Acidic deposition

Xem 1-20 trên 36 kết quả Acidic deposition
 • Air pollution was on an unsustainable track causing photochemical smog and acid depositions, along with health disasters and increased mortality. Indicators, such as acid and sulfate depositions, ambient levels of pollutants, and asthma hospitalizations, that show the current track are decreasing but are still at detrimental levels. Chapter 21 provides knowledge of air pollution.

  ppt12p tangtuy07 02-04-2016 16 3   Download

 • Acid anion tích điện âm ion không phản ứng với các ion hydro trong phạm vi pH của hầu hết các vùng nước tự nhiên. Acid-base hóa học phản ứng của axit (các nhà tài trợ proton) với cơ sở (proton chất nhận). Trong bối cảnh của cuốn sách này, điều này có nghĩa là phản ứng của axit tự nhiên và con người và các căn cứ, kết quả được mô tả về độ pH và axit vô hiệu hóa năng lực của hệ thống. Acid-ion hydro hoặc cation kim loại ion có thể thủy phân nước để tạo...

  pdf12p giangsinh_trang 03-01-2012 40 11   Download

 • In 1990, the U.S. National Acid Precipitation Assessment Program (NAPAP) completed the initial phase of what was then the largest environmental research program ever conducted. NAPAP research investigated the causes and effects of, and mitigation strategies for, acidic atmospheric deposition throughout the U.S. This massive environmental research and assessment effort took 10 years to complete, involved hundreds of scientists, engineers, and economists, and cost in excess of $500 million.

  pdf320p 951628473 07-05-2012 66 11   Download

 • Hóa học acid-base của nước bề mặt thường trưng bày thay đổi đáng kể trong nội bộ và liên hàng năm. Biến đổi theo mùa trong nồng độ các thông số hoá học thường thay đổi nhiều hơn số tiền của quá trình axit hóa có thể xảy ra trong phản ứng để lắng đọng có tính axit. Biến đổi như vậy làm cho lượng của quá trình axit hóa và phản ứng phục hồi khó khăn, và cũng có thể làm phức tạp nỗ lực để đánh giá độ nhạy cảm với axit hóa chỉ dựa trên chỉ số...

  pdf15p giangsinh_trang 03-01-2012 19 5   Download

 • Đoán trước khả năng Việc xử lý các mô hình toán học trong chương này, và trong suốt cuốn sách này, là hầu như chỉ tập trung vào mô hình của axit hóa của nước ngầm ở lưu vực (MAGIC, Cosby et al., 1985a, b). Điều này không phải là để ngụ ý rằng MAGIC nhất thiết phải là các acid-base mô hình hóa học tốt nhất hoặc chính xác nhất. Có một vài lý do cho sự thiên vị này trong điều trị các phương pháp tiếp cận mô hình ủng hộ MAGIC cho các mục đích của cuốn sách...

  pdf39p giangsinh_trang 03-01-2012 39 5   Download

 • In the late 1980’s, a considerable amount of research addressing the effects of acidic deposition was begun, much of it related to the Congressionally mandated National Atmospheric Precipitation Assessment Program (NAPAP). As a result of the 10-year NAPAP program, effects on human health, materials, structures, visibility and terrestrial and aquatic ecosystems were evaluated. As a result of NAPAP funded research, negative effects of acidic deposition were documented on freshwater lakes in the Adirondacks and on the red spruce of the Adirondacks and northern Appalachians....

  pdf289p phoebe75 01-02-2013 27 3   Download

 • Cách tiếp cận thực hiện cho cuốn sách này đã được xem xét và tổng hợp kết quả quan trọng của nỗ lực nghiên cứu thủy sản hiệu ứng thực hiện hoặc hoàn thành từ năm 1990. Sự nhấn mạnh chính là kết quả trình bày trong peer-xem xét lại các ấn phẩm trong các tài liệu khoa học, mặc dù kết quả của một số báo cáo cơ quan cũng được thảo luận.

  pdf27p giangsinh_trang 03-01-2012 24 6   Download

 • Mức độ và Tầm quan trọng của axit hóa nước bề mặt Đối với các khu vực của Hoa Kỳ xác định là có nguồn tài nguyên thủy sản nhạy cảm, một số thông tin có liên quan đã được biên soạn và đánh giá tiếp theo để tích hợp NAPAP Đánh giá (IA) về mối quan hệ giữa tải lắng đọng (N và S) và mức độ (dự kiến) ước tính, độ lớn, và thời gian tác dụng thủy sản (cf, Sullivan và Eilers, năm 1994; van Sickle và Giáo Hội, năm 1995, EPA, 1995a; NAPAP năm 1998). Những nghiên...

  pdf45p giangsinh_trang 03-01-2012 23 6   Download

 • Nitơ là một yếu tố quan trọng là kiểm soát thành phần loài, đa dạng sinh học, và chức năng hệ sinh thái trong một loạt các loại hệ sinh thái, bao gồm rừng, đồng cỏ, nước ngọt, cửa sông, và môi trường ven biển gần. Trong đó N là hạn chế, nhiều loài thích nghi với các mức thấp của N có sẵn và có thể ảnh hưởng bất lợi khi nguồn cung cấp N là tăng. Quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, nông nghiệp, sản xuất phân bón, và các hoạt động khác của con người...

  pdf19p giangsinh_trang 03-01-2012 29 6   Download

 • Trường hợp nghiên cứu: Adirondack Park, NY 10,1 Bối cảnh và các dữ liệu có sẵn Khu vực núi Adirondack của New York là một trong những khu vực nghiên cứu mạnh mẽ nhất của thế giới đối với ảnh hưởng của lắng đọng axit về thủy sản. Lắng đọng nghiên cứu có tính axit ảnh hưởng trong Adirondacks đã đóng một vai trò quan trọng trong nhiều các lĩnh vực tiến bộ khoa học lớn trong thập kỷ qua.

  pdf21p giangsinh_trang 03-01-2012 30 6   Download

 • Định lượng hóa chất liều-đáp ứng mối quan hệ Hiện đã có được một sự công nhận quốc tế không khí ảnh hưởng ô nhiễm, đặc biệt từ S và N, có thể trong một số trường hợp đòi hỏi phải kiểm soát khí thải để giảm hoặc hạn chế sự gia tăng trong tương lai lắng đọng khí quyển.

  pdf24p giangsinh_trang 03-01-2012 26 5   Download

 • During development of an undivided flow battery based on the Pb(II)/Pb and PbO2 /Pb(II) couples in aqueous methanesulfonic acid, it was noted that battery performance might be improved by additives that (i) decrease the roughness of the lead deposit at the negative electrode and (ii) enhance the kinetics of the Pb(II)/PbO2 couple at the positive electrode. This paper reports the study of sodium ligninsulfonate and polyethylene glycol as potential levelling agents for lead and of three inorganic ions as possible catalysts for the Pb(II)/PbO2 couple. ...

  pdf9p congdat261 19-11-2010 57 4   Download

 • 1990 NAPAP Các báo cáo và đánh giá tích hợp Nó cũng được biết rằng lượng khí thải lưu huỳnh và nitơ từ các nhà máy điện, các cơ sở công nghiệp, và xe có động cơ được liên kết đến lắng đọng có tính axit nhiều nơi trên thế giới. Tiềm năng lắng đọng axit trên con người sức khỏe và môi trường đã trở thành một mối quan tâm lớn ở Mỹ trong Những năm 1970.

  pdf20p giangsinh_trang 03-01-2012 23 4   Download

 • Mãn tính axit hóa của nước bề mặt là mất ANC hoặc giảm độ pH trên một mãn tính, hoặc cơ sở hàng năm trung bình,. Axit hóa mãn tính thường được đánh giá bằng cách nghiên cứu những thay đổi trong hóa học nước bề mặt trong suốt thời gian khi chất hóa học được dự kiến ​​sẽ được tương đối ổn định. Đây là mùa hè hoặc mùa thu cho các hồ và baseflow mùa xuân (trong trường hợp không có bão) cho dòng suối.

  pdf34p giangsinh_trang 03-01-2012 27 4   Download

 • Nghiên Cứu Về thực nghiệm thao tác Các giá trị khoa học và chính trị của nghiên cứu lĩnh vực thử nghiệm của quá trình axit hóa cũng đã được công nhận cho một số thời gian (Wright, 1991). Các nguồn khác của thông tin định lượng, bao gồm cả kết quả khảo sát, giám sát, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, và mô hình hóa không đủ, riêng của họ, như là một nền tảng cho sự hiểu biết và dự đoán các phản ứng axit hóa và phục hồi.

  pdf22p giangsinh_trang 03-01-2012 24 4   Download

 • Trường hợp nghiên cứu: Class Khu vực tôi ở phương Tây núi 11,1 nền Phát thải khí quyển của S và N bên ngoài công viên quốc gia và ranh giới khu vực hoang dã ở miền tây Hoa Kỳ đe dọa sự toàn vẹn sinh thái của các hệ sinh thái nhạy cảm cao. Nguồn lợi thủy sản và trên mặt đất, đặc biệt là những người ở độ cao cao, có thể bị suy thoái do ô nhiễm hiện tại hoặc tương lai. Căn cứ chủ yếu vào kết quả của EPA của phương Tây Hồ điều tra (Landers et...

  pdf42p giangsinh_trang 03-01-2012 25 4   Download

 • The macroeconomic configuration at the present time is conducive to sizeable interest rate exposures in the financial industry. Because virtually all firms are tempted to take the same risks (“herding”), there is also a very important systemic dimension. All firms will not be able to get out when expectations of future rates change – leading to “overshooting” in market interest rates or even illiquidity in interest rate hedging markets.

  pdf35p taisaovanchuavo 23-01-2013 34 4   Download

 • Conceptually, we base our model mainly on the setups of Hannan (2006) and Brewer and Jackson (2006). In contrast to Hannan (2006), we use an index of fees instead of individual fees as the dependent variable and we modify the setup to control for greater heterogeneity in the data. Unlike Brewer and Jackson (2006), 6 the index composition is based on the actual distribution of services purchased by a representative bank client instead of imposing equal weights.

  pdf30p taisaovanchuavo 23-01-2013 17 4   Download

 • Wet deposition of nitrate and ammonium can be measured at the same time as sulphate and pH using a standard precipitation collector used by ECN (Sykes and Lane, 1996) and the acid deposition monitoring networks and is cost effective on this basis. It also allows an assessment of the ratio of oxidised (nitrate) to reduced nitrogen (ammonium). Acid deposition has been declining in recent years – by more than 50% over large areas of the UK between 1985 and 1999 (NEGTAP, 2001) – and detecting the anticipated recovery of soils and plant communities is...

  pdf0p saimatkhauroi 01-02-2013 17 4   Download

 • This volume, edited by John Gunn, Rob Steedman, and Dick Ryder, pulls together an incredibly broad mix of people and topics under a single cover. As such, it is a worthy addition to the new series from CRC Press — Integrative Studies in Water Management and Land Development — that was initiated in 2002 with publication of my own edited volume, Handbook of Water Sensitive Planning and Design . Books like these are rare, but they shouldn’t be.

  pdf528p phoebe75 01-02-2013 24 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản