650 câu trắc nghiệm sinh học 12

Xem 1-4 trên 4 kết quả 650 câu trắc nghiệm sinh học 12
  • p 01-01-1970   Download

  • 1. Thứ tự các phân tử tham gia vào quá trình sinh tổng hợp prôtêin như thế nào? A. mARN tARN ADN Polypeptit. B. ADN mARN Polypeptit tARN. C. tARN Polypeptit ADN mARN. D. ADN mARN tARN Polypeptit 2. Các enzym nào tham gia vào việc sửa chữa các tiền đột biến? A. Reparaza, Ligaza. B. ADN-Polymeraza, Ligaza. C. Ligaza, Prôlêaza. D. ADN-Polymeraza. 3. Đột biến nào có thể mất đi trong quá trình sinh sản sinh dưỡng? A. Đột biến tiền phôi. B. Đột biến sôma trội. C. Đột biến sôma lặn. D. Đột biến giao tử. 4.

    pdf0p tieungot 23-01-2013 283 94   Download

  • tài liệu môn sinh ôn thi đại học gồm 650 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12...

    doc62p letantai2008 16-04-2011 1456 840   Download

  • Tài liệu ôn thi đại học môn sinh tham khảo gồm 650 câu trắc nghiệm HÓA 12 dành cho học sinh hệ THPT ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học - cao đẳng tham khảo ôn tập củng cố kiến thức.

    pdf9p heavenmaster1993 08-07-2011 94 36   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản