Thư viện Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả. Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn về tiêu chuẩn và qui chuẩn giúp các bạn nắm bắt rõ các tiêu chuẩn - qui chuẩn về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn - qui chuẩn về chất lượng công trình, tiêu chuẩn - qui chuẩn về môi trường cũng như các tiêu chuẩn - qui chuẩn khác. Đề mục tiêu chuẩn - qui chuẩn bao gồm các tài liệu về tiêu chuẩn - qui chuẩn như: giáo trình, bài giảng, bộ hồ sơ, kinh nghiệm xây dựng các bộ tiêu chuẩn - qui chuẩn quản lý chất lượng và qui trình quản lý ISO, ITIL,CMMI chọn lọc dành cho sinh viên và các chuyên gia tư vấn tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 3740 kết quả
 • Tài liệu GMP thực hành sản xuất tốt có nội dung giới thiệu đến các bạn một số kiến thức tổng quan về mục đích, ý nghĩa và lợi ích, triết lý, nguyên tắc, các nội dung và yêu cầu của GMP, các bước áp dụng, ví dụ minh họa trong GMP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   xuanduong92 27-09-2014 0 0   Download

 • Cuốn sổ tay này bao gồm các vấn đề kỹ thuật của cả 2 mẫu thiết kế KT1 và KT2, mô hình được áp dụng trong khuôn khổ dự án từ năm 2003. Tuy nhiên, cuốn sổ tay này cũng hướng dẫn qui trình thực hiện quản lý chất lượng một cách đúng đắn và theo đó cũng có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo trong dự án khí sinh học khác hoặc bất kỳ lúc nào khi có bản vẽ kỹ thuật trong tay.

   xuanduong92 27-09-2014 0 0   Download

 • Sổ tay chất lượng phòng thử nghiệm (PTN) là tài liệu cấp 1 trong hệ thống tài liệu về đảm bảo chất lượng, do Hiệu trưởng ban hành dưới dạng văn bản nhằm công bố chính sách và mục tiêu chất lượng và mô tả hệ thống quản lý của phòng thử nghiệm.

   xuanduong92 27-09-2014 0 0   Download

 • QCVN 06: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung cụ thể trong quy chuẩn này.

   nguyenvantyenv 26-08-2014 20 2   Download

 • QCVN 19: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quy chuẩn này.

   nguyenvantyenv 26-08-2014 18 2   Download

 • QCVN 23: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quy chuẩn này.

   nguyenvantyenv 26-08-2014 18 2   Download

 • QCVN 22: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quy chuẩn này.

   nguyenvantyenv 26-08-2014 17 2   Download

 • QCVN 21: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quy chuẩn này.

   nguyenvantyenv 26-08-2014 17 2   Download

 • QUVN 20: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quy chuẩn này.

   nguyenvantyenv 26-08-2014 19 2   Download

 • TCVN 6178:1996 quy định phân tích chất lượng nước, phân tích amoni trong nước, thông số chất lượng nước, tiêu chuẩn chất lượng nước.

   bomtvc 24-08-2014 19 2   Download

Đồng bộ tài khoản