Agile web development

Xem 1-20 trên 36 kết quả Agile web development
 • Agile publishing for agile developers Under Construction The book you’re reading is still under development. As part of our Beta book program, we’re releasing this copy well before a normal book would be released. That way you’re able to get this content a couple of months before it’s available in finished form, and we’ll get feedback to make the book even better. The idea is that everyone wins! Be warned. The book has not had a full technical edit, so it will contain errors. It has not been copyedited, so it will be full of typos and other weirdness. And there’s...

  pdf472p stingdau_123 26-01-2013 41 14   Download

 • This book is written for Rails 2. As this printing of the book is going to press, the current generally available Gem version of Rails is 2.2.2. The code in this book has been tested against this version. This book started life with the same text as the Second Edition, which covered Rails 1.2.6. Pages containing this original text have a gray heading and footer. As we migrate content to Rails 2, you’ll find the header color changes to red. The Rails core team is continuing to work on Rails 2.

  pdf762p stingdau_123 26-01-2013 56 16   Download

 • Cascading Style Sheets (CSS) are one of the most important technologies on the web today. They give web developers the power to style their web sites so those sites are usable, compact, good looking, consistently displayable, and quick and efficient to change if so desired. There are many books out there on CSS, but Beginning CSS Web Development is different—it doesn’t waste time discussing theory, and it delves straight into the practical matter. It provides you with what you need to know, faster.

  pdf466p ringphone 02-05-2013 65 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'php unit testing agile software development with phpunit', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf74p vinhnghi 17-08-2009 221 39   Download

 • The past several years have marked a significant 'framework boom', and almost everyone involved in web application development these days is a part of a new generation of 'framework boomers'. Web development frameworks help jumpstart your application by immediately delivering the core foundation and plumbing needed to quickly turn your ideas scribbled on the whiteboard into a functional and production-ready code.

  pdf368p tailieuvip13 19-07-2012 72 28   Download

 • Agile software development is a popular development process that continues to reshape philosophies on the connections between disciplined processes and agile practices. In Software Development Rhythms, authors Lui and Chan explain how adopting one practice and combining it with another builds upon the flexibility of agile practices to create a type of "synergy" defined as software development rhythms. The authors demonstrate how these rhythms can be harmonized to achieve synergies, making them stronger together than they would be apart.

  pdf325p ringphone 06-05-2013 25 5   Download

 • Rails đã xây dựng hỗ trợ cho các cuộc gọi AJAX, mà làm cho nó rất dễ dàng để đặt ứng dụng của bạn theo dõi với Web, phiên bản 2.0. Trước hết, nó có các mẫu thử nghiệm, 4 hiệu ứng, DragDrop, và kiểm soát các thư viện JavaScript được xây dựng trong. Những thư viện gọn gàng bọc tất cả các loại hữu ích AJAX và các công cụ thao tác trên DOM trong một tốt đẹp,

  pdf55p myngoc1 07-09-2011 24 3   Download

 • This book presents a series of case studies illustrating the fundamentals of Agile development and Agile design, and moves quickly from UML models to real C# code. The introductory chapters lay out the basics of the agile movement, while the later chapters show proven techniques in action. The book includes many source code examples that are also available for download from the authors’ Web site.

  pdf944p goshop_123 24-04-2013 64 24   Download

 • Prepared exclusively for Larry Cormier .What Readers Are Saying About Modular Java Craig Walls does an awesome job in this book covering this very important topic. Whether you are developing an enterprise application or an application to run on your cell phone, modularization is something you have to master, and I can’t think of a better resource than this book you’re holding in your hands. Dr. Venkat Subramaniam Jolt award–winning author and founder of Agile Developer, Inc. Well-written and interesting. I found the “hands-on” style engaging.

  pdf245p bongbong_hong 12-12-2012 39 13   Download

 • of Engineering and Technology (DUET) in Bangladesh. He has been a passionate developer over the past six years, has worked for leading software companies in the country, such as Somewherein and Improsys, and has developed a series of web applications, services, and solutions for foreign clients as part of the offshore software development and outsourcing team. He is an agile software craftsman, who loves to code, keep himself updated with cutting-edge technologies, and play with PHP, Zend Framework, Ruby-on-Rails, JavaScript, and more.

  pdf302p hoa_can 29-01-2013 40 10   Download

 • Pragmatic Bookshelf Nhiều người trong số chỉ định được sử dụng bởi các nhà sản xuất và người bán để phân biệt sản phẩm của họ được tuyên bố là nhãn hiệu hàng hoá. Trong trường hợp những chỉ định xuất hiện trong cuốn sách này, và lập trình viên thực dụng, LLC đã được nhận thức của một tuyên bố nhãn hiệu, chỉ định đã được in bằng chữ in hoa ban đầu hoặc trong tất cả các thủ đô....

  pdf55p myngoc1 07-09-2011 33 9   Download

 • Nếu bạn đã điều hướng vào thư mục ứng dụng web của bạn, bạn cũng có thể envoke công cụ dòng lệnh yiic bằng cách tham chiếu các đường dẫn tương đối được bảo vệ / yiic chứ không phải là đường dẫn đầy đủ mà Yii được cài đặt. Vì vậy, các cách tương đương để bắt đầu trình bao từ trong thư mục sẽ được:% được bảo vệ / yiic shell

  pdf36p kimku16 16-10-2011 54 8   Download

 • The Pragmatic Starter Kit, Lập trình thực dụng, thực dụng Lập trình, Tủ sách thực dụng và các thiết bị liên kết g là các nhãn hiệu của lập trình viên thực dụng, LLC. Mỗi biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện trong việc chuẩn bị của cuốn sách này. Tuy nhiên, nhà xuất bản không chịu trách nhiệm cho các lỗi hoặc thiếu sót, hoặc bồi thường thiệt hại có thể là kết quả của việc sử dụng thông tin (bao gồm danh sách chương trình) ở đây. của chúng tôi...

  pdf55p myngoc1 07-09-2011 55 6   Download

 • Trên dòng 3, chúng tôi tạo ra một đối tượng đặt hàng mới và khởi tạo từ các dữ liệu mẫu. Trong trường hợp này, chúng tôi muốn tất cả các dữ liệu mẫu liên quan đến đối tượng thứ tự, vì vậy chúng tôi lựa chọn: băm để từ các thông số (chúng tôi sẽ nói về hình thức là liên kết với các mô hình trên trang 341). tiếp theo

  pdf55p myngoc1 07-09-2011 31 5   Download

 • Phương pháp này có tới 1. Capture giá trị từ biểu mẫu để cư trú một đối tượng đặt hàng mô hình mới. 2. Thêm mục hàng giỏ hàng của chúng tôi được ra lệnh. 3. Xác nhận và lưu theo thứ tự. Nếu điều này không, hiển thị các thông báo thích hợp và cho phép người dùng sửa chữa bất kỳ vấn đề. 4. Một khi lệnh được lưu thành công, hiển thị lại các trang danh mục, bao gồm một thông báo xác nhận rằng đơn đặt hàng đã được đặt.

  pdf55p myngoc1 07-09-2011 27 4   Download

 • Để xác định tên của các cột để kiểm tra, đăng nhập Ghi lại chỉ đơn giản là tách tên theo find_by_ hoặc find_all_by_ xung quanh _and_ chuỗi. Điều này là đủ tốt hầu hết thời gian, nhưng bị phá vỡ nếu bạn đã bao giờ có một tên cột như tax_and_shipping. Trong những trường hợp này, bạn sẽ phải sử dụng các phương pháp tìm thông thường.

  pdf55p myngoc1 07-09-2011 26 3   Download

 • Và, không, không phải là một hình thức find_by_ cho phép bạn sử dụng _or_ hơn là _and_ giữa tên cột. Tải lại dữ liệu Trong một ứng dụng cơ sở dữ liệu có khả năng bị truy cập bởi nhiều quy trình (hoặc nhiều ứng dụng), luôn luôn có khả năng rằng một đối tượng mô hình lấy đã trở thành cũ, một người nào đó có thể đã viết một bản sao để cơ sở dữ liệu.

  pdf55p myngoc1 07-09-2011 41 3   Download

 • nó là dễ dàng để làm GET, POST, và khác các loại HTTP yêu cầu, DOM là không thay đổi trong bất kỳ cách nào, bạn có móc gọi lại mạnh mẽ, có của một API sạch sẽ, và bạn có thể tùy chỉnh HTTP tiêu đề. Xem xét tất cả điều này, nó rõ ràng rằng XMLHttpRequest cung cấp một mô hình lập trình sạch hơn và mạnh mẽ hơn của iframes.

  pdf60p myngoc1 07-09-2011 30 3   Download

 • Trong một chừng mực nào đó, vấn đề này được giải quyết bằng cách hỗ trợ giao dịch (mà chúng tôi mô tả trên trang 237). Tuy nhiên, vẫn sẽ có lần khi bạn cần phải làm mới một đối tượng mô hình. Ghi lại hoạt động này dễ dàng, chỉ cần gọi lại ()

  pdf55p myngoc1 07-09-2011 23 2   Download

 • Vì vậy, bạn yêu cầu, những gì tất cả các hype về? Tôi đã làm điều này với nhiều năm! Trong khi đó là sự thật bạn có thể làm một cái gì đó dọc theo dòng của những gì XMLHttpRequest không, iframes không gần như là linh hoạt cũng không phải là sạch như AJAX để sử dụng. Không giống như cách tiếp cận với AJAX

  pdf55p myngoc1 07-09-2011 25 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản