Tài liệu Cơ khí - Chế tạo máy

Cơ khí - Chế tạo máy đi sâu vào việc nghiên cứu, tìm hiểu các nguyên lý hoạt động và cấu tạo của máy móc, trang thiết bị. Từ đó, có thể chế tạo và cải tiến các thiết bị, linh kiện, máy móc nhằm nâng cao năng suất hoạt động, giảm chi phí sản xuất trong ngành công nghiệp chế biến, sản xuất. Tài liệu Cơ khí - Chế tạo máy gồm kiến thức thức xoay quanh các môn sau: Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ Kim loại, Cơ điện tử, Công nghệ tự động, Thiết kế máy, thực hành nghề và Kỹ nghệ Gỗ. Tài liệu Cơ khí - Chế tạo máy tập hợp các giáo trình, ebook, cẩm nang kỹ thuật, bài viết hay giúp các bạn học tập và nghiên cứu, giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên môn, khả năng đáp ứng cao trong các môi trường làm việc đa dạng.
  • Giáo trình Kỹ thuật thủy khí - PGS.TS Hoàng Đức Liên

   Giáo trình Kỹ thuật thủy khí được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, đề cập những nội dung cơ bản trọng tâm của môn học: Cơ học chất lỏng đại cương và Máy thủy khí. Trong mỗi chương của giáo trình có đưa thêm phần ví dụ và bài tập để sinh viên tham khảo, làm bài tập thực hành và củng cố lý thuyết. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   pdf 276p langtuthangpro 30-08-2014 16 4

  • Đề thi & đáp án lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT49)

   Đề thi lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT49) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 120 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 2p saoanhnovoicochong 29-08-2014 8 0

  • Đề thi & đáp án lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT48)

   Đề thi lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT48) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 120 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 2p saoanhnovoicochong 29-08-2014 11 0

  • Đề thi & đáp án lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT47)

   Đề thi lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT47) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 120 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 3p saoanhnovoicochong 29-08-2014 7 0

  • Đề thi & đáp án lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT46)

   Đề thi lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT46) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 120 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 3p saoanhnovoicochong 29-08-2014 9 0

  • Đề thi & đáp án lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT45)

   Đề thi lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT45) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 120 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 3p saoanhnovoicochong 29-08-2014 10 1

  • Đề thi & đáp án lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT44)

   Đề thi lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT44) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 120 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 3p saoanhnovoicochong 29-08-2014 11 0

  • Đề thi & đáp án lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT43)

   Đề thi lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT43) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 120 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 3p saoanhnovoicochong 29-08-2014 2 0

  • Đề thi & đáp án lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT42)

   Đề thi lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT42) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 120 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 3p saoanhnovoicochong 29-08-2014 11 0

  • Đề thi & đáp án lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT41)

   Đề thi lý thuyết Điều khiển tàu biển năm 2012 (Mã đề LT41) sau đây có nội dung đề gồm 3 câu hỏi với hình thức thi viết và thời gian làm bài trong vòng 120 phút. Ngoài ra tài liệu này còn kèm theo đáp án hướng dẫn giúp các bạn dễ dàng kiểm tra so sánh kết quả được chính xác hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

   pdf 3p saoanhnovoicochong 29-08-2014 16 0

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản