» 

Adam Smith

 • Phân tích lý thuyết “bàn tay vô hình” của Adam Smith

  Lý thuyết “bàn tay vô hình” của Adam Smith: Adam Smith là nhà kinh tế chính trị cổ điển nổi tiếng ở Anh và trên thế giới, là tiền bối lớn nhất của Mác. Ông có nhiều lý luận rất có giá trị trong đó chúng ta phải nhắc đến lý thuyết “bàn tay vô hình” của ông. Học thuyết “bàn tay vô hình” nghiên cứu cơ chế hoạt động của một cơ chế thị trường cạnh tranh và nó cũng phản...

  pdf 4p cq511225 23-09-2010 1134 377

 • Lý thuyết “bàn tay vô hình” của Adam Smith

  Tham khảo tài liệu 'lý thuyết “bàn tay vô hình” của adam smith', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 2p sontuyen0303 14-03-2013 83 33

 • Học thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith

  Học thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith Học thuyết này bắt đầu với sự thật giản đơn, hai quốc gia trao đổi thương mại trên cơ sở tình nguyện thì cả hai quốc gia đều thu được từ thặng dư. Nếu một quốc gia không thu được gì, hoặc bị lỗ, họ sẽ từ chối thương mại. Thặng dư qua lại từ thương mại đã được phát sinh và chuyển dịch như thế nào?

  pdf 5p yenhoangbank321 25-06-2013 49 15

 • Bài giảng Adam Smith và phân công lao động -

  Bài giảng Adam Smith và phân công lao động trình bày các nội dung; Khái niệm về phân công động, nguồn gốc của phân công lao động, tiền công và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo nội dung tài liệu để hiểu thêm về các nội dung trên.

  ppt 16p hoa_loaken91 30-05-2014 9 2

 • Lý luận giá trị

  I.1. ADAM SMITH (phương pháp nghiên cứu hai mặt) Ricaro va Marx I.2. Công lao và hạn chế chủ yếu của trường phái cổ điển Anh trong lý luận giá trị lao động Marx kế thừa và phát triển như thế nào? *A.Smith: được Marx đánh giá là nhà KT của thời kì công trường thủ công. Thế giới quan: duy vật, máy móc, tự phát. Chỉ đi sâu về mặt định lượng, coi nhẹ định tính, thiếu quan điểm luận...

  doc 6p winterflower 14-01-2010 735 253

 • Giáo trình: " Lý luận lợi nhuận của Adam Smith"

  Adam Smith cho rằng lợi nhuận là khoản khấu trừ thứ hai vào sản phẩm của lao động, không chỉ lao động trong nông nghiệp mà cả trong công nghiệp cũng tạo ra lợi nhuận. Lợi nhuận tăng hay giảm tùy thuộc vào sự giàu có tăng hay giảm của XH. Ông thừa nhận sự đối lập của tiến công là lợi nhuận. Ông nhìn thấy sự cạnh tranh giữa các ngành và thường xuyên thì tỷ xuất lợi nhuận...

  pdf 2p truongdoan 09-11-2009 551 249

 • The Wealth Of Nations

  By Adam Smith (Only4Pro)

  pdf 1282p jolie 02-03-2009 358 138

 • SO SÁNH LÝ LUẬN GIÁ TRỊ CỦA ADAM SMITH VÀ LEON WALRAS

  Tham khảo tài liệu 'so sánh lý luận giá trị của adam smith và leon walras', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  txt 2p winterflower 11-01-2010 417 61

 • Lý Luận Về Ba Giai Cấp Và Ba Loại Thu Nhập Của Adam Smith

  Lý luân về cơ cấu giai cấp và thu nhập cơ bản của các giai cấp trong xã hội tư bản chủ nghĩa mà Adam Smith nêu ra trong cuốn “Sự giàu có

  doc 3p lamthuong 27-02-2010 74 21

 • ĐỀ TÀI LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ "HỆ THỐNG LÝ THUYẾT PHÂN PHỐI " - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  LUẬT

  I. LÝ THUYẾT PHÂN PHỐI CỦA ADAM SMITH. A. Smith đã thực hiện một bước tiến so với phái Trọng Nông khi phân chia các giai cấp trong xã hội tư sản nhằm phân tích các thu nhập của các giai cấp. Ông phân chia thành 3 giai cấp cơ bản gắn với quyền sở hữu tư liệu sản xuất và thu nhập: 1. Giai cấp công nhân : Thu nhập là tiền lương. 2. Giai cấp các nhà tư bản (bao gồm tư bản công nghiệp, nông...

  doc 11p titrose 18-03-2013 41 12

 • The Wealth Nations Adam Smith

  Tham khảo sách 'the wealth nations adam smith', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1378p ngoctu2391 28-11-2012 5 1

 • Câu 3: Tư tưởng tự do kinh tế (bàn tay vô hình), lý luận phân công lao động, lý luận giá trị của Adam smith

  · tưởng tự do kinh tế, thuyết bàn tay vô hình của A. Smith: _Adam Smith là nhà kinh tế chính trị cổ điển nổi tiếng ở Anh và trên thế giới, là tiền bối lớn nhất của Mác. Ông có nhiều lý luận rất có giá trị trong đó chúng ta phải nhắc đến lý thuyết “bàn tay vô hình” của ông.

  doc 2p ducngoc1991 15-06-2011 367 93

 • Tài liệu Mô hình kinh tế

  Lý thuy t tăng tr ng c a Adam ế ưở ủ Smith (1723-1790) • Sự ra đời của khoa học kinh tế với "Sự giàu có của các dân tộc" • Học thuyết "giá trị lao động": lao động là nguồn gốc tạo ra của cải cho đất nước chứ không phải đất đai và tiền bạc • Học thuyết "bàn tay vô hình": "mọi cá nhân không có ý định thúc đẩy lợi ích công cộng mà chỉ nhằm vào lợi ích của riêng mình, và ở...

  doc 9p tomboy0201 28-11-2010 113 55

 • Kinh Tế Học Cổ Điển và Chủ Nghĩa Tư Bản - Phần 1

  Adam Smith là một trong các nhà trí thức có một nền tảng giáo dục tốt (trong ngành luật) mà có liên quan đến phong trào ngày nay như một "sự khai sáng người Scotland". Ngoài Adam Smith ra còn có thể kể đến David Hume. Hai vị này đều là người Scotland vùng Glasgow hoặc vùng Edinburg và họ đã cùng làm việc và viết những bài chống lại sự kiểm soát ngày càng mở rộng của nước Anh và những cuộc...

  doc 14p cuulongvhit 17-09-2010 90 39

 • Giáo trình: " Lý thuyết bàn tay vô hình"

  Adam Smith là nhà kinh tế chính trị cổ điển nổi tiếng ở Anh và trên thế giới, là tiền bối lớn nhất của Mác. Ông có nhiều lý luận rất có giá trị trong đó chúng ta phải nhắc đến lý thuyết “bàn tay vô hình” của ông. Học thuyết “bàn tay vô hình” nghiên cứu cơ chế hoạt động của một cơ chế thị trường cạnh tranh và nó cũng phản ánh quan điểm chung của các nhà kinh tế học...

  pdf 4p truongdoan 09-11-2009 1047 306

 • Những vấn đề lý luận về quy luật giá trị

  -Theo Adam Smith lý luận giá trị :Ông phân biệt được giá trị sử dụng ,giá trị trao đổi cho giá trị hàng hoá là do hao phí lao động để sản xuất ra nó quyết định, xong ông lại không nhất quán .Có lúc lại đưa ra định nghĩa sai lầm về giá trị bỏ mất bộ phận tư bản bất biến (C) chỉ còn (v+m )nên bị bế tắc khi phân tích tái sản xuất.

  pdf 18p huemanvdoc 26-11-2009 773 304

 • Chương 1. Những vấn đề lý luận về cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh và tăng cường năng lực cạnh tranh ngân hàng

  Cạnh tranh được hiểu bằng nhiều cách khác nhau. Từ “cạnh tranh” được giải thích là sự cố gắng giành phần hơn, phần thắng về mình giữa những người, những tổ chức hoạt động nhằm những lợi ích như nhau.(1) Trong tác phẩm “Quốc phú luận” của Adam Smith, tác giả cho rằng cạnh tranh có thể phối hợp kinh tế một cách nhịp nhàng, có lợi cho xã hội. Vì sự cạnh tranh trong quá trình...

  doc 62p bich_chuot 02-03-2011 517 291

 • Kinh tế quốc tế - Lý thuyết cổ điển

  Kinh tế học quốc tế là một bộ môn khoa học, một chuyên ngành của kinh tế học nghiên cứu sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa các quốc gia. Kinh tế học quốc tế được phát triển suốt từ thế kỷ XVIII và đã quy tụ được nhiều học giả kinh tế học nổi tiếng như Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Alfred Marshall, John Maynard Keynes, và Paul A. Samuelson. Tuy nhiên, chỉ từ sau Chiến tranh...

  pdf 32p kieuphong21055 10-09-2010 444 269

 • Khái quát về kinh tế học

  Lịch sử: Adam Smith (1723 – 1790) - Lý do ra đời của kinh tế học: sự khan hiếm các nguồn tài nguyên (Đất đai, Lao động, Vốn, Năng lực kinh doanh) - Kinh tế học: khoa học về sự lựa chọn - Kinh tế học: khoa học xã hội - Kinh tế học: sự khó khăn trong các quyết định lựa chọn - Kinh tế học vi mô: các chủ thể kinh tế riêng lẻ (người tiêu dùng, nhà sản xuất, ngành sản xuất, thị...

  ppt 9p nghiemvanhaicg 06-12-2009 510 260

 • Kinh tế quốc tế

  Bàn tay vô hình là một phép ẩn dụ, một tư tưởng kinh tế do nhà kinh tế học Adam Smith đưa ra vào năm 1776. Trong tác phẩm Tài sản của các quốc gia và những bài viết khác, Smith đã tuyên bố rằng, trong nền kinh tế thị trường tự do, mỗi cá nhân theo đuổi một mối quan tâm và xu hướng lợi ích riêng cho cá nhân mình, và chính các hành động của những cá nhân này lại có xu hướng thúc...

  doc 19p khong_de_y142 28-11-2009 390 210

 • + Xem thêm 82 Adam Smith khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản