Abo blood groups

Xem 1-4 trên 4 kết quả Abo blood groups
 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Association of ABO blood groups with Chikungunya virus Short report

  pdf6p dauphong3 26-12-2011 18 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: ABO blood group and other genetic variants associated with pancreatic cancer

  pdf5p panasonic02 15-12-2011 25 2   Download

 • Tham khảo sách 'advances in ophthalmology', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf580p wqwqwqwqwq 21-07-2012 29 5   Download

 • The complete coding sequence of a BDIX rat gene homo-logous to the human ABO gene was determined. Identifi-cation of the exon–intron boundaries, obtained by comparison of the coding sequence with rat genomic sequences from data banks, revealed that the rat gene structure is identical to that of the human ABO gene. It localizes to rat chromosome 3 (q11-q12), a region homolo-gous to human 9q34.

  pdf8p research12 23-04-2013 19 1   Download

Đồng bộ tài khoản