Adrenal glands

Xem 1-20 trên 45 kết quả Adrenal glands
 • (BQ) Part 2 book "Anatomic basis of tumor surgery" presents the following contents: Pelvis, liver, biliary tree and gallbladder, pancreas and duodenum, spleen, female genital system, male genital system, retroperitoneum, adrenal glands, kidneys, ureters and bladder, tumorsof the skin.

  pdf403p thangnamvoiva3 28-06-2016 12 4   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học quốc tế về bệnh thú y đề tài: A case of adrenal gland dependent hyperadrenocorticism with mitotane therapy in a Yorkshire terrier dog

  pdf4p hoami_266 16-09-2011 20 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về bệnh học thý y được đăng trên tạp chí Acta Veterinaria Scandinavica cung cấp cho các bạn kiến thức về bệnh thú y đề tài: Steroid hormone receptors ERα and PR characterised by immunohistochemistry in the mare adrenal gland...

  pdf9p coxanh_1 22-10-2011 20 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Treatment of stasis dermatitis using aminaphtone: Giant lipoma of the adrenal gland: a case report...

  pdf2p thulanh26 08-12-2011 21 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Laparoscopic resection of a primary hydatid cyst of the adrenal gland: a case report...

  pdf4p thulanh27 14-12-2011 22 2   Download

 • (BQ) Part 1 book "Diagnostic ultrasound" presents the following contents: Physics of ultrasound, the liver, the spleen, the biliary tree and gallbladder, the pancreas, the kidney and urinary tract, the adrenal glands, the adrenal glands, the adrenal glands, ultrasound guided biopsy of abdomen and pelvis,...

  pdf1087p thangnamvoiva5 14-07-2016 2 2   Download

 • (BQ) Part 2 book "Endocrine physiology" presents the following contents: Adrenal gland, endocrine pancreas, male reproductive system, female reproductive system, endocrine integration of energy and electrolyte balance.

  pdf177p thangnamvoiva2 23-06-2016 5 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Endocrine and reproductive physiology" presents the following contents: The adrenal gland, life cycle of the male and female reproductive systems, the female reproductive system, the female reproductive system, fertilization, pregnancy, and lactation

  pdf171p thangnamvoiva2 23-06-2016 5 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Color atlas of ultrasound anatomy" presents the following contents: Spleen anatomy, kidneys anatomy, adrenal glands anatomy, stomach anatomy, bladder anatomy, prostate anatomy, uterus anatomy, thyroid gland anatomy.

  pdf119p thangnamvoiva4 01-07-2016 7 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "Differential diagnosis in ultrasound" presents the following contents: Chest, neck lesions, hepatobiliary system and abdomen, spleen, pancreas, gastrointestinal tract, retroperitoneum, renal, urinary bladder, adrenal gland.

  pdf329p thangnamvoiva4 01-07-2016 3 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Cytology diagnostic principles and clinical correlates" presents the following contents: Breast, thyroid, salivary gland, lymph nodes, liver, pancreas and biliary tree, kidney and adrenal gland, ovary, soft tissue, laboratory management.

  pdf330p thangnamvoiva5 14-07-2016 6 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Diagnostic pediatric ultrasound" presents the following contents: Spleen, pediatric intestinal ultrasonography, pancreas, kidneys, adrenal glands, sonography of the female genital tract, male genital tract, musculoskeletal ultrasound, ultrasound guided inter ventional procedures - biopsy and drainage

  pdf316p thangnamvoiva5 14-07-2016 4 1   Download

 • (BQ) Part 1 book "Nutshell series for general surgery" presents the following contents: Basics in general surgery, shock, blood transfusion and organ transplantation, oral cavity, trauma, head and neck (general), salivary glands, thyroid disorders, parathyroids and adrenal glands, breast disorders, diseases of esophagus, stomach and duodenum.

  pdf139p thangnamvoiva5 14-07-2016 2 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Color atlas of pediatric pathology" presents the following contents: Gastrointestinal tract; liver, biliary tract and pancreas; thyroid, parathyroid and adrenal glands; bone marrow, lymph nodes and thymus; central nervous system and neuromuscular disease.

  pdf203p thangnamvoiva6 19-07-2016 13 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "Textbook of diagnostic sonography" presents the following contents: The thyroid and parathyroid glands, the scrotum, the musculoskeletal system, neonatal echoencephalography, the pediatric abdomen, the neonatal and pediatric kidneys and adrenal glands,...

  pdf803p thangnamvoiva3 01-07-2016 7 2   Download

 • (BQ) Part 2 book "Differential diagnosis in ultrasound imaging" presents the following contents: Gastrointestinal tract, peritoneal cavity, kidneys, adrenal glands, adrenal glands, prostate, seminal vesicles, testis, epididymis, female genital tract, thyroid gland, pleura and chest wall, lung.

  pdf308p thangnamvoiva6 19-07-2016 6 2   Download

 • Chapter 15 provides knowledge of endocrine system. This chapter includes contents: Endocrine glands, hypothalamus and pituitary gland, thyroid and parathyroid glands, adrenal glands, pancreas, other endocrine glands, chemical signals.

  ppt81p whocare_b 05-09-2016 5 2   Download

 • After completing chapter 34, you will be able to: Describe the general functions of hormones and the endocrine system; identify the hormones released by the pituitary gland, thyroid gland, parathyroid glands, adrenal glands, pancreas, and other hormone-producing organs, and give the functions of each; explain the effect of stressors on the body; describe the causes, signs and symptoms, and treatments of various endocrine disorders.

  ppt42p hihihaha4 16-12-2016 1 1   Download

 • (BQ) Part 2 book "High-Yield gross anatomy" presents the following contents: Sigmoid colon, rectum and anal canal; spleen; kidney, ureter, bladder and urethra; suprarenal (adrenal) glands; female reproductive system; male reproductive system, pelvis, perineum, upper limb, lower limb.

  pdf180p thangnamvoiva3 28-06-2016 2 0   Download

 • Thận là một cấu trúc đôi, hai quả thận, nằm hai bên cột tủy sống trong phần bụng dưới. Mỗi quả thận lớn bằng nắm tay người lớn. Nằm trên đầu thận là tuyến thượng thận(adrenal gland). Bao bọc bên ngoài quả thận và tuyến thượng thận là một lớp mỡ (fatty layer) và một lớp mô sợi (fibrous tissue) có tên Gerota's fascia. Xem hình sau: hình 1 Thận là một phần của bộ phận bài tiết, hệ tiết niệu.

  pdf14p lexus450 06-04-2011 60 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản