Thư viện Luật học

Luật học là ngành học thu hút khá nhiều sự quan tâm của nhiều người. Tổng hợp tài liệu hay về luật học, giáo trình luật học phổ dụng, bài giảng luật học đặc sắc cùng với các đề thi về luật học được cập nhật thường xuyên dành cho các chuyên ngành Luật học như: luật kinh tế, luật dân sự, luật thương mại, luật kinh doanh, luật quốc tế... sẽ giúp cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh, sinh viên có thêm nguồn tham khảo giá trị. Bên cạnh đó ngân hàng câu hỏi, trắc nghiệm và thư viện đề thi luật học được chọn lọc dành cho các bạn tham khảo để chuẩn bị cho các kỳ thi, kiểm tra hay thực hiện các chuyên đề cho các môn chuyên ngành Luật học thật tốt. Cùng tham khảo và tải các tài liệu luật học đặc sắc tại đây nhé.
Hiển thị 1-10 trên 1755 kết quả
 • Bài giảng "Luật hành chính 2 - Chương 6: Tham nhũng và phòng chống tham nhũng" cung cấp cho người học các kiến thức: Những quy định chung, vai trò và nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức và công dân trong việc phòng chống tham nhũng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   bautroibinhyen18 18-02-2017 0 0   Download

 • Bài giảng "Luật hành chính 2 - Chương 5: Những biện pháp bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa và kỷ luật nhà nước trong quản lý nhà nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, yêu cầu đối với việc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa và kỷ luật nhà nước trong quản lý nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   bautroibinhyen18 18-02-2017 0 0   Download

 • Bài giảng "Luật hành chính 2 - Chương 4: Thủ tục hành chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của thủ tục hành chính; chủ thể của thủ tục hành chính, quy phạm về quan hệ thủ tục hành chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   bautroibinhyen18 18-02-2017 0 0   Download

 • Bài giảng "Luật hành chính 2 - Chương 3: Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính" cung cấp cho người học các kiến thức về vi phạm hành chính, những vấn đề chung về trách nhiệm hành chính, Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   bautroibinhyen18 18-02-2017 0 0   Download

 • Bài giảng "Luật hành chính 2 - Chương 2: Quyết định quản lý nhà nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm quyết định quản lý nhà nước, các tính chất quyết định quản lý nhà nước, phân loại quyết định hành chính, trình tự xây dựng và ban hành quyết định hành chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   bautroibinhyen18 18-02-2017 0 0   Download

 • Bài giảng "Luật hành chính 2 - Chương 1: Nội dung, hình thức và phương pháp quản lý nhà nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung, hình thức quản lý nhà nước; phương pháp quản lý hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   bautroibinhyen18 18-02-2017 0 0   Download

 • Bài giảng "Luật hành chính 1 - Bài 5: Quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, công chức" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về cán bộ, công chức; những quy định chủ yếu của quy chế pháp luật hành chính của cán bộ; quy chế pháp luật hành chính của công chức

   bautroibinhyen18 18-02-2017 0 0   Download

 • Bài giảng "Luật hành chính 1 - Bài 4: Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước và cơ quan quản lý nhà" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan niệm về cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước, phân loại cơ quan hành chính nhà nước, hệ thống cơ quan hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   bautroibinhyen18 18-02-2017 0 0   Download

 • Bài giảng "Luật hành chính 1 - Bài 3: Quy phạm trong quản lý nhà nước và quan hệ pháp luật hành chính nhà nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Hương ước - Quy phạm xã hội trong quản lý nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   bautroibinhyen18 18-02-2017 0 0   Download

 • Bài giảng "Luật hành chính 1 - Bài 2: Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về hệ thống các nguyên tắc, các nguyên tắc chính trị - Xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   bautroibinhyen18 18-02-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản