Thư viện Kinh Tế - Quản Lý

Tổng hợp các tài liệu, tư liệu, kinh nghiêm, phương pháp hay về kiến thức Kinh tế - Quản lý sẽ giúp bạn nắm bắt các khái niệm về quản lý nhà nước, các tiêu chuẩn và qui chuẩn quốc gia, qui hoạch xây dựng đô thị - nông thôn và quản lý các dự án kinh tế hiệu quả. Khám phá nguồn tài liệu về Kinh tế - Quản lý như: giáo trình về Kinh tế - Quản lý, bài giảng Kinh tế - Quản lý và đề thi Kinh tế - Quản lý đa dạng dành cho cho các môn thuộc chuyên ngành Kinh tế học, chuyên ngành Luật học... giúp sinh viên và giảng viên có thêm tài liệu tham khảo thật hữu ích. Cùng tham khảo các tài liệu bổ ích được sưu tập dành cho đề mục Kinh Tế - Quản Lý để có thêm những kiến thức tổng hợp về lĩnh vực này. Chúc các bạn tìm được tài liệu phù hợp.
Hiển thị 1-10 trên 41334 kết quả
 • Bài giảng Luật bảo vệ người tiêu dùng do TS. Bùi Quang Xuân biên soạn trình bày về những vấn đề lý luận về bảo vệ người tiêu dùng gồm những nội dung chính được trình bày như sau: tổng quan về bảo vệ người tiêu dùng, những vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ người tiêu dùng, khái quát pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

   chuakieudam 23-01-2018 2 0   Download

 • TCVN 222 - 66 hệ thống quản lý bản vẽ khung tên và bảng kê trên các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật. Tiêu chuẩn này quy định các mẫu khung tên và bảng kê trên các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật của sản phẩm sản xuất chính và sản xuất phụ.

   hoatimnguoixua 21-01-2018 2 0   Download

 • Chương 10 giúp người học hiểu về "Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Nền kinh tế đóng và nền kinh tế mở, sơ lược về lý thuyết thương mại quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái, phân loại tỷ giá hối đoái thực tế,....

   sangbanmai_0906 17-01-2018 0 0   Download

 • Nội dung chương 9 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Lạm phát", cụ thể như: Khái niệm và đo lường, các nguyên nhân gây ra lạm phát, tác động của lạm phát,..Mời các bạn cùng tham khảo!

   sangbanmai_0906 17-01-2018 0 0   Download

 • Mục tiêu của "Chương 8 - Tiền tệ và thị trường tiền tệ" giúp người học hiểu được tổng quan về tiền tệ, cung tiền, hiểu được các vấn đề trong thị trường tiền tệ và chính sách tiền tệ, biết phân biệt sự khác nhau giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Mời các bạn tham khảo.

   sangbanmai_0906 17-01-2018 0 0   Download

 • Chương 7 trình bày về "Tổng cầu và chính sách tài khóa".

   sangbanmai_0906 17-01-2018 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 6 "Tổng cầu và tổng cung" trình bày các nội dung sau: Thiết lập mô hình AD – AS, dùng mô hình AD – AS để nghiên cứu biến động KT trong ngắn hạn và dài hạn, tập trung quan sát 2 yếu tố: Sản lượng (Y-đo bằng GDPr) và mức giá P,...

   sangbanmai_0906 17-01-2018 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 "Thất nghiệp". Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khái niệm và đo lường, thị trường lao động, phân loại thất nghiệp, tác động của thất nghiệp,...

   sangbanmai_0906 17-01-2018 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô Chương 4 giúp người học hiểu về "Tăng trưởng kinh tế". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm và đo lường tăng trưởng kinh tế, hiệu ứng đuổi kịp, ý nghĩa của tăng trưởng kinh tế, phân biệt tăng trưởng và phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế trên thế giới,...

   sangbanmai_0906 17-01-2018 0 0   Download

 • Nội dung chương 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính", cụ thể như: Hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường, thị trường vốn vay, mô hình cung cầu trên thị trường vốn vay,...

   sangbanmai_0906 17-01-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản