Thư viện Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả. Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn về tiêu chuẩn và qui chuẩn giúp các bạn nắm bắt rõ các tiêu chuẩn - qui chuẩn về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn - qui chuẩn về chất lượng công trình, tiêu chuẩn - qui chuẩn về môi trường cũng như các tiêu chuẩn - qui chuẩn khác. Đề mục tiêu chuẩn - qui chuẩn bao gồm các tài liệu về tiêu chuẩn - qui chuẩn như: giáo trình, bài giảng, bộ hồ sơ, kinh nghiệm xây dựng các bộ tiêu chuẩn - qui chuẩn quản lý chất lượng và qui trình quản lý ISO, ITIL,CMMI chọn lọc dành cho sinh viên và các chuyên gia tư vấn tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 10991 kết quả
 • Kiểm soát quá trình bằng thống kê (Statistical Process Control – SPC or Statistical Quality Control – SQC) là việc áp dụng phương pháp thống kê để thu thập, trình bày, phân tích các dữ liệu một cách đúng đắn, chính xác và kịp thời nhằm theo dõi, kiểm soát, cải tiến quá trình hoạt động của một đơn vị, một tổ chức bằng cách giảm tính biến động của nó.

   vuondaoxanh 19-06-2017 0 0   Download

 • Quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) là lĩnh vực liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thuộc danh mục những vật tư kỹ thuật do nhà nước thống nhất quản lý, là loại hàng hoá đặc biệt hạn chế kinh doanh, do đó được Nhà nước quản lý chặt chẽ từ sản xuất, cung ứng, sử dụng đến xuất nhập khẩu, bất kỳ doanh nghiệp nào muốn sản xuất kinh doanh, cung ứng v...

   xdlunglo2 03-05-2017 10 3   Download

 • QCVN 41:2016/BGTVT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08 tháng 4 năm 2016.

   tailieu_oto 19-04-2017 6 2   Download

 • Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 3254 : 1979. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các công trình sản xuất, các công trình công cộng và sinh hoạt thuộc tất cả các ngành kinh tế quốc dân và quy định những yêu cầu chung để bảo đảm an toàn cháy cho các công trình đó. Định nghĩa các thuật ngữ đã sử

   scan114 18-04-2017 3 2   Download

 • Đây là cuốn tài liệu mang tính tổng hợp, hướng dẫn những vấn đề cơ bản trong công tác phòng cháy, chữa cháy giúp cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy nghiên cứu, vận dụng vào thực tế của cơ quan, đơn vị mình góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.

   scan114 18-04-2017 6 3   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 93:1995 về Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông xi măng và bê tông nhựa đường áp dụng cho các loại sơn vạch tín hiệu chỉ dẫn giao thông trên cơ sở chất tạo màng Acrylic hoặc perclovinyl - cao su clo hoá cho các bề mặt bê tông xi măng hoặc bê tông nhựa đường.

   bautroibinhyen18 20-02-2017 4 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 92:1995 về Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông xi măng và bê tông nhựa đường áp dụng cho các loại sơn vạch tín hiệu chỉ dẫn giao thông trên cơ sở chất tạo màng Acrylic hoặc perclovinyl - cao su clo hoá cho các bề mặt bê tông xi măng hoặc bê tông nhựa đường.

   bautroibinhyen18 20-02-2017 1 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 85 1994 về Săm lốp xe thồ, xích lô áp dụng cho săm lốp xe thồ, xích lô bơm hơi sản xuất từ mành Polyamid. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   bautroibinhyen18 20-02-2017 4 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 84:1994 về Ngoại quan săm xe đạp áp dụng để kiểm tra săm xe đạp. Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu khuyết tật của săm xe đạp có thể quan sát được. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   bautroibinhyen18 20-02-2017 1 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 83:1994 về Ngoại quan lốp xe đạp áp dụng để kiểm tra ngoại quan các quy cách lốp xe đạp. Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu khuyết tật của lốp xe đạp có thể quan sát được. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   bautroibinhyen18 20-02-2017 2 1   Download

Đồng bộ tài khoản