10 nguyen lý kinh tế

Xem 1-20 trên 235 kết quả 10 nguyen lý kinh tế
 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Các nguyên lý của Kinh tế học vi mô có nội dung trình bày tóm tắt về 10 nguyên lý kinh tế học, những lập luận cho sự hạn chế thương mại, những lợi ích từ thương mại quốc tế, bài tập thực hành,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf42p ductri144 17-09-2014 236 66   Download

 • Thuật ngữ nền kinh tế (economy) bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “người quản gia”. Thoạt tiên, điều này có vẻ lạ lùng. Nhưng trên thực tế, các hộ gia đình và nền kinh tế có rất nhiều điểm chung. Cũng giống như một gia đình, xã hội phải đối mặt với nhiều quyết định. Một xã hội phải quyết định cái gì cần phải làm và ai sẽ làm việc đó.

  pdf256p paradise_12 03-01-2013 79 31   Download

 • Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 10 do Nguyễn Thị Thùy Vinh biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Cán cân thanh toán (Balance of payment), tỷ giá hối đoái, thị trường ngoại hối, quản lý tỷ giá hối đoái,...

  pdf14p sangbanmai_0906 17-01-2018 4 0   Download

 • Kinh tế học là môn học nghiên cứu cách quản lý nguồn lực khan hiếm của xã hội. Con ngươi ra quyết định như thế nao, con người đối mặc với sự đánh đổi, chi phí của một cái gì đó là cái mà cái mà ban phai từ bỏ để có nó.

  pdf6p lananh27108 18-09-2011 251 73   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 Giới thiệu chung về kinh tế học nhằm trình bày sơ lược về sự hình thành và phát triển của kinh tế học, 10 nguyên lý kinh tế học, tư duy kinh tế và các mô hình kinh tế tiêu biểu, phân tích thực chứng và chuẩn tắc.

  pdf54p small_12 11-06-2014 71 14   Download

 • Trong chương 1 của tài liệu này, các bạn sẽ cùng tìm hiểu 10 nguyên lý của kinh tế học như: Nguyên lý 1 - Con người đối mặt với sự đánh đổi, nguyên lý 2 - Chi phí của một thứ là cái mà bạn từ bỏ để có được nó, nguyên lý 3 - Con người duy lý suy nghĩ tại điểm cận biên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p nganga_04 27-09-2015 35 8   Download

 • Chương 1: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô, mục tiêu chương học này nhằm: Tìm hiểu 10 nguyên lý của kinh tế học, thế nào là tư duy như một nhà kinh tế, kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô.

  pdf36p thanhdieutran 12-04-2014 44 4   Download

 • Bài đọc 2 - Mười nguyên lý của kinh tế học. Trong bài đọc này chúng ta sẽ tìm hiểu một số nội dung cơ bản của 10 nguyên lý kinh tế học như: Con người đối mặt với sự đánh đổi, chi phí của một thứ là cái mà bạn từ bỏ để có được nó, con người duy lý suy nghĩ tại điểm cận biên, con người phản ứng với các kích thích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p whocare_b 05-09-2016 26 4   Download

 • Xã hội và sự khan hiếm Việc quản lý nguồn lực trong xã hội là quan trọng vì nguồn lực là khan hiếm. Khan hiếm có nghĩa là xã hội không thể sản xuất đủ mọi thứ mong muốn từ nguồn lực hiện hửu.

  ppt18p hunterroyal 14-12-2011 88 24   Download

 • Chương này xem xét tổng sản phẩm trong nước, gọi tắt là GDP, chỉ tiêu phản ánh về tổng thu nhập của một quốc gia. GDP là số liệu thống kê kinh tế thường thấy nhất, bởi vì nó được coi là chỉ tiêu tốt nhất về phúc lợi kinh tế của xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p nganga_04 27-09-2015 28 7   Download

 • Chương 10 Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung chính sau: Hệ thống các hoạt động kinh tế quốc tế, thị trường ngoại hối, quản lý tỷ giá hối đoái.

  pdf30p thanhdieutran 12-04-2014 32 4   Download

 • Chương 10 Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở, mục tiêu của chương: Xem xét cán cân thanh toán quốc tế, tìm hiểu khái niệm tỷ giá hối đoái, tìm hiểu các chế độ tỷ giá và cơ chế xác định tỷ giá trong các chế độ tỷ giá, phân tích tác động của cơ chế quản lý tỷ giá đối với họat động của nền kinh tế.

  pdf61p thanhdieutran 12-04-2014 41 3   Download

 • Kinh tế học là môn học nghiên cứu con người trong cuộc sống thường nhật của họ. (Alfred Marsall) Kinh tế học là môn học nghiên cứu phương thức xã hội quản lý nguồn lực khan hiếm.

  pdf19p coc_xanh 18-01-2013 27 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô I - Chương 10: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở do TS. Giang Thanh Long thực hiện. Nội dung trình bày về hệ thống các hoạt động kinh tế quốc tế, thị trường ngoại hối và quản lý tỷ giá hối đoái.

  pdf13p hungdaigia91 28-10-2014 34 4   Download

 • Xuất khẩu X (eXport): là việc người nước ngoài mua các hàng hoá và dịch vụ sản xuất trong nước. Nhập khẩu IM (IMport): là việc người dân trong nước mua các hàng hoá và dịch vụ sản xuất ở nước ngoài

  ppt27p dainghia0704 18-01-2010 73 23   Download

 • Nội dung Giáo trình Quản lý đô thị của GS.TS Nguyễn Đình Hương gồm 10 chương, mỗi chương tương ứng với một vấn đề lớn được đặt ra cho quản lý đô thị. Nội dung được trình bày về tổng quan đô thị và quản lý đô thị, bộ máy quản lý nhà nước về đô thị, quản lý quy hoạch và kiểm soát phát triển đô thị, quản lý kinh tế đô thị, đất đai và nhà ở đô thị,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf445p nguyen_manh_cuong_9x 10-01-2011 1179 564   Download

 • Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu: Đường IS và mối quan hệ của nó với mô hình keynes và mô hình thị trường vốn vay; đương LM và mối quan hệ của nó với lý thuyết thanh khoản (lý thuyết về cầu tiền); mô hình IS-LM xác định thu nhập và lãi xuất trong ngắn hạn như thế nào khi P cố định.

  pdf8p lananh27108 18-09-2011 35 9   Download

 • Nội dung chương 1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "10 nguyên lý của kinh tế học và cách tư duy như một nhà kinh tế", cụ thể như: Con người ra quyết định như thế nào, con người tương tác với nhau ra sao, cách thức vận hành của tổng thể nền kinh tế.

  ppt19p saobien_09 06-02-2018 2 0   Download

 • Giáo trình Kinh tế vi mô của tác giả Phí Mạnh Hồng là giáo trình nghiên cứu vi mô cơ sở được dành cho những sinh viên lần đầu tiên được nghiên cứu Kinh tế học. Nội dung giáo trình gồm 10 chương trình bày những nguyên lý cơ bản của kinh tế vi mô. Chương 1 giới thiệu chung về kinh tế học như một môn khoa hội đặc thù. Chương 2 tập trung trình bày mô hình cung cầu. Chương 3 đề cập đến mô hình về sự lựa chọn của người tiêu dùng.

  doc382p hui_vn 13-06-2011 1698 1187   Download

 • QUAN HỆ GIỮA KHỦNG HOẢNG KINH TẾ VÀ KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH: SỰ TIẾP CẬN TỪ GÓC ĐỘ TỰ DO HÓA TS. NGUYỄN MINH PHONG I. Quan hệ giữa khủng hoảng kinh tế chu kỳ và khủng hoảng tài chính 1. Nhìn suốt quá trình lịch sử triển kinh tế dễ nhận thấy xu hướng rút ngắn lại khoảng cách giữa các cuộc khủng hoảng kinh tế chu kỳ TBCN thế giới. Từ trung bình 10 năm ở thế kỷ XIX, 8 năm cho nửa đầu thế kỷ XX (1900 – 1901; 1907 – 1908; 1920 – 1921; 1929 – 1933;...

  pdf12p xedapcam 05-05-2010 368 197   Download

Đồng bộ tài khoản