Thư viện Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp tốt là điều kiện tất yếu dẫn đến thành công vì vậy cần phải giao tiếp hiệu quả và khéo léo. Giao lưu chính là trường hợp hai bên cởi mở tấm lòng để chào đón đối phương thâm nhập nhằm tạo ra sự đồng cảm. Bạn có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp của bạn không? Kỹ năng giao tiếp tốt sẽ giúp bạn hoàn toàn có thể tự tin trong việc trình bày một vấn đề trước đám đông và thiết lập một ấn tượng sâu sắc đối với mọi người ngay lần đầu gặp mặt. Ngoài ra, Tài liệu Kỹ năng giao tiếp gồm nhiều ebook, cẩm nang, kinh nghiệm, ... để có thể tự tin giao tiếp, nâng cao khả năng dẫn dắt nội dung trao đổi, phản biện thuyết phục và chinh phục những ý kiến trái ngược để đi đến một kết luận hài hòa.
Hiển thị 1-10 trên 2524 kết quả
 • Giáo trình "Kỹ năng giao tiếp" được biên soạn dựa trên chương trình khung Cao đẳng nghề Công tác xã hội. Giáo trình gồm 5 chương: Nhập môn khoa học giao tiếp, cấu trúc giao tiếp, các phương tiện giao tiếp, phong cách giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công tác xã hội. Giáo trình gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

   sophantrotreu09 05-04-2016 43 24   Download

 • Giáo trình Kỹ năng giao tiếp là môn lý thuyết cơ sở quan trọng của chương trình đào tạo cao đẳng nghề liên quan tới hình thành kỹ năng nghề Công tác xã hội. Giáo trình nhằm trang bị cho người học có được những kiến thức cơ bản như: Phong cách giao tiếp, kỹ năng giao tiếp cơ bản trong nghề Công tác xã hội,... Giáo trình gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

   sophantrotreu09 05-04-2016 47 31   Download

 • Tài liệu học tập Tập huấn kỹ năng đàm phán trong công tác đối ngoại gồm 3 nội dung chính: Chương 1 - Giới thiệu chung về đàm phán. chương 2 - Các kỹ năng đàm phán quan trọng, chương 3 - Các bước tiến hành đàm phán.

   tangtuy06 01-04-2016 9 2   Download

 • The topics discussed in chapter 11 are intercultural communication. This chapter includes contents: Introduction: impact of globalisation, understanding the term "culture", defining ‘intercultural communication’, "Third space" communication, strategies for effective intercultural communication.

   tangtuy04 16-03-2016 2 1   Download

 • Effective employee communication depends on the establishment of a positive organizational culture, through clear communication policies, programs, and assistance with organizational change. Employee communication will help employees become well-informed about their organizations and encourage them to express their views to management. The topics discussed in this chapter are employment communication.

   tangtuy04 16-03-2016 3 1   Download

 • On completion of this chapter students will know how to: identify the most appropriate presentation style use strategies to engage and interact with an audience, prepare effective slides, use knowledge about non-verbal factors to improve a presentation, appreciate the value of preparation, understand the importance of voice in presenting effectively.

   tangtuy04 16-03-2016 2 1   Download

 • Chapter 8 - Business document writing. On completion of this chapter students will know how to: write a formal business letter using the full block format; differentiate between letters of inquiry, letters of complaint, response letters and sales letters; recognise the features and purposes of communicating via email; construct a standard email; use a range of practices to ensure successful business email communication.

   tangtuy04 16-03-2016 2 1   Download

 • Chapter 7 - Report writing. In this chapter, students will be able to understand: prepare a research plan for a report, prepare a writing plan for a report, present persuasive arguments, supplemented with facts and references, write a well presented formal report.

   tangtuy04 16-03-2016 3 1   Download

 • The topics discussed in this chapter are writing genres . On completion of this chapter students will know how to: identify key features of academic and business texts; recognise the difference between formal and informal register; use language appropriate to business settings, taking into account issues of power.

   tangtuy04 16-03-2016 2 1   Download

 • Chapter 3 - Essay writing. After studying this chapter you will be able to: prepare a research plan for an essay, prepare a writing plan for an essay, present persuasive arguments, supplemented with references, write a well-presented academic essay.

   tangtuy04 16-03-2016 4 1   Download

Đồng bộ tài khoản