Active server pages

Xem 1-20 trên 69 kết quả Active server pages
 • Active Server Pages 6. Đối tượng Session Đối tượng Session dùng lưu trữ các thông tin chỉ có tác dụng đối với kết nối của một người dùng trong khoảng thời gian nào đó.

  pdf6p dauhukhothom 15-04-2011 36 9   Download

 • Active Server Pages + filename đường dẫn và tên file tạo ra. + OverWrite true: ghi đè lên một file đã tồn tại, ngược lại False. ð OpenTextFile: mở một file văn bản đã tồn tại, có thể sử dụng để đọc file hoặc thêm dữ liệu vào file Cú pháp

  pdf6p dauhukhothom 15-04-2011 48 9   Download

 • Active Server Pages Đặt quyền cho thư mục ảo: o Read: cho phép đọc nội dung trang o Run Script: thực thi trang kịch bản o Execute: thực thi các ứng dụng hoặc các lời triệu gọi o Write: cho phép ghi vào thư mục ảo o Browser: cho phép xem toàn bộ nội dung thư mục thay cho trang web mặc định.

  pdf6p dauhukhothom 15-04-2011 48 8   Download

 • Active Server Pages - Chọn trình điều khiển ODBC tương ứng với các nguồn dữ liệu mà người dùng định truy xuất đến. Ví dụ, chọn Driver do Microsoft Access (*.mdb) và Finish.

  pdf6p dauhukhothom 15-04-2011 43 8   Download

 • Active Server Pages Response.write rs.fields (“Ten”) ‘ Xuong dong Response.write “
  ” Response.write rs.fields (“ngaysinh”) ‘ Den bang ghi tiep theo Rs.movenext Wend End if %

  pdf6p dauhukhothom 15-04-2011 41 8   Download

 • Active Server Pages • Chuyen.asp là trang sẽ chuyển đến khi người sử dụng kích chọn vào hình ảnh quảng cáo.

  pdf6p dauhukhothom 15-04-2011 45 7   Download

 • CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN ASP (ACTIVE SERVER PAGES ) 1. Sự phát triển của các Internert Quá trình phát triển của các ứng dụng Internet đi từ “tĩnh tới động”. Ðầu tiên là những trang Web tĩnh với nội dung được tăng tải vào lúc thiết kế, dần dần, nhiều kỹ thuật lập trình ra đời làm tăng động tính cả nội dung lẫn hình thức.

  pdf6p dauhukhothom 15-04-2011 42 6   Download

 • Microsoft Active Server Pages (ASP) là một môi trường kịch bản dựa trên server (server-side scripting) cho phép tạo hoặc xây dựng các ứng dụng Web mạnh chứa các thẻ HTML, văn bản và các lệnh script hay các ứng dụng Web động, giao tiếp giữa Client và server một cách hiệu quả. Các trang ASP có thể gọi các thành phần ActiveX để thực hiện các công việc như kết nối với một database hoặc thực hiện một tính toán kinh doanh.

  pdf47p xuankhuong 09-09-2009 444 254   Download

 • Microsoft Active Server Pages (ASP) là môi trường lập trình ứng dụng phía server (server side scripting) hỗ trợ mạnh trong việc xây dựng các ứng dụng Web. Các ứng dụng ASP có thể làm việc với bất kì cơ sở dữ liệu nào tương thích với ODBC như SQL, Access, Oracle, Informix,… đồng thời rất dễ viết và sửa đổi. Hơn nữa nó có thể tích hợp các công nghệ sẵn có của Microsoft như COM, ... một cách dễ dàng....

  doc19p langtuhoadinhlang 09-12-2010 288 126   Download

 • ASP Active Server Pages, cung cấp môi trình lập trình Web, Cho phép có sự kết hợp giữa HTML, các ngôn ngữ Scripting (VBScript, Java Script) và các thành phần được tạo ra từ các ngôn ngữ khác. Tạo ra những ứng dụng trên Internet mạnh mẽ. Các file trong ASP có phần mở rộng là *. ASP. Chứa các thẻ HTML, các đoạn mã script (VBScript, Java Script) và các lời gọi đến các components (DLL, ActiveX control)

  ppt153p robowonder 11-06-2011 163 82   Download

 • Thuộc tính ð Buffer: là biến kiểu Boolean. Nếu thuộc tính là TRUE thì Web Server chỉ trả kết quả cho client khi tất cả kịch bản được xử lý hoặc phương thức Flush hay End được gọi.

  pdf6p dauhukhothom 15-04-2011 54 8   Download

 • Tài liệu tham khảo kỹ thuật lập trình , Sau khi hoàn tất phòng thí nghiệm này, bạn sẽ có thể: • Tạo cơ bản kịch bản ví dụ, chứng minh làm thế nào để mã liên kết với các sự kiện hoặc chạy nội tuyến. • Tạo một kịch bản kết hợp phía khách hàng và kịch bản phía máy chủ

  doc6p erjokoi 19-07-2010 49 7   Download

 • Phần 2 của bài giảng Thiết kế và lập trình Web sẽ tập trung giới thiệu về ngôn ngữ kịch bản VBcript và các kiến thức về Active Server Page như: Mô hình các lớp, thiết lập Web Server, xử lý các yêu cầu của IIS, mô hình đối tượng, các đối tượng ASP. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf26p allbymyself_07 01-02-2016 18 4   Download

 • IIS 6.0 có trên tất cả phiên bản của W2k3, nhưng không được cài mặc định, người quản trị phải cài đặt nếu có nhu cầu sử dụng.Mặc định ban đầu khi cài đặt xong IIS chỉ cung cấp 1 số tính năng cơ bản. Các tính năng khác như Active Server Pages (ASP), ASP.NET, WedDAV publishing, FrontPage Server Extensions ta phải kích hoạt khi cần thiết.

  ppt30p okinrino1 24-07-2012 117 65   Download

 • Các loại lỗi Runtime a. Thứ tự các toán hạng Lỗi xảy ra khi thứ tự thực hiện các toán hạng trong phép tính không rõ ràng.

  pdf5p dauhukhothom 15-04-2011 48 9   Download

 • Biến sử dụng không cần khai báo mà tự xác định khi gán giá trị. Mặc định, tất cả các biến đều có kiểu variant (kiểu biến thể) Triệu gọi thủ tục: Call Tên thủ tục

  pdf6p dauhukhothom 15-04-2011 36 8   Download

 • Web Servers: The Center of 1,000 Universes Whether on an intranet or on the Internet, Web servers are a key repository of human knowledge. Indeed, there is a movement afoot that attempts to store every byte of every server that was ever brought on-line. The logic is compelling, even if the goal seems daunting: Never before has so much human knowledge been so available. Besides being easily accessed, Web servers have another ability that nothing in history, other than books, has had: They serve both text and graphics with equal ease.

  pdf426p phongthinh 07-08-2009 301 21   Download

 • Why bother with ASP at all, when HTML can serve your needs? If you want to display information, all you have to do is fire up your favorite text editor, type in a few HTML tags, and save it as an HTML file. Bingo, you’re done! But wait – what if you want to display information that changes? Supposing you’re writing a page that provides constantly changing information to your visitors, for example, weather reports, stock quotes, a list of your girlfriends, etc, HTML can no longer keep up with the pace. What you need is a system that can present dynamic information.

  pdf78p duypha 07-08-2009 102 19   Download

 • This module explains how to secure the Web pages that compose a Web application through the use of Active Server Pages (ASP) and Microsoft® ASP.NET forms-based authentication. After completing this module, students will be able to implement forms-based authentication in both ASP and ASP.NET Web applications.

  pdf78p maiphuong 10-08-2009 105 15   Download

 • Trước hết, họ tên của ASP.NET là Active Server Pages .NET (.NET ở đây là .NET framework). Nói đơn giản, ngắn và gọn thì ASP.NET là một công nghệ có tính cách mạng dùng để phát triển các ứng dụng về mạng hiện nay cũng như trong tương lai (ASP.NET is a revolutionary technology for developing web applications).

  pdf80p kotobuki 11-08-2010 781 465   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản