Thư viện Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả. Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn về tiêu chuẩn và qui chuẩn giúp các bạn nắm bắt rõ các tiêu chuẩn - qui chuẩn về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn - qui chuẩn về chất lượng công trình, tiêu chuẩn - qui chuẩn về môi trường cũng như các tiêu chuẩn - qui chuẩn khác. Đề mục tiêu chuẩn - qui chuẩn bao gồm các tài liệu về tiêu chuẩn - qui chuẩn như: giáo trình, bài giảng, bộ hồ sơ, kinh nghiệm xây dựng các bộ tiêu chuẩn - qui chuẩn quản lý chất lượng và qui trình quản lý ISO, ITIL,CMMI chọn lọc dành cho sinh viên và các chuyên gia tư vấn tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 8594 kết quả
 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7197:2002 Áp dụng cho thuốc nổ nhũ tương P113L dùng cho mỏ lộ thiên.

   thangnamvoiva16 26-08-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6899:2001 quy định phương pháp xác định tính chất thấm mực in có dầu của giấy. Phương pháp này thường chỉ được áp dụng cho các loại giấy dễ thấm như giấy in báo, in sách và in rônêô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   thangnamvoiva16 26-08-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6894:2001 quy định phương pháp xác định độ bền uốn hay còn gọi là độ cứng của giấy và cáctông trong khoảng từ 20 mN đến 10000 mN (ở một số máy đo có thể đo được độ bền uốn xuống đến 2 mN). Phương pháp này cũng có thể áp dụng cho các loại vật liệu có độ bền uốn lớn hơn.

   thangnamvoiva16 26-08-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức: Cần chứng tỏ khả năng cung cấp một cách ổn định sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu pháp luật và chế định được áp dụng; nhằm để nâng cao sự thoả mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng có hiệu lực hệ thống đó, bao gồm cả các quá trình để cải tiến liên...

   thangnamvoiva16 26-08-2016 2 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14021:2003 quy định các yêu cầu để tự động công bố về môi trường, bao gồm các công bố bằng lời văn, bằng biểu tượng, hình vẽ lên trên sản phẩm. Tiêu chuẩn này còn mô tả các thuật ngữ được lựa chọn dùng thông dụng trong các công bố về môi trường và đưa ra các yêu cầu mức độ sử dụng các thuật ngữ đó.

   thangnamvoiva16 26-08-2016 1 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9735-9:2004 quy định cho an ninh EDIFACT lô và quy định thông điệp khóa an ninh và quản lý chứng chỉ KEYMAN. Tiêu chuẩn này bao gồm các quy tắc mức ứng dụng cho cấu trúc dữ liệu trong trao đổi thông điệp điện tử trong một môi trường mở, được dựa trên các yêu cầu của cả hai xử lý lô hay tương tác.

   thangnamvoiva16 26-08-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9735-8:2004 quy định các quy tắc cú pháp cho dữ liệu kết hợp trong EDI được trao đổi giữa các hệ thống áp dụng máy tính. Tiêu chuẩn này cũng cung cấp một phương pháp để truyền dữ liệu không thể truyền bởi thông điệp EDIFACT lô hoặc tương tác.

   thangnamvoiva16 26-08-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9735-7:2004 quy định an ninh về độ tin cậy cho EDIFACT lô tại mức trao đổi, mức nhóm và mức gói/thông điệp phù hợp với các cơ chế an ninh đã được thiết lập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   thangnamvoiva16 26-08-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9735-6:2004 áp dụng cho an ninh EDIFACT, xác định thông điệp xác thực và báo nhận an ninh (AUTACK).

   thangnamvoiva16 26-08-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9735-5:2004 quy định các quy tắc cú pháp an ninh EDIFACT và cung cấp một phương pháp tạo quy tắc an ninh mức thông điệp/gói, nhóm và trao đổi đối với tính xác thực, tính toàn vẹn và không từ chối gốc, phù hợp với các cơ chế an ninh đã được xác lập.

   thangnamvoiva16 26-08-2016 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản