mục tiêu, đánh giá các khúc thị trường để chọn thị trường mục tiêu, chiến lược về thị trường mục tiêu, định vị trong thị trường và quá trình định vị.

   kloikloi 12-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về chiến lược sản phẩm, khái niệm sản phẩm, phân loại sản phẩm, quyết định của cá nhân về sản phẩm, thuộc tính sản phẩm, thương hiệu, nhãn hiệu, bao bì – sự đóng gói, dịch vụ hỗ trợ, chu kỳ sống sản phẩm và chiến lược phát triển sản phẩm mới.

   kloikloi 12-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về chiến lược giá cả Pprice Strategy, khái niệm về giá cả, các yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá, định giá trên cơ sở chi phí và định giá trên cơ sở người mua, chiến lược định giá cho tập hợp sản phẩm, chiến lược điều chỉnh giá, chiến lược thay đổi giá, định giá sản phẩm mới và tiến trình xác định giá bán cho một sản phẩm mới.

   kloikloi 12-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về chiến lược phân phối, khái niệm phân phối, vai trò phân phối, kênh phân phối, chức năng hệ thống phân phối, các trung gian trong kênh phân phối, nhà bán lẻ, nhà bán buôn và đại lý, các hệ thống marketing, lựa chọn kênh phân phối, quản trị kênh phân phối và các vấn đề lưu thông hàng hóa.

   kloikloi 12-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về chiến lược chiêu thị, khái niệm chiêu thị, hỗn hợp chiêu thị, chu kì sống sản phẩm và hỗn hợp chiêu thị, khái niệm AIDA, nguồn tiền dành cho xúc tiến, chiến lược đẩy và kéo, quảng cáo, sáng tạo trong quảng cáo, phát triển chiến lược quảng cáo, thông điệp quảng cáo, phương tiện quảng cáo, quan hệ công chúng, kế hoạch PR, các công cụ khuyến mãi...

   kloikloi 12-10-2017 0 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là: Nhận biết của người tiêu dùng về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khám phá thói quen cũng như hành vi tiêu dùng hàng Việt của người tiêu dùng, tìm hiểu về đánh giá và thái độ của người tiêu dùng đối với hàng Việt,...

   phuong_thanh_137 08-10-2017 4 3   Download

 • Nội dung của tài liệu giới thiệu về chính sách mua hàng của Nestlé, điều lệ mua hàng của nestlé, bộ phận mua hàng và nhân sự, chủ sở hữu nguồn cung ứng, kết nối kinh doanh , chọn lựa nhà cung cấp, quản lý và phát triển nhà cung cấp, kiểm soát và tuân thủ và đo lường hiệu suất mua hàng.

   kloi1234 17-09-2017 4 3   Download

Đồng bộ tài khoản