Abdomen

Xem 1-20 trên 57 kết quả Abdomen
 • Anatomical consideratioAnatomical consideration  True Abdomen  Thoracic part  Pelvic part  Retroperitoneal space

  ppt24p bsndtuan1965 31-03-2010 85 16   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Radiation Oncology cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài:" Reirradiation to the abdomen for gastrointestinal malignancies...

  pdf6p toshiba10 15-10-2011 20 4   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Acute abdomen due to spontaneous splenic rupture as the first presentation of lung malignancy: a case report

  pdf4p toshiba24 07-12-2011 32 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Conservative management of a grade V injury to an ectopic pelvic kidney following blunt trauma to the lower abdomen: a case report...

  pdf3p thulanh26 09-12-2011 27 3   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo y học: "conservative management of a grade v injury to an ectopic pelvic kidney following blunt trauma to the lower abdomen: a case report"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p thulanh27 12-12-2011 33 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Gigantic hepatic amebic abscess presenting as acute abdomen: a case report

  pdf3p dauphong1 21-12-2011 20 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Radiation Oncology cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Incidence of seed migration to the chest, abdomen, and pelvis after transperineal interstitial prostate brachytherapy with loose 125I seeds...

  pdf37p toshiba10 15-10-2011 23 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Acute abdomen caused by bladder rupture attributable to neurogenic bladder dysfunction following a stroke: a case report...

  pdf4p thulanh25 07-12-2011 27 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Spontaneous idiopathic pneumoperitoneum presenting as an acute abdomen: a case report...

  pdf4p thulanh26 08-12-2011 31 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Radiation Oncology cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Whole abdomen radiation therapy in ovarian cancers: a comparison between fixed beam and volumetric arc based intensity modulation...

  pdf9p toshiba10 14-10-2011 26 1   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: Is the way to man’s heart (and lung) through the abdomen?

  pdf2p coxanh_6 29-10-2011 21 1   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Prophylactic open abdomen in patients with postoperative intra-abdominal hypertension...

  pdf2p coxanh_6 30-10-2011 23 1   Download

 • Cơ thể chia làm hai phần: đầu ngực (Cephalothorax) và phần bụng (Abdomen)  Phần đầu ngực có 14 đôi phần phụ bao gồm: + Chủy tôm gồm có 2 răng cưa ở bụng và 8-9 răng cưa ở lưng. + 1 đôi mắt kép có cuống mắt. + 2 đôi râu: Anten 1(A1) và Anten 2(A2). A1 ngắn, đốt 1 lớn và có hốc mắt, hai nhánh ngắn. A2 có nhánh ngoài biến thành vẩy râu (Antennal scale), nhánh trong kéo dài. Hai đôi râu này giữ chức năng khứu giác và giữ thăng bằng. + 3 đôi hàm: đôi hàm lớn, đôi hàm...

  doc9p khoaits49 18-05-2011 412 131   Download

 • The Body - Thân mình 1. face /feɪs/ 2. mouth /maʊθ/ 3. chin /tʃɪn/ 4. neck /nek/ - khuôn mặt - miệng - cằm - cổ - vai 11. back /bæk/ 12. chest /tʃest/ 13. waist /weɪst/ lưng/ eo - lưng - ngực - thắt 14. abdomen

  doc98p manhcuongepu 29-10-2011 223 108   Download

 • loneliness(n.) quietus(n.) efficacious(adj.) forehead(n.) cosmography(n. ) transferable(adj. ) innumerable(adj .) network(n.) despotism(n.) stimulus(n.) excess(n.) convalescence(n .) psychic(adj.) monstrosity(n.) terrapin planetarium interpolation(n.) enlist(v.) orthodoxy(n.) fit intercept(v.) prediction(n.) amusement(n.) caitiff(adj.) contraction neoDarwinsim(n.) disreputable(adj. ) transalpine(adj.) entirety(n.) racy(adj.) vernal orgies(n.) reck(v.) demurrage(n.) planisphere(n.) inconsiderable evolution(n.) evangelical(adj.) descent(n.) nominate(v.) fungible(adj.) guess(n.) aide-decamp(n.

  pdf46p ak_47abram 19-07-2011 225 107   Download

 • abase v. To lower in position, estimation, or the like; degrade. abbess n. The lady superior of a nunnery. abbey n. The group of buildings which collectively form the dwelling-place of a society of monks or nuns. abbot n. The superior of a community of monks. abdicate v. To give up (royal power or the like). abdomen n. In mammals, the visceral cavity between the diaphragm and the pelvic floor; the belly. abdominal n. Of, pertaining to, or situated on the abdomen. abduction n. A carrying away of a person against his will,...

  pdf36p truongbao 22-07-2009 259 99   Download

 • A. flavus A. flavus AA - viết tắt của Arachidonic Acid aAI-1 aAI-1 ab initio gene prediction abambulacral thiếu chân mút, thiếu chân ống ABC viết tắt của Association of Biotechnology Companies ABC Transport Proteins protein vận chuyển ABC ABC Transporters nhân tố vận chuyển ABC abdomen bụng, phần bụng abdominal limbs (các) phần phụ bụng abdominal muscle cơ bụng abdominal pores

  pdf38p zues05 22-06-2011 185 93   Download

 • loneliness(n.) quietus(n.) efficacious(adj.) forehead(n.) cosmography(n. ) transferable(adj. ) innumerable(adj .) network(n.) despotism(n.) stimulus(n.) excess(n.) convalescence(n .) psychic(adj.) monstrosity(n.) terrapin planetarium interpolation(n.) enlist(v.) orthodoxy(n.) fit intercept(v.) prediction(n.) amusement(n.) caitiff(adj.) contraction neoDarwinsim(n.) disreputable(adj. ) transalpine(adj.) entirety(n.) racy(adj.) vernal orgies(n.) reck(v.) demurrage(n.) planisphere(n.) inconsiderable evolution(n.) evangelical(adj.) descent(n.) nominate(v.) fungible(adj.) guess(n.) aide-decamp(n.

  pdf46p thuyduong286 12-12-2009 103 62   Download

 • Mục tiêu học tập 1. Trình bày được lợi ích và hạn chế của các kỹ thuật hình ảnh dùng trong hệ tiết niệu. 2. Chỉ định được các kỹ thuật hình ảnh thông dụng trong những bệnh lý thường gặp 3. Mô tả được hình ảnh bình thường hệ tiết niệu trên X quang và siêu âm 1. Phim hệ tiết niệu (bụng) không chuẩn bị (ASP: abdomen sans preparation) 1.1. Mục đích - Tìm các vôi hóa bất thường. - Xem bất thường hệ thống xương.

  pdf20p buddy5 23-06-2011 187 53   Download

 • Medicine is, fortunately, constantly evolving. Imaging diagnosis is no exception. Technical improvements guarantee further developments in diagnosis. Computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) have attained a recognized value in the diagnosis of the heart, which is continuing to increase. For this reason, we have now provided a separate chapter on diagnostic imaging of the heart. We have placed sectional CT images next to MR images of the heart to facilitate classification. We have limited ourselves to scans which are presently recognized as standard.

  pdf138p thix1minh 16-10-2012 48 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản