Added

Xem 1-20 trên 2312 kết quả Added
 • Các mô hình, kiến trúc mạng này được đưa ra nhằm làm cho mạng không dây dần thoát khỏi sự phụ thuộc hoàn toàn vào mạng cơ sở hạ tầng. Một trong những mô hình mạng được đề xuất đó chính là mạng Ad Hoc thường được viết tắt là MANET.

  pdf94p sunflower_1 04-09-2012 357 171   Download

 • - ADS uses Projects to hold all of your schematics and simulation results. One Project may contain numerous schematics (called Networks) and simulation results (called Datasets) in addition to other more advanced items. When you create a Project in ADS, you will enter a project name and ADS will create a new folder with the name you provided plus a suffix of “_prj”

  pdf18p arsenaldo 23-12-2009 339 110   Download

 • Theo lý thuyết kinh tế vĩ mô,lạm phát là sự gia tăng liên tục và kéo dài ở mức giá chung. Ở Việt Nam lạm phát được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng CPI. Và mộ hình AD-AS để phân tích các biện pháp mà chính phủ Việt Nam đã sử dụng trong thời gian qua để kiềm chế lạm phát. Nguyên nhân xảy ra lạm phát :Do chi phí đầu vào ( nguyên vật liệu, vận tải, năng lượng, tiền lương…) gia tăng khiến cho giá bán hàng hóa đầu ra tăng cao......

  ppt55p 10d190066 15-12-2011 382 98   Download

 • Ngoài Lời mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn được trình bày trong ba chương:Chương I: "Tổng quan về phân lớp 802.11 MAC trong các mạng không dây"Chương II: "Phân tích nguyên nhân của sự không công bằng luồng trong các mạng Ad Hoc không dây"Chương III: "Giải pháp cải thiện sự công bằng trong các mạng Ad Hoc không dây"

  pdf87p sunflower_1 04-09-2012 174 73   Download

 • Tài liệu tham khảo về bài tập thực hành Mô hình AD-AS

  doc8p thangmic 17-04-2010 272 45   Download

 • Trong bài này bạn sẽ học cách sử dụng ADS microstrip thành phần để mô phỏng một BandPass Filter sử dụng đường dây kết. Bạn sẽ làm một mô phỏng và mô phỏng một mạng lưới điện của đà bằng cách sử dụng bộ lọc.

  pdf4p dovanthuc 19-02-2011 144 37   Download

 • AD HOC NETWORKS: Technologies and Protocols is a concise in-depth treatment of various constituent components of ad hoc network protocols. It reviews issues related to medium access control, scalable routing, group communications, use of directional/smart antennas, network security, and power management among other topics. The authors examine various technologies that may aid ad hoc networking including the presence of an ability to tune transmission power levels or the deployment of sophisticated smart antennae. ...

  pdf295p ken333 06-07-2012 92 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập thực hành - mô hình ad-as', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc8p trannguyenminhngoc 24-09-2011 165 27   Download

 • ADS Tutorial #4 Filter Design Oklahoma State University Part I Synthesis Filters with Lumped Circuit Elements From the top menu click “tool”, and then select “E-Syn” to start it. Click on the “Select Type” button on the top right corner, a menu will pop up and we can select the type of filters. Suppose we need to synthesis 3rd order Chebyshev LPF, and then we can fill the parameter table. Next we click the button for synthesis, and a small window will pop up. Click on the “synthesis” button on the lower left corner, two designs are available, one is CLC circuit...

  pdf7p dovanthuc 19-02-2011 105 23   Download

 • ADS Tutorial # 6 Customize MOSFET Model and Simulation 1. Circuit Construction a. From Component Pallet In component pallet, find “Device-MOS” and choose “Bsim3”, as shown in Figure 1. According to the application, different MOSFET model may be taken. Figure 1 b. Detailed parameters in “Bsim3” model are shown in Figure 2. If there is no value of any parameter, it means the default value is taken. The default value for each parameter can be found in http://www-device.eecs.berkeley.edu/~bsim3/ website. 1 Figure 2 c. Above Bsim3 model, there is a MOSFET model, “NMOS”.

  pdf5p dovanthuc 19-02-2011 89 12   Download

 • Adding, Modifying, and Removing DataRowView Objects from a DataView It's important to understand that DataRowView objects in a DataView provide access to the underlying DataRow objects in a DataTable.

  pdf7p daisuphu 29-07-2010 68 9   Download

 • Chương 5 của bài giảng Mạng không dây và di động giới thiệu về mạng cục bộ không dây (WLAN) và mạng Ad hoc (MANET). Thông qua chương này người học có thể nắm bắt được các kiến thức như: Tôpô của WLAN, tầng vật lý của WLAN, tầng MAC, ứng dụng của mạng Ad hoc, tầng mạng và định tuyến.

  pdf41p namthangtinhlang_04 15-11-2015 86 37   Download

 • Mạng quảng cáo hiển thị trực tuyến (display ad network) là hình thức kinh doanh không mới ở nước ngoài nhưng hiện là cơ hội vàng cho doanh nghiệp (DN) Việt Nam có thể cạnh tranh với DN các nước. Mạng lưới quảng cáo hiển thị là dịch vụ kết nối các nhà quảng cáo đến các trang web chấp nhận đặt quảng cáo. Các chức năng chính của một mạng lưới quảng cáo là tổng hợp không gian quảng cáo từ các chủ trang web nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà quảng cáo. ...

  pdf6p binhmap_5 03-01-2013 33 6   Download

 • Adding Restrictions to DataTable and DataColumn Objects As you know, a DataSet object is used to store a copy of a subset of the database. For example, you can store a copy of the rows from database tables into a DataSet

  pdf5p daisuphu 29-07-2010 74 5   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 4.5 Adding Parent/Child Rows with Auto-Incrementing Keys Problem You want to insert related parent/child rows into a DataSet where the primary key of the parent table is an automatically incrementing value.

  pdf4p luvpro 04-08-2010 75 5   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 4.6 Adding Records with a GUID Primary Key Problem You want to add records to a DataTable that uses a GUID as its primary key and has related child records. Solution Use the DataTable.RowChanging event handler.

  pdf4p luvpro 04-08-2010 58 5   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 10.8 Adding Tables to a Database Problem You need to add a table to an existing database. Solution Use the CREATE TABLE statement. The sample code executes the DDL statement—using the ExecuteNonQuery( ) method of the Command object—to add a table to an existing SQL Server database.

  pdf3p luvpro 04-08-2010 59 5   Download

 • Adding Address Books If you're upgrading from a previous version of Outlook, you might have a Personal Address Book (PAB) to add to your profile.

  pdf1p chutieuchuathieulam 23-07-2010 37 3   Download

 • I recently conducted a Facebook ads experiment, and this ebook is a collection of tips that resulted from it. I wrote a blog post that provided background on why I conducted the experiment titled An Experiment: Facebook Ads Don’t Have to Suck. I felt that post was the best possible way to introduce what would follow.

  pdf71p pierre1991 03-01-2016 17 5   Download

 • Ajax can bring many advantages to an existing web application without forcing you to redo the whole thing. This book explains how you can add Ajax to enhance, rather than replace, the way your application works. For instance, if you have a traditional web application based on submitting a form to update a table, you can enhance it by adding the capability to update the table with changes to the form fields, without actually having to submit the form. That's just one example.

  pdf401p trac2_123 16-04-2013 19 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản