Thư viện Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả. Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn về tiêu chuẩn và qui chuẩn giúp các bạn nắm bắt rõ các tiêu chuẩn - qui chuẩn về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn - qui chuẩn về chất lượng công trình, tiêu chuẩn - qui chuẩn về môi trường cũng như các tiêu chuẩn - qui chuẩn khác. Đề mục tiêu chuẩn - qui chuẩn bao gồm các tài liệu về tiêu chuẩn - qui chuẩn như: giáo trình, bài giảng, bộ hồ sơ, kinh nghiệm xây dựng các bộ tiêu chuẩn - qui chuẩn quản lý chất lượng và qui trình quản lý ISO, ITIL,CMMI chọn lọc dành cho sinh viên và các chuyên gia tư vấn tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 5437 kết quả
 • TCVN 4245:1996 - Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu an toàn khi thiết kế lắp đặt, vận hành các thiết bị và đường ống được sử dụng trong quá trình sản xuất, sử dụng oxi, axetylen.

   nuatraitimyeunguoi 23-04-2016 11 1   Download

 • TCVN 6304-1997 về chai chứa khí đốt hóa lỏng - Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển chai chứa khí đốt hóa lỏng có dung tích nước đến 150 lít.

   nuatraitimyeunguoi 23-04-2016 8 0   Download

 • TCVN 5684 : 2003 về an toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu chung. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn phòng cháy, nổ cho các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, bao gồm các kho, cảng, cửa hàng và tuyến ống dẫn dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ.

   nuatraitimyeunguoi 23-04-2016 3 0   Download

 • QCVN 10: 2012/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 49/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012.

   nuatraitimyeunguoi 23-04-2016 2 0   Download

 • QCVN: 01-2008/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo quyết định số 64/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2008.

   nuatraitimyeunguoi 23-04-2016 4 1   Download

 • This code or standard was developed under procedures accredited as meeting the criteria for American National Standards. The Standards Committee that approved the code or standard was balanced to assure that individuals from competent and concerned interests have had an opportunity to participate.

   nuatraitimyeunguoi 23-04-2016 10 1   Download

 • Cùng tìm hiểu các thông tin chứng nhận về môi trường; chứng nhận xã hội; an toàn thực phẩm và chứng chỉ thực hành tốt; chứng nhận chất lượng thực phẩm đặc trưng;... được trình bày cụ thể trong "Ebook Các quy định, tiêu chuẩn và chứng nhận đối với nông sản xuất khẩu: Phần 2".

   codon_10 04-04-2016 2 1   Download

 • Ebook Các quy định, tiêu chuẩn và chứng nhận đối với nông sản xuất khẩu với mục tiêu cung cấp cho những nhà sản xuất và xuất khẩu những thông tin về các quy định của những nước nhập khẩu lớn; các chương trình chứng nhận tự nguyện chính; các địa chỉ liên hệ có thể tìm kiếm thêm thông tin về các quy định nhập khẩu và chương trình chứng nhận.

   codon_10 04-04-2016 1 1   Download

 • Bài giảng Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (ISO/IEC 17025: 2005) của tác giả Nguyễn Thị Nga sẽ giới thiệu tới các bạn về về hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025:2005; áp dụng ISO/IEC 17025 :2005 trong phòng thí nghiệm và kiểm tra chất lượng sản phẩm thủ công mỹ nghệ - Coste.

   buicongcnsh 25-03-2016 6 3   Download

 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 545: Kiểm toán việc xác định và trình bày giá trị hợp lý với mục tiêu quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản trong việc kiểm toán việc xác định và trình bày giá trị hợp lý trên báo cáo tài chính.

   nghe123 25-03-2016 2 1   Download

Đồng bộ tài khoản