250 html and web design secrets

Xem 1-12 trên 12 kết quả 250 html and web design secrets
 • Tham khảo sách '250 html and web design secrets', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf433p tailieuvip13 19-07-2012 53 20   Download

 • After learning the language of design, how does one effectively use standards-based technologies to create visually strong Web sites? The full-color Adapting to Web Standards: CSS and Ajax for Big Sites gives developers a peek into the process of the best designers in the world through the work of high profile, real-world Web sites that made them famous. The book focuses on deconstructing these top-tier large-scale sites with particular attention given to deconstructing CSS.

  pdf298p bluesky_12 25-12-2012 33 9   Download

 • Nó được sử dụng thường nhất khi chúng tôi chỉ muốn thảo luận về cấu trúc hoặc hiển thị của một tài liệu so với ngữ nghĩa của tài liệu (có nghĩa là, các dữ liệu nội dung được tìm thấy trong cấu trúc). Trong chương 13, chúng tôi đề cập đến mục tiêu Semantic Web của W3C,

  pdf44p banhbeo3 07-11-2011 24 5   Download

 • Cộng đồng Web rõ ràng cần một cách để vẽ lại và truyền tải các biểu thức toán học chính xác và nhanh chóng. Như nhiều nghiên cứu và thương mại được tiến hành và điều phối thông qua web, cộng đồng Web đã spotlighted

  pdf44p banhbeo3 07-11-2011 21 5   Download

 • trong đó các đại lý tìm kiếm Web có thể kiểm tra tiêu chuẩn hóa siêu dữ liệu để tìm hiểu về vấn đề tài nguyên Web. Ngữ nghĩa, như chúng tôi sử dụng nó ở đây, có một tập trung hẹp hơn: ý nghĩa thực tế của số, các hằng số, các biến, và các nhà khai thác trong các biểu thức toán học trong một tài liệu.

  pdf44p banhbeo3 07-11-2011 27 3   Download

 • Bảng 11-3 mô tả màu sắc thông thường và phản ứng tâm lý thông thường. Mặc dù đây không có nghĩa là toàn diện, bao gồm sự kết hợp màu sắc và giá trị, sự hiểu biết ý nghĩa của màu sắc cho bất kỳ liên quan đến nghịch lý có thể giúp bạn lựa chọn màu sắc tốt hơn cho thiết kế của bạn.

  pdf37p banhbeo3 07-11-2011 59 8   Download

 • chi phí thấp hơn, và thường hỗ trợ tuyệt vời mà đi với dịch vụ. Tuỳ chỉnh CMS phát triển. Một lập trình tốt có thể tạo ra một CMS từ đầu hoặc tùy chỉnh một từ bất kỳ số nguồn mở tùy chọn cho ít tiền hơn. Những bất lợi củaCông cụ, Kế hoạch và Nội dung

  pdf44p banhbeo3 07-11-2011 31 5   Download

 • Mã nguồn mở dựa trên CMS phần mềm. Các cộng đồng mã nguồn mở có một số giải pháp của CMS là rất tốt và ít tốn kém hơn so với gói độc quyền. Tuy nhiên, như với hầu như tất cả sự chú ý của phần mềm mã nguồn mở phía máy chủ yêu cầu,

  pdf44p banhbeo3 07-11-2011 19 4   Download

 • việc cài đặt và thực hiện tốt nhất là để lại cho những người có kinh nghiệm với ngôn ngữ và phương pháp mã nguồn mở. CMS cung cấp dịch vụ ứng dụng. Trong trường hợp này, thay vì cài đặt CMS trên máy chủ của bạn, nhà cung cấp cung cấp công nghệ cho bạn.

  pdf44p banhbeo3 07-11-2011 34 4   Download

 • Công việc của bạn là để cấu hình các mẫu và các điều khoản, cho phép các cá nhân khác nhau truy cập vào những khu vực nội dung mà họ sẽ được quản lý. CMS cung cấp của thiên nhiên này có thể là một lựa chọn hợp lý cho nhiều trường hợp vì chi phí thấp,

  pdf44p banhbeo3 07-11-2011 20 4   Download

 • Giá trị màu để tạo sự khác biệt, quá. Một màu xanh neon sẽ tạo ra phản ứng tình cảm khác nhau hơn là một màu xanh lá cây rừng sâu. Ngoài ra, như với các hình dạng, sự kết hợp của màu sắc có nghĩa là các kết quả thậm chí còn phức tạp hơn tình cảm.

  pdf44p banhbeo3 07-11-2011 30 4   Download

 • Vì vậy, các nhà thiết kế quan tâm trong việc bảo đảm rằng họ đang sử dụng màu sắc chính xác để chuyển tải ý nghĩa của mình để khán giả phải có nhận thức cả về tâm lý nói chung và những tác động xã hội mà màu sắc và kết hợp màu sắc có thể phải sử dụng màu sắc một cách thích hợp.

  pdf44p banhbeo3 07-11-2011 28 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản