Spss

Xem 1-20 trên 173 kết quả Spss
 • Thống kê toán học ngày càng đ-ợc ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực, đặc biệt là trong nghiên cứu khoa học.

  pdf19p thachthaoxanh 28-08-2011 287 144   Download

 • Công việc đầu tiên rất quan trọng và cần phải thực hiện một cách cẩn thận trước khi đi vào các bước mô tả hay các phân tích thông kê phức tạp sau này là tiến hành xem xét dữ liệu một cách cẩn thận. SPSS cung cấp cho công cụ Explore để xem xét và kiểm tra dữ liệu:

  doc0p bomgiabarau 11-07-2010 245 143   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng Phân tích và xử lý số liệu bằng SPSS do Trần Quang Trung và Đào Hoài Nam biên soạn - Phần 1 Tổ chức cơ sở dữ liệu

  pdf21p hoa_layon 22-08-2011 316 139   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phân tích dữ liệu bằng phần mềm spss', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p sinhvienmoi 28-04-2010 366 138   Download

 • Rất nhiều kết quả trong cửa sổ Viewer được trình bày dưới dạng bảng có thể xoay một cách tương tác. Tức là bạn có thể tổ chức lại các hàng, cột và các lớp/trang {layer}

  pdf12p leslienguyen 25-11-2010 202 129   Download

 • Khởi động SPSS Giới thiệu một số menu chính trong cửa sổ SPSS Mở dữ liệu từ tập tin của SPSS và của phần mềm EXCEL Nhập dữ liệu trực tiếp từ bàn phím và bằng Copy và Paste Vẽ đồ thị scatter Thống kê mô tả dữ liệu Kiểm tra sự tương quan Thêm biến và thêm quan sát

  pdf49p ptng13 22-05-2012 342 124   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình phân tích dữ liệu bằng SPSS - Chương 5: CÁc phép biến đổi và thao tác trên tập dữ liệu

  doc13p toan184 11-01-2011 181 119   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng Phân tích và xử lý số liệu bằng SPSS do Trần Quang Trung và Đào Hoài Nam biên soạn - Phần 3 Phân tích dữ liệu

  pdf17p hoa_layon 22-08-2011 179 114   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng Phân tích và xử lý số liệu bằng SPSS do Trần Quang Trung và Đào Hoài Nam biên soạn - Phần 2 Mô tả cơ sở dữ liệu

  pdf24p hoa_layon 22-08-2011 174 107   Download

 • Thống kê mô tả th-ờng là b-ớc xử lý đầu tiên tr-ớc khi đi sâu vào phân tích thống kê. Nó bao gồm các nội dung chính nh- sau: tính các đặc tr-ng mẫu, lập bảng phân bố tần số, khám phá và sàng lọc các số liệu thô...

  pdf13p thachthaoxanh 28-08-2011 163 102   Download

 • so sánh các kết quả thí nghiệm và quan sát 4.1. ý nghĩa Trong nghiên cứu thí nghiệm ta th-ờng phải so sánh kết quả giữa các công thức, các ph-ơng án để tìm ra những công thức, những ph-ơng án thí nghiệm nghiên cứu tốt nhất dựa vào các số liệu quan sát thực nghiệm ở mẫu.

  pdf24p thachthaoxanh 28-08-2011 202 95   Download

 • Các nội dung chính trong phần này: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Khởi động SPSS Giới thiệu một số menu chính trong cửa sổ SPSS Mở dữ liệu từ tập tin của SPSS và của phần mềm EXCEL Nhập dữ liệu trực tiếp từ bàn phím và bằng Copy và Paste Vẽ đồ thị scatter Thống kê mô tả dữ liệu Kiểm tra sự tương quan Thêm biến và thêm quan sát ∗ SPSS là một nhãn hiệu đã đăng ký bản quyền của SPSS Inc. Khởi động SPSS Cách 1: Nhấp đúp vào biểu tượng SPSS trên màn...

  pdf19p muaythai6 26-10-2011 187 95   Download

 • Phân tích ph-ơng sai (Anova = Analysis of Variance) 5.1. ý nghĩa của ph-ơng pháp Trong thí nghiệm khoa học, kết quả có thể chịu ảnh h-ởng bởi một hoặc nhiều nhân tố và th-ờng những nhân tố này đ-ợc chia thành từng cấp. Chẳng hạn những thí nghiệm về tăng sản l-ợng với tác động của phân bón với những thành phần NPK khác nhau. Nhân tố cần nghiên cứu ở đây là phân bón mà sự phân cấp mà chúng ta nói đây là sự khác nhau của thành phần NPK (chỉ bón N, bón N + K, N+P, N...

  pdf32p thachthaoxanh 28-08-2011 164 91   Download

 • Tham khảo sách 'phân tích và xử lý ảnh số bằng spss', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf62p 326159487 22-05-2012 152 79   Download

 • SPSS (Statistical Package for Social Sciences) là một phần mềm dùng để phân tích các kết quả điều tra trong mọi lĩnh vực, từ xã hội, giáo dục, y khoa, kinh tế, marketing, sản xuất kinh doanh...SPSS có một giao diện giữa người và máy rất đơn giản để tạo ra các đồ thị và khi đã tạo được một đồ thị, nhờ giao diện này mà người sử dụng có thể tuỳ ý hiệu chỉnh đồ thị cũng như hoàn thiện chúng...

  pdf40p sirtranvanphu 28-05-2012 200 78   Download

 • Các phương pháp thu thập dữ liệu: Phỏng vấn trực tiếp (Face to face interview) Phỏng vấn tại nhà (Door to door inetrview) Phỏng vấn tại một địa điểm cụ thể (Central location interview) Phỏng vấn chặng (Mall –Intercept interview) Phỏng vấn qua điện thoại Phỏng vấn qua thư Phỏng vấn qua internet Quan sát (Observation) Qui trình xữ lý dữ liệu Bước 1: kiểm tra, hiệu chỉnh bảng câu hỏi Bước 2:mã hóa dữ liệu trên bảng câu hỏi Bước 3: nhập dữ liệu vào máy tính Bước...

  pdf69p endlesslovelp 20-09-2012 161 78   Download

 • Hồi quy Tuyến tính Một lớp và nhiều lớp 6.1. Hệ số t-ơng quan 6.1.1. Công thức tính hệ số t-ơng quan Hệ số t-ơng quan là khái niệm chỉ mức độ liên hệ giữa 2 đại l-ợng ngẫu nhiên đ-ợc tính theo công thức r = Qxy Qx.Qy (6.1) Qx = ?x2 - (?x)2 /n , x và y là 2 Với Qxy = ?xy - (?x)*( ?y)/n và đại l-ợng quan sát ở mẫu 6.1.2. Kiểm tra giả thuyết hệ số t-ơng quan Hệ số t-ơng quan mẫu th-ờng đ-ợc ký hiệu là r (Hiện nay các phần mềm chuyên dụng th-ờng ký hiệu...

  pdf37p thachthaoxanh 28-08-2011 132 73   Download

 • Kiểm tra Dạng phân bố lý thuyết 8.1. ý nghĩa của ph-ơng pháp kiểm tra dạng phân bố Việc kiểm tra dạng phân bố có ý nghĩa nh- sau: - Cho phép vận dụng một số ph-ơng pháp thống kê nào đó nếu điều kiện phân bố của đại l-ợng quan sát thoả mãn. Chẳng hạn nếu đại l-ợng quan sát là chuẩn thì khi so sánh 2 mẫu và nhiều mẫu độc lập có thể dùng tiêu chuẩn t hoặc có thể dùng phân tích ph-ơng sai mà không bị vi phạm về nguyên tắc. - Có thể thực hiện...

  pdf23p thachthaoxanh 28-08-2011 124 73   Download

 • Chào mừng các bạn đến với Thống kê y tế II_ Phân tích số liệu Cũng như tiêu đề của khoá học đề cập, khoá học này sẽ tổng kết lại các thống kê cơ bản mà bạn đã được học trong Thống Kê y tế II, và khoá học này cũng cung cấp cho các bạn cách để ứng dụng các loại kiểm định thống kê khác nhau vào bộ số liệu điều tra thực.

  doc176p holongtuong 16-04-2012 259 65   Download

 • Bài giảng Hướng dẫn phân tích định lượng trong kinh tế trên phần mềm SPSS của Thạc sĩ Bùi Ngọc Toản dành cho các bạn sinh viên khoa tài chính ngân hàng tham khảo. Nhằm giúp các bạn nắm vững 3 phương pháp phân tích chính.

  pdf61p backgun1 16-01-2014 80 47   Download

Đồng bộ tài khoản