Thư viện Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh hiện đang là một trong những ngành có nhu cầu rất cao và cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp là rất lớn. Quản trị kinh doanh giúp bạn khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp. Quản trị kinh doanh đa dạng các mảng kiến thức như: Quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh tổng hợp, quản trị chất lượng, quản trị dịch vụ, quản trị du lịch, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị truyền thông...Nhằm giúp các bạn sinh viên, giảng viên, người đi làm có nguồn tài liệu phong phú, chất lượng hỗ trợ việc học tập nghiên cứu về Quản trị kinh doanh TaiLieu.VN đã tổng hợp nhiều tài liệu, sách, ebook, bài giảng, đề thi chuyên ngành Quản trị kinh doanh chọn lọc để các bạn tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 3754 kết quả
 • Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Phần 6: Xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức dự án phát triển hệ thống, thiết kế hệ thống chuỗi cung ứng, quy trình thiết kế hệ thống, xây dựng kế hoạch dự án chi tiết,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   bautroibinhyen14 16-01-2017 0 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Phần 5: Đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình tương quan thị trường chuỗi cung ứng, đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng, khung đo lường hiệu quả, Hoạt động thực hiện hiệu quả chuỗi cung ứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   bautroibinhyen14 16-01-2017 0 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Phần 4: Công nghệ thông tin và chuỗi cung ứng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tác động roi da BullWhip, ảnh hưởng tác động roi da BullWhip; hợp tác, hoạch định, dự báo và bổ sung; chuỗi cung ứng hợp tác,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   bautroibinhyen14 16-01-2017 0 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Phần 3: Hoạt động chuỗi cung ứng - Sản xuất và phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế sản phẩm, điều độ sản xuất, quản lý nhà máy trong sản xuất, quản lý đơn hàng, kế hoạch phân phối,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   bautroibinhyen14 16-01-2017 0 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Phần 2: Hoạt động chuỗi cung ứng, lập kế hoạch và nguồn cung ứng" cung cấp cho người học các kiến thức: Dự báo nhu cầu trong lập kế hoạch, phương pháp dự báo, lưu ý khi dự báo, kế hoạch tổng hợp, định giá sản phẩm, quản lý tồn kho,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   bautroibinhyen14 16-01-2017 0 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Phần 1: Tổng quan về chuỗi cung ứng" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm về chuỗi cung ứng, quản trị chuỗi cung ứng, thành phần chuỗi cung ứng, đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   bautroibinhyen14 16-01-2017 0 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 7: Trả công lao động" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về tiền lương, các hình thức trả lương, quy trình định giá công việc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   bautroibinhyen14 16-01-2017 0 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 6: Đánh giá kết quả thực hiện công việc" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu mục đích và vai trò của hoạt động đánh giá, phương pháp đánh giá, quy trình đánh giá nhân viên, giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

   bautroibinhyen14 16-01-2017 0 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 5: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm đào tạo và phát triển, phân biệt giữa đào tạo và phát triển, quy trình thực hiện đào tạo, định hướng nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   bautroibinhyen14 16-01-2017 0 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 4: Tuyển mộ và lựa chọn nguồn nhân lực" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được khái niệm và vai trò của tuyển mộ và lựa chọn NNL, các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển mộ và lựa chọn, quy trình tuyển mộ và lựa chọn, đánh giá kết quả tuyển dụng và thực hiện bố trí nhân sự.

   bautroibinhyen14 16-01-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản