Aerial vehicles

Xem 1-20 trên 27 kết quả Aerial vehicles
 • Tham khảo tài liệu 'aerial vehicles part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p 23919872 07-12-2011 28 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'aerial vehicles part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p 23919872 07-12-2011 25 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'aerial vehicles part 8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p 23919872 07-12-2011 23 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'aerial vehicles part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p 23919872 07-12-2011 19 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'aerial vehicles part 11', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p 23919872 07-12-2011 27 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'aerial vehicles part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p 23919872 07-12-2011 22 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'aerial vehicles part 15', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p 23919872 07-12-2011 22 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'aerial vehicles part 16', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 23919872 07-12-2011 16 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'aerial vehicles part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p 23919872 07-12-2011 24 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'aerial vehicles part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p 23919872 07-12-2011 30 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'aerial vehicles part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p 23919872 07-12-2011 30 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'aerial vehicles part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p 23919872 07-12-2011 29 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'aerial vehicles part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p 23919872 07-12-2011 20 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'aerial vehicles part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p 23919872 07-12-2011 24 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'aerial vehicles part 13', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p 23919872 07-12-2011 21 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'aerial vehicles part 14', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p 23919872 07-12-2011 32 3   Download

 • This book contains 35 chapters written by experts in developing techniques for making aerial vehicles more intelligent, more reliable, more flexible in use, and safer in operation.It will also serve as an inspiration for further improvement of the design and application of aeral vehicles. The advanced techniques and research described here may also be applicable to other high-tech areas such as robotics, avionics, vetronics, and space.

  pdf374p kimngan_1 05-11-2012 24 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Vision-Based Unmanned Aerial Vehicle Navigation Using Geo-Referenced Information

  pdf18p dauphong16 18-02-2012 15 2   Download

 • Tham khảo sách 'aerial vehicles_1', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf406p kimngan_1 05-11-2012 19 3   Download

 • Thuật ngữ Hệ thống bay không người lái (UAS - Unmanned Vehicle Systems) được thế giới sử dụng khá phổ biến để thể hiện việc ứng dụngcác thiết bị bay không người lái (UAVUnmanned Aerial Vehicle) để giám sát bề mặt trái đất, thu nhận ảnh phục vụ công tác thành lập bản đồ[1]. Ưu thế của công nghệ này chi phí thấp, hình ảnh thu được nhanh, thường xuyên với độ chính xác cao và dễ dàng tạo dữ liệu 3D đáp ứng đúng thời điểm yêu cầu thu nhận thông tin.

  pdf6p banhbeonhantom 22-07-2013 123 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản