Thư viện Điện-Điện tử-Viễn thông

Trong thời kỳ bùng nổ thông tin, Công nghệ điện tử - viễn thông đang được ứng dụng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Do vậy nhu cầu nhân lực ngành công nghệ điện tử viễn thông ngày càng cao. Ứng dụng của ngành điện tử viễn thông đa dạng trong các lĩnh vực như nghiên cứu và phát triển các thiết bị điện tử viễn thông tân tiến, lĩnh vực mạng thông tin và hệ thống viễn thông, lĩnh vực điện tử hàng không vũ trụ, điện tử y tế, điện tử công nghiệp...Chính vì vậy nhu cầu tài liệu học tập dành cho ngành khá lớn. Tổng hợp kho luận văn, khóa luận, báo cáo chuyên đề ngành Điện - Điện tử - Viễn thông sẽ giúp bạn thuận lợi hơn trong việc tiếp cận những kiến thức hay dành cho ngành.
Hiển thị 1-10 trên 472 kết quả
 • Điện năng là nguồn tài nguyên vô giá của đất nước đang bị sử dụng một cách lãng phí.

   photohoanganhss 08-07-2017 9 1   Download

 • Báo cáo tốt nghiệp "Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty điện lực Sóc Sơn" với các nội dung chính sau: Giới thiệu công ty điện lực Sóc Sơn, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty điện lực Sóc Sơn, các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty điện lực Sóc Sơn. Mời các em cùng tham khảo!

   photohoanganhss 08-07-2017 8 1   Download

 • Báo cáo tốt nghiệp "Tổn thất điện năng tại công ty điện lực Cao Bằng" gồm các nội dung chính như sau: Giới thiệu chung về công ty điện lực Cao Bằng, phân tích thực trạng tổn thất điện năng tại công ty điện lực Cao Bằng, Phân loại tổn thất điện năng, tính toán tổn thất điện năng trên lộ đường dây điển hình, đề xuất giải pháp giảm tổn thất điện năng tại công ty điện lự...

   photohoanganhss 08-07-2017 9 1   Download

 • Báo cáo tốt nghiệp "Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng tại điện lực Sóc Sơn" với các nội dung như sau: Giới thiệu về công ty điện lực Sóc Sơn, tìm hiểu hiệu quả hoạt động kinh doanh điện năng tại điện lực Sóc Sơn, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng tại điện lực Sóc Sơn. Mời các em cùng tham khảo!

   photohoanganhss 08-07-2017 7 1   Download

 • Báo cáo tốt nghiệp "Kinh doanh điện năng của công ty điện lực Sóc Sơn" gồm các nội dung chính như sau: Tổng quan giới thiệu về công ty điện lực Sóc Sơn, phân tích hiệu quả kinh doanh điện năng của công ty điện lực Sóc Sơn, giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng. Mời các em cùng tham khảo!

   photohoanganhss 08-07-2017 9 1   Download

 • Điện năng là một thứ hàng hóa đặc biệt, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, thúc đẩy sự phát triển của khoa học kĩ thuật, phát triển kinh tế xã hội, phục vụ đời sống. Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao cả trong sản xuất và sinh hoạt. Để nắm vững chi tiết nội dung mời các em tham khảo báo cáo.

   photohoanganhss 08-07-2017 5 1   Download

 • Báo cáo tốt nghiệp "Tổn thất điện năng tại công ty TTĐ điện Nghệ An" với các nội dung chính như sau: Giới thiệu khái quát về truyền tải điện Nghệ An, phân tích thực trạng tổn thất của công ty truyền tải điện Nghệ An, giải pháp giảm tổn thất điện năng ở truyền tải điện Nghệ An. Mời các em cùng tham khảo!

   photohoanganhss 08-07-2017 3 1   Download

 • Mời các em cùng tham khảo Báo cáo tốt nghiệp "Kinh doanh điện lực công ty Điện Lực Sóc Sơn" gồm các nội dung chính như sau: Giới thiệu về công ty điện lực Sóc Sơn, tổn thất và phân tích hoạt động kinh doanh điện năng của điện lực Sóc Sơn,...

   photohoanganhss 08-07-2017 2 1   Download

 • Báo cáo tốt nghiệp "Phân tích hiệu quả kinh doanh điện năng" gồm các nội dung chính như sau: Cơ sở lý thuyết phân tích hoạt động kinh doanh điện năng, phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty điện lực Sóc Sơn, các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh điện năng tại điện lực Sóc Sơn. Mời các em cùng tham khảo!

   photohoanganhss 08-07-2017 3 1   Download

 • Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Điện lực Hoằng Hóa đã thực hiện nhiều biện pháp và chương trình sửa chữa nâng cấp, hiện đại hoá thiêt bị lưới điện, để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, bước đầu đã thu được hiệu quả đáng kể. Góp phần trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành điện. Mời các em cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của báo cáo.

   photohoanganhss 08-07-2017 2 1   Download

Đồng bộ tài khoản