Agrobacterium tumefaciens l.

Xem 1-11 trên 11 kết quả Agrobacterium tumefaciens l.
 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo khoc học: thử nghiệm chuyển gen trên lan hồ điệp (phalaenopsis amabilis l.) bằng phương pháp bắn gen và agrobacterium tumefaciens', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p nhatro75 21-07-2012 67 13   Download

 • Môi trường tái sinh chồi cây cà chua in vitro từ lá mầm là MS có bổ sung 0,5 mg/l BA, 0,5 mg/l kinetin, 0,1 mg/l IAA, 8,4 g/l agar và pH 5,8; ngưỡng gây chết của kanamycin sulphate đối với lá mầm đối chứng là 100 mg/l. Việc biến nạp plasmid pCAMBIA 2301 – Cry1Ab vào Agrobacterium tumafaciens dòng LBA 4404 và kiểm tra gen Cry1Ab đã được thực hiện thành công với sản phẩm khuếch đại của gen Cry1Ab là 559 bp.

  pdf10p sunshine_7 18-07-2013 40 18   Download

 • Ngô (Zea mays L. là cây lương thực quan trọng trên thế giới cũng như ở nước ta. Ngoài việc dùng làm lương thực cho con người, ngô còn được dùng làm thức ăn trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, làm nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất rượu, cồn, tinh bột... Ngô là nguồn xuất khẩu thu ngoại tệ lớn đối với một số nước như Mỹ, Pháp Argentina, Trung Quốc...

  pdf7p uocvongxua08 31-08-2015 23 4   Download

 • Nghiên cứu chuyển nạp gen vào cây bông vải nhằm đƣa vào những đặc tính mong muốn: kháng sâu bệnh, kháng thuốc diệt cỏ, tăng cường chất lƣợng sợi… là điều rất cần thiết đối với ngành trồng bông của nƣớc ta hiện nay. Việc ứng dụng hệ thống thanh lọc bằng đƣờng mannose và chuyển nạp gen thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens trên cây bông hiện vẫn còn mới mẻ tại Việt nam.

  pdf10p zues03 19-06-2011 82 32   Download

 • Chúng tôi đã thử nghiệm chuyển gen thành công với hai phương pháp chuyển gen bằng Agrobacterium tumefaciens và bắn gen trên lan hồ điệp (Phalaenopsis amabilis L.) dựa trên nguồn vật liệu ban đầu là PLBs được nuôi trên môi trường lỏng tĩnh. Với thí nghiệm chuyển gen gián tiếp, chủng A. tumefaciens C58pGV2260 mang plasmid p35SGUSINT chứa gen uidA và nptII được sử dụng và thu được kết quả biểu hiện GUS tối ưu ở nồng độ acetosyringone......

  pdf5p phalinh19 22-08-2011 47 13   Download

 • Ngô (Zea Mays L.,) là một trong 3 cây ngũ cốc quan trọng (lúa mì, lúa nước, ngô) của thế giới. Phương pháp biến nạp gen thông qua vi khuẩn đất Agrobacterium tumefaciens với ưu điểm là ít tốn kém, dễ áp dụng trên các đối tượng cây trồng nên phương pháp này rất phù hợp với điều kiện của các nước đang phát triển như Việt Nam.

  pdf13p emvaolop1 16-10-2014 25 11   Download

 • Leaf explants of Echinacea purpurea L. taken from aseptically germinated seedlings were inoculated with A. tumefaciens strains EHA105, carrying a binary vector conferring herbicide resistant bar gene and fungal resistant chitinase gene. Glufosinate ammonium‐resistant shoots were regenerated on a medium containing BAP and NAA at a concentration of 4.88 and 0.053 μM, respectively. A subsequent transfer of shoots to medium containing BAP was necessary for stem elongation and leaf development.

  pdf11p zingzing09 24-04-2013 14 2   Download

 • Do sâu đục thân mía gây hại từ bên trong thân và ruộng mía trưởng thành có mật độ cây mọc dày đặc, lá rất sắc, gây khó khăn cho việc phun xịt thuốc nên việc kháng sâu thông qua biểu hiện gen Bt có ý nghĩa thực tế đáng kể. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu chuyển gen kháng sâu cry1Ab, cry1B-cry1Ab vào cây mía, mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf10p nganga_07 08-10-2015 25 7   Download

 • The gene 4CL1 was isolated from Chinese red pine (Pinus massoniana Lamb) and ligated into vector pPTN289 to perform transformation vector pPTN289-4CL1. This construction was transformed into Agrobacterium tumefaciens strain C58, and then transformed into Chinaberrytree (Melia azedarach L.). The transgenic Chinaberrytree was screened on selection medium (MS + 0.5mg/l 6-BA + 1mg/l vitamine B5 + 30g/l sucrose + 8g/l agar + 500mg/l Cefotaxime + 1mg/l PPT) and then extracted total DNA and tested the existence of interested gene using PCR method. ...

  pdf7p tuanlocmuido 13-12-2012 17 2   Download

 • Chuyển gen bar kháng thuốc diệt cỏ glufosinate trên cây đậu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek) bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens - Các giống đậu xanh được sử dụng trong thí nghiệm là giống TN 182 của Công ty TNHH-TM Trang Nông, giống HL 89-E3 của Công ty cổ phần giống cây trồng Nha Hố.

  pdf9p thy_ht 21-02-2012 83 20   Download

 • Chúng tôi đã phân tích sự biểu hiện của tiểu đơn vị B độc tố cholera (CTB) trong cây cà chua (Lycopersicon esculentum L.). Gen mã hóa CTB thích hợp với thực vật được dung hợp với trình tự SEKDEL và tạo dòng trong vector biểu hiện bên cạnh promoter CaMV 35S. Gen CTB sau đó được biến nạp vào cây cà chua thông qua Agrobacterium tumefaciens.

  pdf5p lananh27109 10-09-2011 33 3   Download

Đồng bộ tài khoản