Thư viện Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh hiện đang là một trong những ngành có nhu cầu rất cao và cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp là rất lớn. Quản trị kinh doanh giúp bạn khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp. Quản trị kinh doanh đa dạng các mảng kiến thức như: Quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh tổng hợp, quản trị chất lượng, quản trị dịch vụ, quản trị du lịch, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị truyền thông...Nhằm giúp các bạn sinh viên, giảng viên, người đi làm có nguồn tài liệu phong phú, chất lượng hỗ trợ việc học tập nghiên cứu về Quản trị kinh doanh TaiLieu.VN đã tổng hợp nhiều tài liệu, sách, ebook, bài giảng, đề thi chuyên ngành Quản trị kinh doanh chọn lọc để các bạn tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 4513 kết quả
 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực Chương 10 do Th.S Trần Phi Hoàng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Cung cấp cho người học các kiến thức về: Công đoàn, thỏa ước lao động tập thể, tranh chấp lao động, công nhân tham gia quản lý doanh nghiệp, quan hệ lao động quốc tế, tìm hiểu quan điểm nhân viên.

   sangbanmai_0906 15-01-2018 4 0   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 9 "Trả công lao động" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, cơ cấu thu nhập của người lao động, mục tiêu của hệ thống tiền lương, các hình thức tiền lương,...

   sangbanmai_0906 15-01-2018 2 0   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực Chương 8 Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên trình bày các nội dung sau: Mục đích, đào tạo và phát triển nhân viên trong phòng và bản thân, các phương pháp đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên,...

   sangbanmai_0906 15-01-2018 3 0   Download

 • Sau khi học xong chương "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực" này người học có thể hiểu về: Mục đích, phân loại các hình thức đào tạo, các nguyên tắc cơ bản trong học tập, xác định nhu cầu đào tạo, thực hiện quá trình đào tạo,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   sangbanmai_0906 15-01-2018 3 0   Download

 • Chương 6 giúp người học hiểu về "Định hướng và phát triển nghề nghiệp". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Mục đích của việc nghiên cứu định hướng và phát triển nghề nghiệp, các giai đoạn phát triển nghề nghiệp, những điểm then chốt trong nghề nghiệp, khả năng cá nhân,...

   sangbanmai_0906 15-01-2018 2 0   Download

 • Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kiểm tra, trắc nghiệm và phỏng vấn", cụ thể như: Kiểm tra, trắc nghiệm, phỏng vấn, các yếu tố tác động đến phỏng vấn, nguyên tắc phỏng vấn, chỉ dẫn đối với những ứng viên sắp tham gia phỏng vấn,...

   sangbanmai_0906 15-01-2018 4 0   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 trình bày về "Quá trình tuyển dụng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Nguồn ứng viên từ trong nội bộ doanh nghiệp, nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng,...

   sangbanmai_0906 15-01-2018 3 0   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 do Th.S Trần Phi Hoàng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm và ý nghĩa của phân tích công việc, những thông tin cần thu thập trong phân tích công việc, nội dung trình tự thực hiện phân tích công việc, các phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc,...

   sangbanmai_0906 15-01-2018 4 0   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hoạch định nguồn nhân lực, quá trình hoạch định nguồn nhân lực, phân tích môi trường kinh doanh, xác định mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp, mức độ phối hợp giữa chiến lược kinh doanh và chiến lược quản trị nguồn nhân lực,...

   sangbanmai_0906 15-01-2018 3 0   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 Những vấn đề chung về quản trị nguồn nhân lực, trình bày các nội dung sau: Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực, quá trình phát triển của quản trị nguồn nhân lực, các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực, mô hình quản trị nguồn nhân lực, đánh giá trình độ quản trị nguồn nhân lực.

   sangbanmai_0906 15-01-2018 2 0   Download

Đồng bộ tài khoản