Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị)


 • Tác Giả:

  Ban Tuyên giáo Trung ương

 • Nhà Xuất Bản:

  Nxb chính trị Quốc gia

 • Giá bìa:

  18.000 VNĐ

 • Số trang:

  144

 • Kích thước:

  10 x 14,5 cm

Bạn là người đầu tiên đánh giá?

Giới thiệu chung:

Nhằm cung cấp tài liệu tiếp tục thực hiên chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011-2012, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị.

Nội dung cuốn sách gồm ba chuyên đề, giới thiệu các tác phẩm Đường cách mệnh, Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi chuyên đề được kết cấu gồm bốn phần: Phần giới thiệu toàn văn tác phẩm; Hoàn cảnh ra đời; Những nội dung cơ bản và Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm. Với kết cấu khoa học như vậy giúp người đọc nắm được nguyên văn, hiểu được nội dung và giá trị sâu sắc của những bài học về rèn luyện đạo đức cách mạng; ý thức, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên qua những lời dạy của Bác.

Sách in khổ 10 x 14,5 cm, nhỏ gọn và tiện dụng trong các buổi sinh hoạt tập thể.

Mời bạn đón đọc.

Tags:

Chia sẻ cảm nhận (0) Đăng nhập hoặc Đăng ký  để chia sẻ cảm nhận.

Chưa có cảm nhận nào. Bạn là người đầu tiên viết cảm nhận?

Đồng bộ tài khoản