Thư viện Kinh tế học

Kinh tế học nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa và dịch vụ. Nghiên cứu kinh tế học nhằm mục đích giải thích cách thức các nền kinh tế vận động và cách tác nhân kinh tế tương tác với nhau. Tổng hợp kho tài liệu về Kinh tế học như: ebook, giáo trình và bài giảng cho các môn kinh tế học như: kinh tế vi mô, vĩ mô, kinh tế công, kinh tế quốc tế, kinh tế lượng, địa lý kinh tế,... dành cho sinh viên và giảng viên tham khảo phục vụ cho học tập và nghiên cứu. Bên cạnh đó, đề mục này còn chứa đựng thư viện đề thi và ngân hàng câu hỏi kiểm tra chọn lọc về Kinh tế học sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi các môn kinh tế học. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 4809 kết quả
 • Đề cương bài giảng Kinh tế phát triển cung cấp cho sinh viên những kiến thức về chuyên ngành kinh tế phát triển là: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế, các mô hình tăng trưởng & chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế.

   convitdola 07-12-2017 7 0   Download

 • (NB) Nội dung chính của Bài giảng Kinh tế các ngành sản xuất kinh doanh được trình bày như sau: Những vấn đề cơ bản trong kinh tế sản xuất, phân tích sản xuất, phân tích lợi nhuận,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   convitdola 07-12-2017 5 0   Download

 • Đề cương ôn tập Kinh tế vi mô trình bày tóm tắt ý chính như mười nguyên lý của kinh tế học, sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích từ thương mại, các lực lượng cung và cầu trên thị trường,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   asdfghjklkt 05-12-2017 14 1   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Nguyên lý thống kê do ThS Hà Thị Kiều Oanh biên soạn là: Trang bị những kiến thức cơ bản về thống kê: Các phương pháp thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu thống kê, giúp cho sinh viên biết cách biến những dữ liệu rời rạc thành các con số có ý nghĩa.

   cobematxanh 05-12-2017 11 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 2: Chương 7 Khuyết tật của thị trường và Vai trò của chính phủ gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Các kiến thức các khuyết tật của thị trường, sức mạnh của thị trường, thông tin không hoàn hảo, vai trò của chính phủ, chức năng kinh tế của chính phủ.

   cobematxanh 05-12-2017 11 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 2: Chương 6 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về cân bằng tổng thể, các thị trường phụ thuộc lẫn nhau, hiệu quản kinh tế, hiệu quả trong trao đổi, hiệu quả trong sản xuất!

   cobematxanh 05-12-2017 10 0   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Kinh tế vi mô 2: Chương 5 Cạnh tranh độc quyền và độc quyền nhóm được trình bày như sau: Thị trường cạnh tranh độc quyền, thị trường độc quyền nhóm, lý thuyết trò chơi,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   cobematxanh 05-12-2017 12 0   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Kinh tế vi mô 2: Chương 4 Cạnh tranh và độc quyền được trình bày như sau: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc quyền bán thuần túy, thị trường độc quyền mua thuần túy,...

   cobematxanh 05-12-2017 9 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 2: Chương 3 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Phân tích lý thuyết sản xuất, lựa chọn chi phí sản xuất trong dài hạn, thặng dư sản xuất của thị trường cạnh tranh,...

   cobematxanh 05-12-2017 8 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô 2: Chương 2 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Trạng thái cân bằng trong tiêu dùng, sự thay đổi của giá cả và đường cầu cá nhân, sự thay đổi thu nhập và đường Engel, phương pháp xây dựng đường cầu cá nhân,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   cobematxanh 05-12-2017 14 0   Download

Đồng bộ tài khoản