Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Thư viện Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả. Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn về tiêu chuẩn và qui chuẩn giúp các bạn nắm bắt rõ các tiêu chuẩn - qui chuẩn về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn - qui chuẩn về chất lượng công trình, tiêu chuẩn - qui chuẩn về môi trường cũng như các tiêu chuẩn - qui chuẩn khác. Đề mục tiêu chuẩn - qui chuẩn bao gồm các tài liệu về tiêu chuẩn - qui chuẩn như: giáo trình, bài giảng, bộ hồ sơ, kinh nghiệm xây dựng các bộ tiêu chuẩn - qui chuẩn quản lý chất lượng và qui trình quản lý ISO, ITIL,CMMI chọn lọc dành cho sinh viên và các chuyên gia tư vấn tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 5356 kết quả
 • "Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng" là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị chỉ tiêu thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác thí nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, qu...

   thanh_k8cntt 23-01-2016 5 0   Download

 • "Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Khảo sát xây dựng" là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, phạm quy quy định. Mời các bạn cùng tham khảo.

   thanh_k8cntt 23-01-2016 4 0   Download

 • "Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần Xây dựng" là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng.

   thanh_k8cntt 23-01-2016 7 0   Download

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề May công nghiệp được xây dựng theo hướng dẫn tại Quy định về nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

   lalala09 21-01-2016 7 2   Download

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Sửa chữa thiết bị May được xây dựng theo hướng dẫn tại Quy định về nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

   lalala09 21-01-2016 3 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN-217-1994 gối cầu cao su cốt bản thép tiêu chuẩn chế tạo, nghiệm thu lắp đặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tiêu chuẩn để nắm bắt nội dung chi tiết, với các bạn chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   ngocsoncdb51 11-01-2016 6 0   Download

 • Quy chuẩn Việt Nam QCVN 63:2012/BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2. QCVN 63:2012/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   kinhadthu 05-01-2016 3 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9207:2012 tiêu chuẩn đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng, tiêu chuẩn thiết kế. Tài liệu tổng hợp tiêu chuẩn cũng như mô phỏng điện trong nhà, giúp chúng ta hiểu sâu về quy trình cũng như nguyên lý của điện nhẹ nói chung và điện trong nhà nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   ducxt1995 04-01-2016 4 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5089-90 - ISO 6322/2-1981 trình bày nội dung về bảo quản ngũ cốc và đậu đỗ - yêu cầu cơ bản. Tiêu chuẩn này phù hợp với ISO 6322/2-1981 hướng dẫn cách chọn phương pháp bảo quản ngũ cốc và đậu đỗ và đưa ra yêu cầu cơ bản để bảo quản tốt theo phương pháp đã chọn.

   mylove555 25-12-2015 8 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5084:2008 giới thiệu đến người đọc nội dung về chè - xác định tro tan và tro không tan trong nước. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định tro tan và tro không tan trong nước của chè. Mời các bạn cùng tham khảo.

   mylove555 25-12-2015 11 2   Download

Đồng bộ tài khoản