Administrator phân quyền

Xem 1-20 trên 40 kết quả Administrator phân quyền
 • Như chúng ta đã biết khi chia sẻ tài nguyên qua mạng (Share) User sẽ chịuc có quyền hay bị giới hạn quyền do Administrator phân quyền.

  pdf12p tranthequynh10091990 10-01-2011 129 37   Download

 • Trước Exchange Server 2010, những người quản trị Microsoft Exchange đảm nhận việc tạo mới tài khoản admin, gán quyền tới những tài khoản có sẵn, thường gặp khá nhiều khó khăn trong khi quyết định áp dụng với nhóm Administrator nào. Từng nhóm Administrator lại có chứa nhiều mức phân quyền khác nhau, và các phiên bản Exchange cũ lại chỉ có rất ít nhóm Admin để người dùng lựa chọn.

  pdf3p bibocumi29 24-01-2013 40 3   Download

 • Đây là quyển EBook mà thầy giao cho các nhóm làm đề tài. Các bạn xem tham khảo để đóng góp xây dựng thêm nha. Quyển này hay lắm đấy. Các bạn rãnh thì nghiên cứu thêm để lấy kiến thức. Microsoft SQL Server 2005 Administrator's Companion định dạng PDF (24MB), có tổng cộng 33 chương chia làm 7 phần (1.185p) Part I: Introduction to Microsoft SQL Sever 2005. Part II: System Design and Architecture. Part III:Microsoft SQL Server 2005 Administration.

  pdf0p nhatdang01 09-12-2010 288 199   Download

 • Như chúng ta đã biết khi chia sẻ tài nguyên qua mạng (Share) User sẽ chịu tác động của Permission có quyền hay bị giới hạn quyền do Administrator phân quyền. Nhưng nó chỉ có tác dụng nếu User đó từ máy Client truy cập vào còn nếu User đó ngồi trên Server thì mọi tác động của Share Permission hoàn toàn vô nghĩa, vì thế để giới hạn quyền của User tại local người ta sử dụng NTFS Permission Khi đó khi User truy cập vào một tài nguyên nào đó đó mạng sẽ chịu tác động của 2...

  pdf12p bantoisg 09-12-2009 205 71   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ntfs permission take ownership', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p cng412 18-02-2011 140 31   Download

 • chương revious của cuốn sách này tập trung nhiều hơn bằng cách sử dụng MySQL cho ngày-to-ngày làm việc tạo ra cơ sở dữ liệu và chạy các truy vấn, xác định kích hoạt và các sự kiện, xây dựng thói quen lưu trữ trên kết thúc hành chính của những việc quản lý an ninh, giao đặc quyền người sử dụng, và sao lưu dữ liệu.

  pdf37p kimku16 10-10-2011 37 10   Download

 • Bạn là một người chuyên dùng Windows Vista hay Windows 7 để làm việc. Thỉnh thoảng, bạn cần phải chạy chương trình bằng quyền Administrator trong Windows để truy cập và thay đổi các lựa chọn cao cấp của chương trình, vì một số các thiết lập chỉ được đáp ứng khi bạn chạy bằng quyền này. Ở các đời Windows trước, bạn chỉ cần nhấn phải chuột vào shortcut và chọn Run as administrator. Tuy nhiên, Windows 8 thì không làm được như vậy.

  pdf3p thuy201 19-12-2011 229 9   Download

 • Xác định các tùy chọn đối tượng kiểm toán Bật Các tùy chọn đối tượng kiểm toán được kích hoạt trong cơ sở dữ liệu được ghi lại trong AUDIT_OPTS DBA_OBJ_ xem dữ liệu từ điển. Không giống như các tuyên bố và đặc quyền _AUDIT_OPTS xem, DBA_OBJ_AUDIT_OPTS luôn luôn có một hàng cho mỗi đối tượng auditable trong cơ sở dữ liệu.

  pdf73p lovecafe3 13-09-2011 34 5   Download

 • Có các cột cho mỗi đặc quyền đối tượng kiểm toán có thể được kích hoạt, và trong các cột này, một mã số được báo cáo cho thấy các tùy chọn kiểm toán. Ví dụ, báo cáo sau đây trên bàn HR.

  pdf60p lovecafe3 13-09-2011 33 5   Download

 • Hình 5-2. File sóng được bổ sung vào ngân hàng làn sóng của bạn với các công cụ XACT, khi sử dụng Windows Vista, bạn nên bắt đầu tiện ích XACT thử giọng với các đặc quyền quản trị (nhấp chuột phải và chọn "Run as Administrator").

  pdf50p kennguyen3 23-10-2011 24 2   Download

 • Quản trị mạng hay còn gọi là “Network administrator” phải là người “Know everything about a little thing, know a little thing about everything”, từ bảo mật cho đến việc thiết kế, thiết lập mạng LAN-WAN, kể cả lập trình ….

  pdf69p hoangnam232 11-10-2010 466 291   Download

 • MODULE 3: GIÁM SÁT VẬN HÀNH CỦA MÁY CHỦ Bài tập 1 Khởi động chương trình Performace bằng tài khoản Administrator Log on với tài khoản người dùng quyền hạn chế Dùng dòng lệnh runas với tài khoàn administrator để mở công cụ Performance Chương trình Performance hiện ra Bi tập 2 Cấu hình System Monitor để theo dõi việc sử dụng CPU lên cao Mở chương trình Performance, chọn System Monitor counter là %Processor Time Chọn đối tượng Processor Chọn Dùng Report để xem kết quả Bài tập 3 Tạo và ...

  pdf7p yukogaru 29-07-2010 179 114   Download

 • Để đảm bảo an toàn cho hệ thống tựđộng hoá, tránh xâm nhập bất hợp pháp và lỗi vận hành do trình độ người sử dụng, phần mềm SCADA có chức năng phân quyền và bảo mật. Mỗi người sử dụng tuỳ thuộc chức năng nhiệm vụđược giao sẽđược cấp một số quyền nhất định (ví dụ: chỉđược xem mà không được điều khiển; được xem và điều khiển một số công đoạn; được thay đổi cấu hình hệ thống; được thêm-sửa-xoá user;....

  pdf6p minhanh0246 21-09-2010 166 90   Download

 • Có nhiều phương ph́p x́c thực người d̀ng như Windows Authentication, Forms Authentication. ̉ phần ǹy chỉ giơi thiêu phương phap xac thưc ngươi dung dưa trên Forms (d̀ng C#). Mục đích của hướng dẫn ǹy l̀ giảng giải ćch d̀ng Forms Authentication đê yêu câu bao mât băng password cho cac Views . Sư dung Website Administration Tool tao ngươi dung va phân quyên nhom ngươi dung, ngăn chăn nhưng ngươi dung trai phep.

  pdf10p augi14 07-02-2012 147 71   Download

 • Quản trị hệ thống với Group Policy trong Windows XP – Phần I Trong Windows XP có một công cụ khá hay, đó là Group Policy (GP). Nhiều người sử dụng Windows đã lâu nhưng chưa hề biết có công cụ này vì không tìm thấy nó trong Control Panel, Administrative Tools hay System Tools. GP là một trong các thành phần của Microsoft Management Console và bạn phải là thành viên của nhóm Adminstrators mới được quyền sử dụng chương trình này.

  pdf12p alone 23-07-2010 165 46   Download

 • Hiểu rõ các thành phần của Joomla dành cho Seo 1/ Global Configuration : Mục Global configuration là nơi chứa nhiều cài đặt giúp Joomla thân thiện với các SE nhất : Đường dẫn : http://www.web site của bạn/administrator/index.

  pdf8p jupyter2425 21-03-2011 134 37   Download

 • Quản trị hệ thống với Group Policy trong Windows XP – Phần I Trong Windows XP có một công cụ khá hay, đó là Group Policy (GP). Nhiều người sử dụng Windows đã lâu nhưng chưa hề biết có công cụ này vì không tìm thấy nó trong Control Panel, Administrative Tools hay System Tools. GP là một trong các thành phần của Microsoft Management Console và bạn phải là thành viên của nhóm Adminstrators mới được quyền sử dụng chương trình này. ...

  pdf16p maicon2425 04-04-2011 143 35   Download

 • Security tài nguyên mạng với quyền truy cập NTFS - Phần 5&6 Mặc định ngừoi dùng nào tạo ra tập tin hoặc thư mục sẽ nghiễm nhiên là chủ sở hữu của tập tin và thư mục hoặc tập tin đó.Khi đã là chủ sở hữu bạn có thể ấn định quyền truy cập nhằm kiểm soát những gì ngừoi khác có thể thực hiện cho tập tin và thư mục này.Trong vài trường hợp có lúc những ngừoi quản trị hay còn gọi là administrator cần phải tước bỏ quyền sở hữu của bạn.

  pdf7p alone 23-07-2010 82 26   Download

 • TỐI ƯU HÓA 30/ Thêm tài khoản mới ? Nên hay không ? - 1 trong những điều tạo nên nét đặc trưng cho XPPE là, sau khi hoàn tất việc cài đặt, mặc định, bạn sẽ đăng nhập vào ngay tài khoản Administrator (Quản Trị viên - tài khoản có quyền cao nhất).

  pdf19p thachthaoxanh 24-08-2011 74 24   Download

 • Khôi phục mật khẩu Administrator trong Windows XP Nếu bạn sử dụng một máy tính có nhiều người dùng chung, thì việc tạo những tài khoản khác nhau để hạn chế quyền truy cập vào những phân vùng nhất định là điều cần thiết. Tuy nhiên vì một lý do nào đó, bạn lại lỡ quên mất mật khẩu của tài khoản quản trị (Administrator) thì thật là rắc rối.

  pdf5p robben2425 10-04-2011 88 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản