Thư viện Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả. Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn về tiêu chuẩn và qui chuẩn giúp các bạn nắm bắt rõ các tiêu chuẩn - qui chuẩn về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn - qui chuẩn về chất lượng công trình, tiêu chuẩn - qui chuẩn về môi trường cũng như các tiêu chuẩn - qui chuẩn khác. Đề mục tiêu chuẩn - qui chuẩn bao gồm các tài liệu về tiêu chuẩn - qui chuẩn như: giáo trình, bài giảng, bộ hồ sơ, kinh nghiệm xây dựng các bộ tiêu chuẩn - qui chuẩn quản lý chất lượng và qui trình quản lý ISO, ITIL,CMMI chọn lọc dành cho sinh viên và các chuyên gia tư vấn tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 10310 kết quả
 • Bài thuyết trình Hội thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Kiểm nghiệm bột giấy và giấy bao gồm những nội dung về tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; danh sách ban chủ nhiệm xây dựng TCKNNQG; danh sách các đơn vị đóng góp xây dựng TCKNNQG; cấu trúc TCKNNQG; quy trình xây dựng TCKNNQG; mô tả nghề; sơ đồ phân tích nghề; danh mục công việc theo bậc trình độ kỹ năng nghề; tiêu chuẩn th...

   maiyeumaiyeu09 14-09-2016 1 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2048:1993 áp dụng cho tất cả các loại ổ và phích cắm điện một pha dùng để nối lưới điện xoay chiều tần số 50 Hz tới các thiết bị điện có điện áp đến 250 V. Dòng điện định mức điện 10 A.

   thangnamvoiva19 13-09-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2047:1977 áp dụng cho cặp pittông và xilanh của bơm cao áp động cơ điêzen. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho cặp pittông và xilanh của bơm cao áp kiểu bơm vòi phun và kiểu phân phối.

   thangnamvoiva19 13-09-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2043:1977 về Chốt chẻ được ban hành để thay thế cho TCVN 129:1963. Tiêu chuẩn chỉ dẫn bằng hình vẽ các kết cấu và kích thước của chốt chẻ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   thangnamvoiva19 13-09-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2042:1977 về Chốt trụ - Kích thước được ban hành để thay thế TCVN 154:1964. Tiêu chuẩn chỉ dẫn bằng hình vẽ các kết cấu và kích thước của chốt trụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   thangnamvoiva19 13-09-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2026:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại II, cấp 3 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén và kéo loại II, cấp 3 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 236 đến 10000N. Mời các bạn cùng tham khảo.

   thangnamvoiva19 13-09-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2025:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại II, cấp 2 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén và kéo loại II, cấp 2 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 1,25 đến 1250N.

   thangnamvoiva19 13-09-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2024:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại II, cấp 1 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén và kéo loại II, cấp 1 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 1,50 đến 1400 N.

   thangnamvoiva19 13-09-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2023:1977 về Lò xo xoắn trụ nén loại 1, cấp 4 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén loại I, cấp 4 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 2800 đến 90000 N. Mời các bạn tham khảo.

   thangnamvoiva19 13-09-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2021:1977 về Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại I, cấp 2 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản áp dụng cho lò xo nén và kéo loại I, cấp 2 có lực khi biến dạng lớn nhất (P3) từ 1,00 đến 800 N.

   thangnamvoiva19 13-09-2016 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản