Thư viện Luận Văn - Báo Cáo

Luận văn, khóa luận tốt nghiệp, báo cáo là sản phẩm kiến thức, là công trình khoa học đầu tay của sinh viên, đúc kết những kiến thức của cả quá trình nghiên cứu và học tập một chuyên đề, chuyên ngành cụ thể. Tổng hợp các đồ án, khóa luận, tiểu luận, chuyên đề và luận văn tốt nghiệp đại học về các chuyên ngành: Kinh tế, Tài Chính & Ngân Hàng, Công nghệ thông tin, Khoa học kỹ thuật, Khoa học xã hội, Y dược, Nông - Lâm - Ngữ... dành cho sinh viên tham khảo. Kho đề tài hay và mới lạ giúp sinh viên chuyên ngành định hướng và lựa chọn cho mình một đề tài phù hợp, thực hiện viết báo cáo luận văn và bảo vệ thành công đồ án của mình.
Hiển thị 1-10 trên 141409 kết quả
 • This paper addresses a vexing problem that has plagued machine reliability professionals.for decades. Despite the best efforts to precisely align rotating machinery shafts,.dynamic movement (mostly manifested by the thermal growth of the machine casings).has resulted in machines operating at less than optimum alignment conditions.

   anhkietvt 18-08-2017 2 0   Download

 • Bài thuyết trình "Hoạch định nhân sự" trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm, vai trò của hoạch định nhân sự, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạch định nhân sự, tính không ổn định của môi trường, loại thông tin và chất lượng của dự báo thông tin về hoạch định nhân lực,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   phuongvicky 17-08-2017 2 1   Download

 • Đồ án "Phân tích chương trình marketing cho sản phẩm xe máy Air blade 125cc và Wave alpha 100cc của công ty honda Việt Nam" nhằm giúp cho các sinh viên có sự so sánh, đánh giá giữa lý thuyết học ở trường với thực tế hoạt động marketing ở các doanh nghiệp thì việc tìm hiểu, thu thập, tổng hợp, đánh giá và phương án hình thành hoạt động đó là việc làm hết sức quan trọng đối với mỗi sinh viên.

   phuongvicky 17-08-2017 1 1   Download

 • Đề tài Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên gồm có 4 phần với nội dung sau: Giới thiệu, những vấn đề chung, đặc trưng cơ bản của cồng chiêng Tây Nguyên, tiềm năng phát triển và những giải phát để gìn giữ và phát triển không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo!

   hunglelehung 16-08-2017 1 1   Download

 • Đề tài: Nghệ thuật sân khấu múa rối nước gồm có 6 phần trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu, lịch sử hình thành sân khấu múa rối nước, các thành tố của sân khấu rối nước, Các phường rối cổ truyền, thực trạng của múa rối nước, các giải pháp để gìn giữ và phát triển nghệ thuật múa rối nước.

   hunglelehung 16-08-2017 1 1   Download

 • Mục đích chính của đề tài là: Giữ khách hàng hiện có, phát triển khách hàng trung thành, nâng cao sự hài lòng cho khách hàng, thu hút thêm khách hàng mới, giảm chi phí kinh doanh từ đó giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   trananh2212 15-08-2017 4 4   Download

 • Luận văn "Giải pháp hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng dịch vụ bưu kiện tại Bưu điện Thành phố Đà Lạt" gồm có 3 chương trình bày như sau: Lý luận chung về chăm sóc khách hàng, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu điện Tỉnh Lâm đồng và tình hình kinh doanh dịch vụ Bưu kiện trong những năm qua của Bưu điện thành phố Đà lạt, các giải pháp hoàn thiện công tác chăm só...

   trananh2212 15-08-2017 6 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 2015: Phát triển kinh tế xã hội và ngành ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế trình bày các nội dung chính sau: những vấn đề chung về phát triển kinh tế xã hội việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phát triển ngành ngân hàng việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế,...

   lethidong 15-08-2017 8 2   Download

 • Mục đích "Báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Thanh Xuân 1" theo chủ trương của UBND tỉnh là để di dời các cơ sở chế biến tinh bột mì, chế biến mủ cao su gây ô nhiễm.

   tamthuy204 11-08-2017 8 2   Download

 • Mục tiêu chính của báo cáo là: Tóm tắt các tác động tiềm tàng của dự án, các biện pháp giảm thiểu, chi phí và thời gian cho việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu, thực hiện và trách nhiệm giám sát, mô tả các quy định cho giảm thiểu môi trường, quan trắc, báo cáo và giám sát, chương trình giám sát môi trường và dự toán kinh phí, năng lực xây dựng và đào tạo

   tamthuy204 11-08-2017 10 2   Download

Đồng bộ tài khoản