Thư viện Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh hiện đang là một trong những ngành có nhu cầu rất cao và cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp là rất lớn. Quản trị kinh doanh giúp bạn khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp. Quản trị kinh doanh đa dạng các mảng kiến thức như: Quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh tổng hợp, quản trị chất lượng, quản trị dịch vụ, quản trị du lịch, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị truyền thông...Nhằm giúp các bạn sinh viên, giảng viên, người đi làm có nguồn tài liệu phong phú, chất lượng hỗ trợ việc học tập nghiên cứu về Quản trị kinh doanh TaiLieu.VN đã tổng hợp nhiều tài liệu, sách, ebook, bài giảng, đề thi chuyên ngành Quản trị kinh doanh chọn lọc để các bạn tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 4257 kết quả
 • (BQ) Part 1 book "Fundamentals of investing" has contents: The investment environment, securities markets and transactions, investment information and securities transactions, return and risk, the time value of money, modern portfolio concepts, common stocks, analyzing common stocks.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 12 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Fundamentals of investing" has contents: Stock valuation, market efficiency and behavioral finance, bond valuation, mutual funds and exchange traded funds, mutual funds and exchange traded funds, futures markets and securities, investing in preferred stocks.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 5 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "International human resource management" has contents: Outsourcing and human resource management, international leadership development; recruitment and selection of international managers; international pay and compensation; international and comparative employee voice.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 6 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "International human resource management" has contents: Globalization, national systems and multinational companies; national employment systems and international HRM; international structure and strategy; global integration,...and other contents.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 7 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Strategic compensation - A human resource management approach" has contents: Discretionary benefits, legally required benefits, compensating executives, compensating the flexible workforce, compensating expatriates, pay and benefits outside the united states,....and other contents.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 6 2   Download

 • (BQ) Part 1 book "Strategic compensation - A human resource management approach" has contents: Strategic compensation, contextual influences on compensation practice, traditional bases for pay, incentive pay, building internally consistent compensation systems,...and other contents.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 4 3   Download

 • (BQ) Part 2 book "Consumer behavior - Building marketing strategy" has contents: Self-Concept and lifestyle, situational influences, consumer decision process and problem recognition, information search, alternative evaluation and selection, outlet selection and purchase, postpurchase processes, customer satisfaction and customer commitment.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 3 1   Download

 • (BQ)Part 2 book "Modern competitive strategy" has contents: Vertical integration and outsourcing, partnering, global strategy, new business development, managing the multibusiness firm, corporate governance.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 2 1   Download

 • (BQ)Part 1 book "Modern competitive strategy" has contents: What is strategy, industry analysis, competitive advantage; strategy over time - growth and innovation, strategic planning, strategy execution.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 3 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Organizational behavior" has contents: The leadership process, leader traits and behavioral styles, organizational culture and innovation, organizational structure and design.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 3 1   Download

Đồng bộ tài khoản