Tài liệu Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh hiện đang là một trong những ngành có nhu cầu rất cao và cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp là rất lớn. Quản trị kinh doanh giúp bạn khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp. Quản trị kinh doanh đa dạng các mảng kiến thức như: Quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh tổng hợp, quản trị chất lượng, quản trị dịch vụ, quản trị du lịch, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị truyền thông...Nhằm giúp các bạn sinh viên, giảng viên, người đi làm có nguồn tài liệu phong phú, chất lượng hỗ trợ việc học tập nghiên cứu về Quản trị kinh doanh TaiLieu.VN đã tổng hợp nhiều tài liệu, sách, ebook, bài giảng, đề thi chuyên ngành Quản trị kinh doanh chọn lọc để các bạn tham khảo.
  • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 8 - Nguyễn Quang Vinh

   Nội dung chính của Chương 8 Quản trị chất lượng toàn diện nằm trong bài giảng Quản trị chất lượng nêu các hoạt động được phối hợp nhằm lãnh đạo và kiểm soát tổ chức liên quan đến chất lượng.

   pdf 17p top_12 21-04-2014 0 0

  • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 4 (tt) - Nguyễn Quang Vinh

   Chương 4 Chứng nhận chất lượng nằm trong Quản trị chất lượng nhằm trình bày các mục tiêu, một công cụ quan trọng : kiểm định chất lượng. Bảo đảm chất lượng một sản phẩm/dịch vụ, bảo đảm CL cấp doanh nghiệp, đánh giá các hệ thống chất lượng.

   pdf 15p top_12 21-04-2014 0 0

  • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 6 - Nguyễn Quang Vinh

   Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 6 Bảy công cụ kiểm soát chất lượng trình bày biểu kê hoặc phiếu kiểm tra (checksheet), lưu đồ (Flowchart), biểu đồ tần suất (Histogram chart), biểu đồ Pareto (Pareto chart), biểu đồ phân tích nhân quả (Cause and Effect diagram –Ishikawa diagram), biểu đồ phân tán (Scatter diagram), biểu đồ kiểm soát (Control chart).

   pdf 20p top_12 21-04-2014 0 0

  • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 5 - Nguyễn Quang Vinh

   Nội dung cơ bản của bài giảng Quản trị chất lượng Chương 5 Kiểm soát chất lượng nhằm trình bày về quản trị chất lượng một sản phẩm / dịch vụ. Các khía kinh tế, chi phí liên quan đến chất lượng.

   pdf 46p top_12 21-04-2014 0 0

  • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 4 - Nguyễn Quang Vinh

   Trong chương 4 Nhận thức về chất lượng tại các nước đang phát triển nằm trong bài giảng Quản trị chất lượng trình bày về bản chất thị trường của các nước đang phát triển. Các nhận thức sai lầm về chất lượng.

   pdf 8p top_12 21-04-2014 0 0

  • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 3 - Nguyễn Quang Vinh

   Nội dung bài giảng Quản trị chất lượng Chương 3 Tiến trình lịch sử của các quan niệm chất lượng nhằm trình bày về sự phát triển của các khái niệm chất lượng từ cổ đại đến hiện đại. Sự phát triển khái niệm chất lượng trong thời kỳ hiện đại.

   pdf 19p top_12 21-04-2014 0 0

  • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 2 - Nguyễn Quang Vinh

   Nội dung chương 2 Tiếng nói khách hàng của bài giảng Quản trị chất lượng nêu một số khẩu hiệu về khách hàng, các loại khách hàng, thái độ và sự trung thành của khách hàng, thu thập ý kiến khách hàng. Một vài lưu ý khi thăm dò ý kiến khách hàng, vài gợi ý khi viết các câu hỏi điều tra, thăm dò. Đối sánh các kỳ vọng của khách hàng và các dịch vụ thực tế.

   pdf 26p top_12 21-04-2014 0 0

  • Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 1 - Nguyễn Quang Vinh

   Nội dung chính của bài giảng Quản trị chất lượng Chương 1 Chất lượng là gì? Tại sao phải quan tâm đến chất lượng trình bày về định nghĩa chất lượng, điểm xuất phát của chất lượng. Nhu cầu của khách hàng chính là điểm xuất phát của chất lượng. Chất lượng là phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

   pdf 16p top_12 21-04-2014 0 0

  • Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Chương 5 - ThS. Lê Văn Hòa

   Các nội dung chính trong chương 5 Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp của bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh trình bày ý nghĩa, mục đích và nội dung phân tích tình hình tài chính và phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích các tỷ số chủ yếu.

   pdf 51p top_12 21-04-2014 0 0

  • Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Chương 2 - ThS. Lê Văn Hòa

   Nội dung chính của Chương 2 Phân tích kết quả sản xuất và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất nhằm phân tích kết quả sản xuất. Phân tích khái quát quy mô kết quả sản xuất. Phân tích các mối quan hệ cân đối chủ yếu trong sản xuất và phân tích chất lượng sản phẩm.

   pdf 93p top_12 21-04-2014 0 0

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản