8 bước phát triển sản

Xem 1-20 trên 29 kết quả 8 bước phát triển sản
 • 8 bước phát triển sản phẩm mới Có nhiều lý do quan trọng để tiến hành đổi mới sản phẩm. Khi thị trường thay đổi liên tục, nhu cầu của khách hàng ngày càng đa dạng, doanh nghiệp cần thay đổi sản phẩm cũ để phục vụ tốt hơn nhu cầu hiện tại hoặc tạo ra sản phẩm mới để đáp ứng những nhu cầu chưa được thoả mãn, nói rộng hơn, đổi mới sản phẩm giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội từ môi trường kinh doanh. ...

  doc3p ttl_nicetomeetyou 10-06-2011 629 241   Download

 • Bài giảng Phát triển sản phẩm: Phần 1 giúp người học nắm bắt được khái niệm về cạnh tranh liên hoàn, biết được 6 lĩnh vực tạo thế liên hoàn, biết được 8 bước phát triển sản phẩm mới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf123p namthangtinhlang_02 11-11-2015 21 4   Download

 • Bài giảng do PGS.TS. Trần Văn Ơn biên soạn với mục tiêu học tập: Trình bày được các khái niệm cơ bản về khoa học và công nghệ, sản phẩm và áp dụng trong lĩnh vực nghiên cứu thảo dược; trình bày được các chiến lược và phát triển sản phẩm, 8 bước nghiên cứu và phát triển sản phẩm từ thảo dược; đề xuất được mô hình tổ chức và chiến lược nghiên cứu và phát triển sản phẩm từ thảo dược. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf141p hilong 11-03-2017 35 22   Download

 • Trong thời gian vừa qua Việt Nam đã có những bước phát triển khá thuyết phục. Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm đạt 7-8%/năm, tình hình chính trị ổn định và trong con mắt của các nhà đầu tư quốc tế, Việt Nam là một trong những môi trường đầu tư hấp dẫn, ẩn chứa nhiều tiềm năng.

  pdf38p narcissus89 16-02-2012 26 7   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam sau khi chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đặc biệt là sau khi gia nhập WTO đã tạo động lực mạnh mẽ cho đất nước phát triển. Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao đặc biệt là năm 2005 đạt 8,4%; đời sống của nhân dân đã từng bước được nâng cao, quan hệ đối ngoại trên các lĩnh vực...

  doc63p duycuong2106 27-02-2013 110 58   Download

 • Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng cả về chính trị cũng như về kinh tế. Đặc biệt trong những năm 90, nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng hàng năm cao duy trì ở mức 8%, tỷ lệ lạm phát được kiềm chế dưới 10%, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

  pdf77p vaio1111 03-09-2012 67 31   Download

 • Trong những năm qua, từ khi Việt Nam bắt đầu mở cửa giao thương với thế giới đến nay, chúng ta đã chứng kiến những bước phát triển vượt bậc của đất nước về chính trị, kinh tế văn hóa và xã hội. Đặc biệt là sự tăng trưởng khá ổn định của nền kinh tế, khi mà tổng sản phẩm quốc nội (GDP) liên tục tăng với tốc độ thuộc hàng cao nhất trên thế giới (7-8%), và đời sống xã hội thì ngày càng được cải thiện.

  pdf95p notonline1122 24-02-2013 55 20   Download

 • Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế xã hội nước ta đã có bước phát triển mới, toàn diện hơn và vững chắc hơn so với các thời kỳ trước đó. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ năm sau cao hơn năm trước: năm 2003 là 7,34%, 2004 là 7,69% và 2005 là 8,4%. Trong đó có s ự đóng góp không nhỏ của ngành sản xuất – xuất khẩu cà phê nước nhà. Ngành cà phê Việt Nam chủ yếu dựa vào việc xuất khẩu cà phê nhân sống là chính, tiêu...

  pdf130p tukhuyen123 19-07-2012 200 90   Download

 • Sự sinh trưởng và phát triển mạnh thể hiện qua việc tiết ra một lượng lớn enzyme ngoại bào để phân giải cơ chất. Chúng tôi đã xác định độ ẩm của khối lên men 60% thì độ hòa tan của bột ca cao là cao nhất. 4.5.2 Ảnh hưởng đến cường độ màu. Bảng 4.8: Ảnh hưởng của khối lên men đến cường độ màu Độ ẩm khối lên men Cường độ màu 50% 2.232 55% 2.286 60% 2.349 65% 2.304

  pdf8p zues03 19-06-2011 110 56   Download

 • - Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ngày càng phát triển mạnh mẽ ở các nước Đông Nam Á - Trong khi giai cấp p/k trở thành công cụ tay sai cho CNTB thì g/c vô sản dân tộc đã tổ chức lãnh đạo phong trào. Đặc g/c cấp công nhân, từng bước đã vươn lên vũ đài chính trị

  doc7p beu1001 17-09-2010 443 19   Download

 • Đề tài thực hiện nhằm chuẩn hóa phương pháp ly trích ADN từ mô thận của cá tra theo phương pháp của Taggart et al. (1992) và tối ưu hóa phương pháp PCR phát hiện E. ictaluri. Qui trình ly trích ADN được chuẩn hóa có thời gian thực hiện bằng 1/8 lần qui trình gốc (Taggart et al, 1992) với hàm lượng Proteinase K sử dụng là 2.5µl (40mg/ml), thời gian ủ ở bước 1 là 15 phút; hàm lượng RNase là 2.5µl (2mg/ml), thời gian ủ bước 2 là 30 phút. Qua thí nghiệm xác định được độ...

  pdf53p bandoctl 01-07-2013 57 19   Download

 • Kiến thức: HS cần nắm được các ý cơ bản sau: - Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở An Độ cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX phát triển mạnh mẽ chính là kết quả tất yếu của chính sách thống trị, bóc lột tàn bạo của thực dân Anh. - Vai trò của giai cấp tư sản An Độ ( đại diện là đảng Quốc đại) trong phong trào giải phóng dân tộc. Đồng thời tinh thần đấu tranh anh dũng của nhân dân buộc thực dân Anh phải nhượmg bộ, nới lỏng ách...

  pdf5p dantri1209 19-12-2010 134 11   Download

 • DS các nguồn thải & các nguyên nhân gây lãng phí BƯỚC 3: ĐỀ XUẤT CÁC CƠ HỘI SXSH NV 8 : Xây dựng các cơ hội SXSH NV 9 : Lựa chọn các cơ hội có khả năng nhất Kết quả : Danh sách các cơ hội SXSH BƯỚC 4: LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP SXSH .Bước 3 — Xác định & Đánh giá những phương án SXSH Xác định căn nguyên của vấn đề Chủ động sáng tạo Đưa ra nhiều ý tưởng Xác định những phương án nào là khả thi Chọn ra các phương án tốt nhất để thực...

  pdf37p boy_them_yeu 04-07-2013 51 9   Download

 • Không giống như nuôi cá thương phẩm, nghề nuôi cá cảnh mang lại giá trị rất lớn nếu được đầu tư bài bản. Tiềm năng lớn Mấy năm trở lại đây, nghề nuôi cá cảnh đã đang từng bước phát triển, đặc biệt là khu vực phía Nam. Theo số liệu của Sở NN&PTNT TP Hồ Chí Minh, kim ngạch xuất khẩu cá cảnh của thành phố năm 2011 đạt 12 triệu USD/8,86 triệu con. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2012, sản lượng cá cảnh đã đạt 36 triệu con, tăng 9% so với cùng kỳ 2011 và...

  pdf5p cheepcheepnp 21-06-2013 25 6   Download

 • Từ kết quả khảo sát 17 loại hình sử dụng đất phổ biến và 3 mô hình trang trại tổng hợp, kết hợp với việc đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên đất, nước và hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, bước đầu tác giả đề xuất 10 mô hình sản xuất thích hợp (6 mô hình cho khu vực nội thị và 4 mô hình cho khu vực ven đô) và 8 giải pháp phát triển nông nghiệp sinh thái ở lưu vực sông Thị Tính.

  pdf8p tangtuy01 01-03-2016 22 6   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành trên 19 lợn Piétrain kháng stress (Piétrain RéHal) gồm 13 cái và 6 đực nhập từ Bỉ nuôi tại Xí nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp, Hải Phòng nhằm nghiên cứu năng suất sinh trưởng và khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu miền Bắc, Việt Nam. Khối lượng trung bình của toàn đàn ở 2; 4; 5,5 và 8,5 tháng tuổi đạt các giá trị tương ứng là 19,05; 51,05; 85,82 và 119,47 kg.

  pdf7p banhnamdua 26-06-2013 33 4   Download

 • Năm 2006, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đều đạt và vượt mức kế hoạch Quốc hội đã đề ra. Nền kinh tế duy trì mức tăng trưởng cao, đạt 8,17% . Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệch, nhưng nhìn chung sản xuất nông nghiệp vẫn có bước phát triển, đạt 4,4%. Sản xuất công nghiệp, lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng khá. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 39,6 tỷ USD, tăng 20,5% so với năm 2005. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 10 tỷ đô.

  doc52p hyekyo 18-03-2009 353 134   Download

 • Kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây đã có những bước phát triển đáng kể. Tốc độ tăng trưởng bình quân GDP hàng năm từ 7-8(%/ năm). Trong đó nhiều ngành nghề có tốc độ phát triển vượt bậc như dệt may, thuỷ sản, da giày…Trong đó dệt may được coi là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Năm 2005 kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may đạt 4.

  doc39p nhaquantritaiba 12-06-2011 215 83   Download

 • Trưởng thành và phát triển ngay từ những ngày đầu khó khăn gian khổ của đất nước , công ty xây dựng công trình giao thông 873 mà tiền thân là Đoàn khảo sát thiết kế trực thuộc ban xây dựng số 64 đã sớm định hướng cho mình hướng đi đúng đắn trong công cuộc chuyển biến của cả đất nước khi bước vào nền kinh tế thị trường . Là một trong nhiều những công ty khác trực thuộc sự quản lý của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 , công ty không những...

  pdf64p kungfu_gautruc 21-07-2010 95 45   Download

 • Muốn vậy, một mặt,cần nhanh chóng phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản theo hướng công nghiệp để đảm bảo năng suất cao và ổn định với một mức đầu tư đủ lớn nhưng an toàn, tránh tình trạng “phó thác vận may cho trời” như hiện nay. Trong tương lai cần tiến hành thành lập một số Công ty nuôi trồng thuỷ sản có công nghệ cao để tạo ra bước đột phá trong khâu cung ứng nguyên liệu cho ngành chế biến xuất khẩu.

  pdf11p caott6 22-05-2011 114 36   Download

Đồng bộ tài khoản