Thư viện Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả. Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn về tiêu chuẩn và qui chuẩn giúp các bạn nắm bắt rõ các tiêu chuẩn - qui chuẩn về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn - qui chuẩn về chất lượng công trình, tiêu chuẩn - qui chuẩn về môi trường cũng như các tiêu chuẩn - qui chuẩn khác. Đề mục tiêu chuẩn - qui chuẩn bao gồm các tài liệu về tiêu chuẩn - qui chuẩn như: giáo trình, bài giảng, bộ hồ sơ, kinh nghiệm xây dựng các bộ tiêu chuẩn - qui chuẩn quản lý chất lượng và qui trình quản lý ISO, ITIL,CMMI chọn lọc dành cho sinh viên và các chuyên gia tư vấn tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 4365 kết quả
 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9239:2012. Tiêu chuẩn về Chất thải rắn - quy trình chiết độc tính.

   peheo273 26-11-2015 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9237-2:2012 - ISO 11338-2:2003. Tiêu chuẩn trình bày về phát thải nguồn tĩnh - xác định hydrocacbon thơm đa vòng pha khí và pha hạt - phần 2: chuẩn bị, làm sạch và xác định mẫu.

   peheo273 26-11-2015 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9237-1:2012 - ISO 11338-1:2003 trình bày nội dung về phát thải nguồn tĩnh - xác định hydrocacbon thơm đa vòng pha khí và pha hạt - phần 1: lấy mẫu.

   peheo273 26-11-2015 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9235:2012. Tiêu chuẩn trình bày nội dung về máy nông nghiệp - thiết bị tẽ ngô truyền động bằng động cơ - phương pháp thử. Mời các bạn tham khảo.

   peheo273 26-11-2015 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9234:2012 - ISO 11449:1994 (E). Tiêu chuẩn về Máy phay đất do người đi bộ điều khiển - định nghĩa, yêu cầu an toàn và quy trình thử. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu an toàn và phương pháp thử áp dụng cho máy phay đất, lắp trên máy kéo tay hai bánh có công suất động cơ dẫn động không lớn hơn 7,5 kW, chủ yếu dùng trong nông lâm nghiệp và làm vườn.

   peheo273 26-11-2015 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9233:2012 trình bày về máy nông nghiệp - máy kéo tay hai bánh -phương pháp thử. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử máy kéo tay hai bánh dùng trong nông nghiệp, bao gồm bốn nhóm máy chính thao phân loại dưới đây. Mời các bạn tham khảo.

   peheo273 26-11-2015 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9232-1:2012 - ISO 6689-1:1997. Tiêu chuẩn về Thiết bị thu hoạch - máy liên hợp và các cụm chức năng - phần 1: thuật ngữ và định nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   peheo273 26-11-2015 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9230-3:2012 - ISO 5682-3:1996 (E). Tiêu chuẩn về Thiết bị bảo vệ cây trồng - thiết bị phun - phần 3: phương pháp thử hệ thống điều chỉnh mức phun.

   peheo273 26-11-2015 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9230-2:2012 - ISO 5682-2:1996 (E) trình bày nội dung về thiết bị bảo vệ cây trồng - thiết bị phun - phần 2: phương pháp thử thiết bị phun thủy lực. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt vấn đề của tiêu chuẩn này.

   peheo273 26-11-2015 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9230-1:2012 - ISO 5682-1:1996 (E). Tiêu chuẩn trình bày về thiết bị bảo vệ cây trồng - thiết bị phun - phần 1: phương pháp thử vòi phun. Mời các bạn tham khảo.

   peheo273 26-11-2015 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản