Thư viện Quản lý dự án

Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch quản lý dự án, tổ chức và quản lý dự án, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Hoặc cũng có thể hiểu Quản lý dự án là việc áp dụng các chức năng và hoạt động của quản lý vào suốt vòng đời của dự án để dự án đạt được những mục tiêu đề ra. Đề mục Quản lý dự án tổng hợp nguồn tài liệu hay về Quản lý dự án như: sách về Quản lý dự án, giáo trình tham khảo về Quản lý dự án hay và mới nhất. Tại đề mục Quản lý dự án này cho phép các bạn tham khảo và tải những tài liệu hay nhất về Quản lý dự án về để làm tài liệu phục vụ cho nghiên cứu và học tập của mình.
Hiển thị 1-10 trên 475 kết quả
 • (BQ) Part 2 book "Fundamentals of investments valuation and management" has contents: Diversification and risky asset allocation; performance evaluation and risk management; futures contracts, stock options,...and other contents.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 5 5   Download

 • (BQ) Part 1 book "Fundamentals of investments valuation and management" has contents: A brief history of risk and return, the investment process, overview of security types, mutual funds and other investment companies, the stock market, common stock valuation, stock price behavior and market efficiency,...and other contents.

   bautroibinhyen27 11-05-2017 3 3   Download

 • (BQ) Phần 2 cuốn sách "Kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Quỹ tiền tệ quốc tế - Thầy thuốc hay thầy thuốc phù thủy; thị trường chứng khoán và sự sụp đổ; giá năng lượng; thâm hụt, thặng dư liên ban và nợ quốc gia; chi tiêu liên bang; NAFTA, CAFTA, GATT, WTO - Các hiệp định thương mại có tốt đối với chúng ta.

   bautroibinhyen26 04-05-2017 12 7   Download

 • (BQ) Phần 1 cuốn sách "Kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thuật ngữ kinh tế vĩ mô - Tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát, thất nghiệp, suy thoái và khủng hoảng; lãi xuất và giá trị hiện tại; chính sách tài khóa; chính sách tiền tệ; thương mại quốc tế - Có đe dọa việc làm ở Hoa Kỳ không. Mời các bạn cùng tham khảo.

   bautroibinhyen26 04-05-2017 11 7   Download

 • Phân tích tài chính dự án nhà máy chế biến cà phê trình bày chi tiết bảng thông số về: Sản xuất và quy mô sản xuất, giá cả, vốn lưu động, chi phí đầu tư, huy động vốn,... Bảng tính chỉ số lạm phát và tỷ gía hối đoái. Mời các bạn tham khảo!

   vmthi12qt 24-04-2017 7 3   Download

 • Nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực luôn là đề tài làm bận tâm của mỗi đơn vị, mỗi tổ chức trong xã hội. Một tổ chức và thành công của tổ chức phụ thuộc vào tính hiệu quả của nguồn lực cũng như cách thức quản lý con người.

   msy1976 19-04-2017 24 10   Download

 • (BQ) Part 2 book "Project management" has contents: Managing project teams, outsourcing - managing interorganizational relations, progress and performance measurement and evaluation, project closure, international projects, oversight, an introduction to agile project management, project management career paths.

   bautroibinhyen23 02-04-2017 1 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "Project management" has contents: Modern project management, organization strategy and project selection, defining the project, estimating project times and costs, developing a project plan, managing risk, scheduling resources and costs, reducing project duration, leadership - being an effective project manager.

   bautroibinhyen23 02-04-2017 1 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Project management" has contents: Maintaining control during project execution, dealing with risk and uncertainty, managing the project interfaces, project communication and documentation, project communication and documentation.

   bautroibinhyen23 02-04-2017 1 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "Project management" has contents: About projects and project management, about projects and project management, defining your project, building and maintaining an effective team, an overview of planning and estimating.

   bautroibinhyen23 02-04-2017 1 1   Download

Đồng bộ tài khoản