Tài liệu Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh hiện đang là một trong những ngành có nhu cầu rất cao và cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp là rất lớn. Quản trị kinh doanh giúp bạn khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp. Quản trị kinh doanh đa dạng các mảng kiến thức như: Quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh tổng hợp, quản trị chất lượng, quản trị dịch vụ, quản trị du lịch, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị truyền thông...Nhằm giúp các bạn sinh viên, giảng viên, người đi làm có nguồn tài liệu phong phú, chất lượng hỗ trợ việc học tập nghiên cứu về Quản trị kinh doanh TaiLieu.VN đã tổng hợp nhiều tài liệu, sách, ebook, bài giảng, đề thi chuyên ngành Quản trị kinh doanh chọn lọc để các bạn tham khảo.
  • Ebook Chinh phục đỉnh Phú Sĩ: Cuộc đời và sự nghiệp doanh nhân Ngô Hùng Lâm - Quách Đức Anh

   Ebook Chinh phục đỉnh Phú Sĩ: Cuộc đời và sự nghiệp doanh nhân Ngô Hùng Lâm của tác giả Quách Đức Anh nhằm chia sẻ những bí quyết cuộc sống và sự nghiệp của doanh nhân Ngô Hùng Lâm trong lĩnh vực kinh doanh của mình với hi vọng các thế hệ sau này có thể tham khảo, rút kinh nghiệm từ những bài học để tiến nhanh hơn và xa hơn trên con đường lập nghiệp, làm giàu cho bản thân, cho gia đình và cho đất nước.

   pdf 113p xuantriu1 23-08-2014 27 2

  • Quản lý quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

   Quản lý quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có nội dung trình bày khái niệm về đào tạo nguồn nhân lực, quá trình đào tạo (phân tích nhu cầu đào tạo, xác định mục tiêu đào tạo, xác định nội dung và phương pháp đào tạo, xác định kinh phí đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo).

   doc 11p xuantriu1 22-08-2014 29 1

  • Tuyển dụng nguồn nhân lực

   Tuyển dụng nguồn nhân lực có nội dung trình bày các vấn đề có liên quan đến quá trình tuyển dụng như thu hút, tuyển chọn và định hướng nhân viên sẽ được đề cập. Nội dung cụ thể nhằm làm rõ các vấn đề: Quá trình tuyển dụng - Khái niệm và các chú ý quan trọng trong quá trình tuyển dụng, các thách thức trong quá trình tuyển dụng, các bước trong quá trình tuyển dụng.

   doc 14p xuantriu1 22-08-2014 34 3

  • Quản lý nguồn nhân lực và vai trò của nó trong doanh nghiệp

   Quản lý nguồn nhân lực và vai trò của nó trong doanh nghiệp có nội dung trình bày bản chất, vai trò của quản lý nguồn nhân lực (QLNNL) trong doanh nghiệp và các phương thức mà cán bộ nhân sự có thể thực hiện nhằm góp phần vào sự thành công của tổ chức.

   doc 18p xuantriu1 22-08-2014 38 2

  • Bài giảng Hệ thống hoạch định khai thác nguồn tài nguyên doanh nghiệp ERP - Phí Anh Tuấn

   Bài giảng Hệ thống hoạch định khai thác nguồn tài nguyên doanh nghiệp ERP trình bày tóm tắt lịch sử ERP, ERP hệ thống thông tin tích hợp cho quản trị doanh nghiệp, ERP các quy trình xử lý nghiệp vụ, tích hợp thông tin cho bài toán kế toán.

   pdf 157p wide_12 30-07-2014 72 6

  • Chuyên đề 1: Tổng quan quản trị nguồn nhân lực - Nguyễn Thanh Hội

   Chuyên đề 1: Tổng quan quản trị nguồn nhân lực trình bày về các yếu tố một doanh nghiệp cần trong đó con người đóng vai trò quan trọng nhất trong doanh nghiệp, khái niệm nguồn nhân lực, vai trò của quản trị nguồn nhân lực.

   pdf 33p wide_12 30-07-2014 73 2

  • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - TS. Lê Quân

   Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - Đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp thương mại trình bày khái niệm và vai trò của đãi ngộ nhân sự, các hình thức đãi ngộ nhân sự, tổ chức công tác đãi ngộ nhân sự.

   pdf 15p lamquangngoc2012 29-07-2014 62 1

  • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - TS. Lê Quân

   Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - Đào tạo và phát triển nhân sự có nội dung trình bày tấm quan trọng của đào tạo và phát triển nhân sự, các hình thức đào tạo và phát triển nhân sự, các nội dung đào tạo và phát triển nhân sự và các nội dung khác.

   pdf 43p lamquangngoc2012 29-07-2014 69 2

  • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - TS. Lê Quân

   Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - Bố trí và sử dụng nhân sự trình bày nguyên tắc bố trí và quản trị nhân sự, nội dung bố trí sử dụng nhân sự, bố trí nhân sự theo nhóm.

   pdf 45p lamquangngoc2012 29-07-2014 63 1

  • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - TS. Lê Quân

   Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - Tuyển dụng nhân sự trình bày khái niệm và vai trò của tuyển dụng nhân sự, các nguồn tuyển dụng nhân sự, các bước tuyển dụng nhân sự.

   pdf 31p lamquangngoc2012 29-07-2014 67 2

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản