Adaptive robust control

Xem 1-10 trên 10 kết quả Adaptive robust control
 • Bài báo nêu lên phương pháp điều khiển kết hượp bền vững ( trượt)_ thích nghi ( ARC_ Adaptive Robust Control) để áp dụng vào điều khiển các hệ có tham số chuyển động, thích hợp cho các hệ phi tuyến hay các hệ có tham số không xác định, với mục đích xây dụng luật điều khiển để hệ đạt được sai lệch nhỏ nhất. Trên cơ sở lấy cấu trúc tay máy hai bậc tự do làm mô hình minh chứng, bộ điều khiển sẽ cho phép đánh giá một số chỉ tiêu của quá trình điều...

  pdf4p doxuan 05-08-2009 540 192   Download

 • (BQ) Part 2 book "Robotics and automation handbook" has contents: Modeling and identification for robot motion control, robust and adaptive motion control of manipulators, modeling and identification for robot motion control, robot simulation, flexible robot arms,...and other contents.

  pdf304p bautroibinhyen20 06-03-2017 8 6   Download

 • (BQ) Part 2 book "CRC Press - Robotics and automation handbook" has contents: Modeling and identification for robot motion control, robust and adaptive motion control of manipulators, sliding mode control of robotic manipulators, impedance and interaction control, robot simulation,...and other contents.

  pdf304p bautroibinhyen19 24-02-2017 11 5   Download

 • Robot Manipulator Control offers a complete survey of control systems for serial-link robot arms and acknowledges how robotic device performance hinges upon a well-developed control system. Containing over 750 essential equations, this thoroughly up-to-date Second Edition, the book explicates theoretical and mathematical requisites for controls design and summarizes current techniques in computer simulation and implementation of controllers. It also addresses procedures and issues in computed-torque, robust, adaptive, neural network, and force control.

  pdf622p nvavan 08-05-2015 46 21   Download

 • A trend of inverstigation of Nonlinear Control Systems has been present over the last few decades. As a result the methods for its analysis and design have improved rapidly. This book includes nonlinear design topics such as Feedback Linearization, Lyapunov Based Control, Adaptive Control, Optimal Control and Robust Control.

  pdf0p bi_bi1 11-07-2012 24 10   Download

 • Trái ngược với phân tích trong miền tần số trong lý thuyết điều khiển cổ điển, lý thuyết điều khiển hiện đại sử dụng mô tả không gian trạng thái trong miền thời gian, một mô hình toán học của một hệ thống vật lý như là một cụm đầu vào, đầu ra và các biến trạng thái quan hệ với phương trình trạng thái bậc một.

  ppt95p hoanglong89hui 16-06-2010 337 167   Download

 • The theory of switched systems concerns hybrid dynamical systems composed of a family of continuous–time subsystems and a switching law, orchestrating switching between these subsystems. Systems of this class have been identified in many natural and man– made systems, and are recently widely studied by control theorists, computer scientists, practicing engineers and others.

  pdf0p 123859674 30-06-2012 67 12   Download

 • This book presents the most recent research advances in robot manipulators. It offers a complete survey to the kinematic and dynamic modelling, simulation, computer vision, software engineering, optimization and design of control algorithms applied for robotic systems. It is devoted for a large scale of applications, such as manufacturing, manipulation, medicine and automation. Several control methods are included such as optimal, adaptive, robust, force, fuzzy and neural network control strategies....

  pdf0p ktcn_1 17-07-2012 33 10   Download

 • Các kết quả trình bày ở đây cho phép tổ chức để biết được trạng thái hiện tại của BI thực hiện và chiến lược để đạt được một mức độ cao về hiệu suất BI. Các mô hình trưởng thành BI trình bày trong cuốn sách này phục vụ như một hướng dẫn lập kế hoạch và sự hiểu biết sáng kiến ​​BI trên một quy mô lớn.

  pdf836p lulanphuong 30-03-2012 72 14   Download

 • IMPULSIVE NOISE 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 Impulsive Noise Statistical Models for Impulsive Noise Median Filters Impulsive Noise Removal Using Linear Prediction Models Robust Parameter Estimation Restoration of Archived Gramophone Records Summary I mpulsive noise consists of relatively short duration “on/off” noise pulses, caused by a variety of sources, such as switching noise, adverse channel environments in a communication system, dropouts or surface degradation of audio recordings, clicks from computer keyboards, etc.

  pdf23p khinhkha 30-07-2010 58 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản