20 quy tắc viết thư điện tử

Xem 1-9 trên 9 kết quả 20 quy tắc viết thư điện tử
 • Việc soạn thảo các bức thư điện tử marketing loại B2B (doanh nghiệp tới doanh nghiệp) một cách hiệu quả khác xa so với soạn thảo những bức thư điện tử loại B2C (doanh nghiệp tới người tiêu dùng). Dưới đây là 20 quy tắc để viết những bức thư điện tử thương mại một cách hiệu quả.

  pdf6p phuonguyen123 05-07-2010 119 39   Download

 • 20 quy tắc viết thư điện tử thương mại một cách hiệu quả

  doc3p thuthuy 18-07-2009 601 154   Download

 • Trước khi có thư điện tử, chúng ta mất rất nhiều thời gian để thông tin với nhau. Tin nhắn “ngay lập tức” không phải là ngay lập tức nữa. Nó đòi hỏi một khoảng thời gian dài với người truyền tin trên lưng ngựa. Nếu bạn ra lệnh ra trận, bạn sai một người liên lạc tới phó tướng. “Này, có chuyện gì thế?”. Họ viết lại “Nhàm chán”. Bạn viết lại “muốn thử đánh lén không?” Họ viết lại “đồng ý”.

  pdf4p bibocumi13 03-11-2012 50 9   Download

 • 1. Subject, Cc: và Bcc: Subject (tiêu đề) cho người nhận biết bức thư của bạn nói về cái gì trước khi họ đọc thư. Nó giúp cho người nhận có thể sắp xếp được Email (theo từng loại). Bao giờ Subject cũng phải mang ý chính của bức thư. Tránh viết những Subject không có nghĩa, hoặc mơ hồ vì như vậy không có thông tin nào.

  pdf5p bibocumi4 20-09-2012 61 8   Download

 • Việc soạn thảo các bức thư điện tử tiếp thị loại B2B (doanh nghiệp tới doanh nghiệp) một cách hiệu quả khác xa so với soạn thảo những bức thư điện tử loại B2C (doanh nghiệp tới ngươi tiêu dùng). Chắc chắn là theo kinh nghiệm của bản thân mình, bạn cũng hiểu là tất cả những người làm công việc kinh doanh khi nhận được một bức thư điện tử đều muốn biết ngay vấn đề một cách nhanh nhất.

  doc3p benq 01-03-2009 679 244   Download

 • Việc soạn thảo các bức thư điện tử marketing loại B2B (doanh nghiệp tới doanh nghiệp) một cách hiệu quả khác xa so với soạn thảo những bức thư điện tử loại B2C (doanh nghiệp tới người tiêu dùng). Dưới đây là 20 quy tắc để viết những bức thư điện tử thương mại một cách hiệu qủa

  doc0p quangdat 15-03-2009 238 60   Download

 • Việc soạn thảo các bức thư điện tử marketing loại B2B (doanh nghiệp tới doanh nghiệp) một cách hiệu quả khác xa so với soạn thảo những bức thư điện tử loại B2C (doanh nghiệp tới người tiêu dùng).

  pdf7p bookmarks 08-04-2011 51 8   Download

 • Lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam ta đã được tôi luyện từ những thử thách và trở thành truyền thống dân tộc. Đã được Bác Hồ làm sáng tỏ trong tác phẩm: “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” mà các em được học. Mời quý thầy cô và các em tham khảo.

  ppt26p sensen2013 30-12-2013 184 29   Download

 • Sau hơn 20 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Nền kinh tế nước ta từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới. Việc tham gia tích cực vào các diễn đàn kinh tế khu vực và thế giới như APEC, ASEM, AFTA và gần đây là WTO đã tạo điều kiện để mọi ngành nghề, mọi khu vực kinh tế ở nước ta mở rộng hợp tác và tăng cường quan hệ với các đối tác nước ngoài.

  pdf90p tieuyeuquai456 06-10-2012 42 15   Download

Đồng bộ tài khoản