Thư viện Kinh tế học

Kinh tế học nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa và dịch vụ. Nghiên cứu kinh tế học nhằm mục đích giải thích cách thức các nền kinh tế vận động và cách tác nhân kinh tế tương tác với nhau. Tổng hợp kho tài liệu về Kinh tế học như: ebook, giáo trình và bài giảng cho các môn kinh tế học như: kinh tế vi mô, vĩ mô, kinh tế công, kinh tế quốc tế, kinh tế lượng, địa lý kinh tế,... dành cho sinh viên và giảng viên tham khảo phục vụ cho học tập và nghiên cứu. Bên cạnh đó, đề mục này còn chứa đựng thư viện đề thi và ngân hàng câu hỏi kiểm tra chọn lọc về Kinh tế học sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi các môn kinh tế học. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 4801 kết quả
 • Dưới đây là Đề thi tuyển sinh sau ĐH năm 2017 môn Kinh tế học của trường ĐH Mở mời các bạn sinh viên hãy tham khảo để giúp các bạn ôn tập củng cố kiến thức cũng như cách giải các bài tập nhanh và chính xác nhất. Chúc các bạn thi tốt.

   ano_3101 17-10-2017 2 0   Download

 • Nội dung của tài liệu giới thiệu về các doanh nghiệp vừa và nhỏ, định nghĩa về doanh nghiệp vừa và nhỏ, vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất sạch hơn – một công cụ nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp, triển khai sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp vừa và nhỏ.

   kloikloi 12-10-2017 3 3   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày những bài tập về kinh tế vĩ mô, bài tập về tăng trưởng kinh tế, bài tập về tiết kiệm, chi tiêu đầu tư và hệ thống tài chính, bài tập về cung và cầu, bài tập về thu nhập và chi tiêu, bài tập về thu chi ngân sách, bài tập về tiền tệ, ngân hàng, bài tập về chính sách tiền tệ, thất nghiệp và lạm phát.

   kloikloi 12-10-2017 1 1   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày bức tranh tổng quát về kinh tế vĩ mô, tìm hiểu chung về kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế dài hạn trong kinh tế vĩ mô, tiết kiệm, chi tiêu đầu tư và hệ thống tài chính, tổng cung và tổng cầu, thu nhập và chi tiêu, chính sách thu chi ngân sách, tiền tệ, ngân hàng và hệ thống dự trữ liên bang, chính sách tiền tệ, thị trường lao động, thất nghiệp và lạm p...

   kloikloi 12-10-2017 1 1   Download

 • Nội dung của ebook trình bày về những thành phần cơ bản của nền kinh tế vĩ mô (sản lượng, tiền và kỳ vọng), các chủ đề chọn lọc về nền kinh tế vĩ mô, lịch sử tóm tắt về tiền và chính sách tiền tệ ở Hoa Kỳ, các nguyên tắc cơ bản của hạch toán GDP, đọc báo cáo cán cân thanh toán, hiểu về tỷ giá hối đoái và kết hợp tất cả những vấn đề riêng lẻ lại với nhau về nền ...

   kloikloi 12-10-2017 1 1   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về hàm tiêu dùng, thu nhập khả dụng tác động chi tiêu tiêu dùng, thu nhập tương lai kỳ vọng và của cải tác động đến chi tiêu tiêu dùng, các nhân tố xác định chi tiêu đầu tư, phân biệt đầu tư dự kiến và đầu tư tồn kho ngoài dự kiến, điều chỉnh tồn kho - nền kinh tế đạt trạng thái cân bằng mới sau một cú sốc cầu, chi tiêu đầu tư được xem l...

   kloikloi 12-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về khái niệm chính sách tài khóa, chính sách tài khóa mở rộng và thắt chặt, chính sách tài khóa, tác động số nhân, và cách thức tác động này bị ảnh hưởng bởi các nhân tố ổn định tự động, ngân sách chính phủ và những biến động kinh tế, khoản nợ công lớn và các khoản nợ ẩn ngầm của chính phủ.

   kloikloi 12-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về cán cân thanh toán (BOP), dòng vốn và cán cân thanh toán, ví dụ nhận dạng về BOP, cán cân thanh toán Việt Nam, vai trò của tỷ giá hối đoái, chính sách tỷ giá hối đoái, sự can thiệp thị trường ngoại hối, tỷ giá hối đoái và chính sách kinh tế vĩ mô, tỷ giá hối đoái thực, BOP và thị trường ngoại hối.

   kloikloi 12-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về thị trường hàng hóa và đường IS, khái niệm về đường IS, cách hình thành đường IS, phương trình đường IS, sự chuyển dịch đường IS, thị trường tiền tệ và đường LM, tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô, sự cân bằng trên thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ, tác động của chính sách tài khóa, tác động của chính sách tiền tệ, h...

   kloikloi 12-10-2017 0 0   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm về lạm phát và mức giá chung, giảm lạm phát, tỷ lệ lạm phát và phân loại lạm phát, nguyên nhân gây ra lạm phát, lạm phát theo thuyết số lượng tiền tệ, tác động của lạm phát và biện pháp giảm lạm phát, khái niệm về thất nghiệp và lực lượng lao động, các dạng thất nghiệp, tác hại của thất nghiệp, mối quan hệ giữa lạm phát và thất ...

   kloikloi 12-10-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản