Advanced encryption standard

Xem 1-15 trên 15 kết quả Advanced encryption standard
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: nghiên cứu giải thuật advanced encryption standard mã hóa các văn bản mật tại trường cao đẳng công kỹ nghệ đông á', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p esc_12 03-08-2013 48 14   Download

 • Announcing the Advanced encryption standard (AES) may be used by federal departments and agencies when an agency determines that sensitive (unclassified) information (as defined in p. l. 100 235) requires cryptographic protection.

   

  pdf51p bmayltt 09-05-2015 24 4   Download

 • Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin: Chương 4 - Data Encryption Standard và Advanced Encryption Standard bao gồm những nội dung về mã hóa tích; quy trình mã hóa theo khối; Data Encryption Standard; thuật toán bảo mật DS; quy trình của thuật toán DES và một số nội dung khác.

  pdf31p cocacola_09 23-11-2015 20 3   Download

 • AES In February 2001, NIST announced that a draft of the Federal Information Processing Standard (FIPS) was available for public review and comment. Finally, AES was published as FIPS 197 in the Federal Register in December 2001. The criteria defined by NIST for selecting AES fall into three areas: 1. Security 2. Cost 3. Implementation.

  pdf8p vovantien_2 05-12-2012 44 9   Download

 • Federal Information Processing Standards Publications (FIPS PUBS) are issued by the National Institute of Standards and Technology (NIST) after approval by the Secretary of Commerce pursuant to Section 5131 of the Information Technology Management Reform Act of 1996 (Public Law 104-106) and the Computer Security Act of 1987 (Public Law 100-235).

  pdf51p nguyen2 10-11-2009 120 34   Download

 • Objectives of Chapter 7: To review a short history of AES; to define the basic structure of AES; to define the transformations used by AES; to define the key expansion process; to discuss different implementations.

  pdf11p levuphongqn 18-08-2015 18 5   Download

 • Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI Itajubá - Brazil Abstract – This article describes the core implementation of an Advanced Encryption Standard - AES in Field Programmable Gate Array - FPGA. The core was implemented in both Xilinx Spartan-3 and Xilinx Virtex-5 FPGAs. The algorithm was implemented for 128 bits word and key. The implementation was very efficient, achieving 318MHz on a Xilinx Spartan-3, representing at 50% faster than other reported works. The implementation can achieve 800MHz on a Xilinx Virtex-5.

  pdf6p hacmailau 03-09-2012 64 8   Download

 • Trong mật mã học, AES (viết tắt của từ tiếng Anh: Advanced Encryption Standard, hay Tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến) là một thuật toán mã hóa khối được chính phủ Hoa kỳ áp dụng làm tiêu chuẩn mã hóa. Giống như tiêu chuẩn tiền nhiệm DES, AES được kỳ vọng áp dụng trên phạm vi thế giới và đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng.

  doc19p nguyenhoangthuymy 24-01-2013 194 77   Download

 • 3.5 AES Trong mật mã học, AES (viết tắt của từ tiếng Anh: Advanced Encryption Standard, hay Tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến) là một thuật toán mã hóa khối được chính phủ Hoa kỳ áp dụng làm tiêu chuẩn mã hóa. Giống như tiêu chuẩn tiền nhiệm DES, AES được kỳ vọng áp dụng trên phạm vi thế giới và đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng.

  pdf6p caott3 20-05-2011 156 46   Download

 • cho WEP để cung cấp một mức riêng tư dữ liệu thích hợp tối thiểu. AES hoặc AES OCB (Advanced Encryption Standard and Offset Codebook) là một sơ đồ riêng tư dữ liệu mạnh mẽ và là một giải pháp thời hạn lâu hơn. Quản lý liên kết bảo mật được đánh địa chỉ bởi: a) Các thủ tục đàm phán RSN, b) Sự Chứng thực chuẩn IEEE 802.1x và c) Quản lý khóa chuẩn IEEE 802.1x.

  pdf9p caott3 20-05-2011 61 30   Download

 • Symmetric Block Ciphers Chương này sẽ đề cập với một số thuật toán mật mã khối quan trọng đã được phát triển trong quá khứ. Họ là IDEA (1992), RC5 (1995), rc6 (1996), DES (1977) và AES (2001). Advanced Encryption Standard (AES) xác định một thuật toán mã hóa FIPS-phê duyệt khối đối xứng sẽ sớm đến để được sử dụng thay cho Triple DES hoặc rc6.

  pdf66p hoa_thuyvu 13-10-2011 77 12   Download

 • Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010 This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation.

  pdf382p sakuraphuong 23-05-2013 22 8   Download

 • thuật toán Triple DES (3DES) có thể được sử dụng để mã hóa các tập tin, thay vì DESX. Đối với Windows XP Service Pack 1 và Windows Vista, các thuật toán mã hóa Advanced Encryption Standard (AES) với một khóa 256-bit được sử dụng để mã hóa các file.

  pdf77p myngoc7 15-10-2011 98 6   Download

 • Trong bài viết này giúp các bạn học cách sử dụng mã hóa khóa bí mật và tiêu chuẩn mã hóa nâng cao (Advanced Encryption Standard) để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của ứng dụng cho đám mây.

  pdf23p tuyetroimuahe123 11-03-2014 39 6   Download

 • Advanced Encryption Standard competition began in 1997 Rijndael was selected to be the new AES in 2001 AES basic structures: block cipher, but not Feistel cipher encryption and decryption are similar, but not symmetrical basic unit: byte, not bit block size: 16-bytes (128 bits) three different key lengths: 128, 192, 256 bits AES-128, AES-192, AES-256 each 16-byte block is represented as a 4 x 4 square matrix, called the state matrix the number of rounds depends on key lengths 4 simple operations on the state matrix every round (except the last round) ...

  ppt38p muathu_102 28-01-2013 17 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản