Access list

Xem 1-20 trên 228 kết quả Access list
 • Upon completing this lesson, you will be able to: Use Cisco IOS commands to configure IP standard and extended access lists, given a functioning router Use show commands to identify anomalies in IP standard and extended access lists, given an operational router.

  ppt24p trinhvang 25-01-2013 30 6   Download

 • Ngày nay cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, network là một giải pháp được lựa chọn hàng đầu cho việc truyền tải dữ liệu, và vì vậy bảo mật trong network là một vấn đề đang được quan tâm. Một trong những công cụ rất quan trọng trong Cisco Router được dung trong lĩnh vực security là Access List. Mời các bạn cùng tham khảo "Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA: Bài 20 - Standar Access List" để nắm bắt được nội dung chi tiết.

  pdf0p gaugau1905 02-12-2015 19 3   Download

 • Bài 20 đã thực hiện việc cấu hình Standard Access List thì bài 21 - Extended Access List trong “Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA” tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc tìm hiểu sâu hơn về Extended Access List. Đây là mở rộng của Extended Access List, trong quá trình kiểm tra, router sẽ kiểm tra các yếu tố về địa chỉ nguồn, đích, giao thức và port

  pdf0p gaugau1905 02-12-2015 13 3   Download

 • This book is about network policies and how to implement those policies using Cisco IOS access lists. I present a way to think about access lists and network policy, describe how access lists are built, and give examples of how to apply those access lists in different situations. Along the way, there are a number of sidebars and notes about concepts and information important to using access lists, and at the end of the book, there are appendixes with useful reference material.

  pdf227p vinhnghi 17-08-2009 173 50   Download

 • Xét ngữ cảnh sau: admin tạo một Access List (ACL) để cấm không cho các PC trên mạng 10.0.0.0 truy xuất ra bên ngoài. Tuy nhiên, vì một số lý do nào đó, admin muốn tạm thời cho phép một vài PC trên mạng 10.0.0.0 được phép truy xuất ra bên ngoài trong một khoảng thời gian định trước. Để thực hiện điều này, admin có 2 giải pháp: Chỉnh sửa lại ACL trên router Sử dụng dynamic ACLTrước hết, chúng ta tìm hiểu một số khái niệm liên quan đến dynamic ACL....

  doc4p danhson1409 05-05-2011 90 18   Download

 • Tài liệu CCNA do Phương Vũ biên soạn với các nội dung: Cấu hình Router cơ bản, Routing - Định Tuyến (Các giao thức phức tạp), Switching - Chuyển mạch, Access-list và các cấu hình liên quan, cấu hình NAT, cấu hình DHCP,... Để nắm vững nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf29p vuphuongvn2025 21-09-2016 60 18   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Chứng chỉ quốc tế ngành công nghệ thông tin CCNA – Access List Questions - Đề 1 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf7p dungdiem 10-09-2013 59 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lab 11.2.3a configuring a named access list', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p trungha 28-08-2009 79 15   Download

 • Dynamic, or "lock-and-key," access lists are one of the IOS features commonly used to tighten security on a router. They allow the network administrator to grant temporary access to a network or service when a user gives a valid ID and password. Dynamic access list statements have several advantages over static ACL entries: access can be granted for only a short time, and access can be based on the user, rather than on the IP address of the workstation.

  pdf3p thutrang 27-08-2009 146 12   Download

 • Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Chứng chỉ quốc tế ngành công nghệ thông tin CCNA – Access List Questions - Đề 2 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf7p dungdiem 10-09-2013 71 12   Download

 • Introduction to Access Lists 访问列表(access list,ACL)的主要作用是过滤你不想要的数据包.设置 ACL的一些规则: 1.按顺序的比较,先比较第一行,再比较第二行..直到最后 1 行 2.从第一行起,直到找到 1个符合条件的行;符合以后,其余的行就不再继续比较下去 3.默认在每个ACL中最后1行为隐含的拒绝(deny),如果之前没找到1条许可(permit)语句,意 味着包将被丢弃.所以每个 ACL 必须至少要有 1行 permit 语句,除非你想想所有数据包丢弃 ...

  pdf4p batoan 10-08-2009 102 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lab 11.2.2a configuring extended access lists', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p trungha 28-08-2009 63 10   Download

 • Remember that Ethernet and Tokenring MACs are bit swapped! The cannonical rule! This impacts the access-lists. An access-list designed for ethernet wouldn't work for token ring.

  pdf1p laquang 28-08-2009 124 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lab 11.2.1a configuring standard access lists', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p trungha 28-08-2009 66 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lab 11.2.2 configuring extended access lists', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p trungha 28-08-2009 56 9   Download

 • Dynamic access-list authenticate the user then drops the telnet! Also, could put "autocommand access-enable" under the vty line, but this means that no one could telnet to the router anymore.

  pdf1p laquang 28-08-2009 88 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lab 11.2.3 configuring a named access list', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p trungha 28-08-2009 74 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lab 11.2.1 configuring standard access lists', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p trungha 28-08-2009 57 6   Download

 • International Travel Agency (ITA) wants you to beef up security for its network 10.0.0.0/8. The company would like users on the 10.0.0.0/8 network to be able to establish sessions with remote hosts at will. At the same time, the company requires that you prevent outside sources from initiating a session. In other words, outside hosts should be able to talk to 10.0.0.0/8 hosts only if the 10.0.0.0/8 hosts started the conversation. You need to use a reflexive access list to implement this requirement....

  pdf2p laquang 03-09-2009 74 4   Download

 • Upon completing this module, you will be able to: Use Cisco IOS commands to configure standard and extended IP access lists, and NAT/PAT, given a functioning router Use show commands to identify anomalies in standard and extended IP access lists, given an operational router

  ppt21p trinhvang 25-01-2013 30 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản