Agroecosystem analysis

Xem 1-19 trên 19 kết quả Agroecosystem analysis
 • Winrock International Institute for Agricultural Development has been created from the merger of Agricultural Development Council (A/D/C), International Agricultural Development Service (lADS) and Winrock International Livestock Researclk and Training Center (WILRTC). Suggested citation: Gordon R. CONWAY, Agroecosystem Analysis for Research and Development. Bangkok: Winrock International, 1986. The publication and distribution of the Papers On Survey Research Methodology have been r.

  pdf105p 3113513 09-10-2012 59 10   Download

 • John H. Vandermeer Ph.D., is a Margaret Davis Collegiate Professor in the Department of Ecology and Evolutionary Biology at the University of Michigan, Ann Arbor. His work has been in tropical agroecosystem ecology, tropical forest ecology, and theoretical ecology. He is the author of over 150 scientific articles and 9 books. Professor Vandermeer was born in 1940 in Chicago, Illinois. He received his BS in zoology from the University of Illinois, Champaign/Urbana, and his masters in zoology from the University of Kansas.

  pdf550p crazy_sms 10-05-2012 75 19   Download

 • Exploring the implementation of participatory, multistakeholder, and transdisciplinary ecosystem health research, Integrated Assessment of Health and Sustainability of Agroecosystems combines the latest theories in complexity and management with practical tools and approaches for sustainable rural development research. Although the text focuses on smallholder farming communities in the central highlands of Kenya, the material discussed can be-and has been-effectively applied to agroecosystems in many other parts of the world.

  pdf236p 951628473 04-05-2012 38 8   Download

 • The utility of primer pairs in SCoTs was advocated by Gorji et al. (2011). SCoT markers are generally reproducible, and it is suggested that primer length and annealing temperature are not the sole factors determining reproducibility (Gorji et al., 2011). They are dominant markers, however, while a number of co-dominant markers are also generated during amplification, and thus they could be used for genetic diversity analysis (Collard & Mackill, 2009b). This has been validated through study of genetic diversity among rice varieties (Collard & Mackill, 2009b).

  pdf254p conquynho32 18-09-2012 42 13   Download

 • Tích hợp Đánh giá Agroecosystems và Phân tích MultiCriteria: Các định nghĩa và thách thức cơ bản Chương này giải quyết những thách thức cụ thể phải đối mặt với các nhà khoa học sẵn sàng đóng góp vào một quá trình đánh giá tổng hợp. Đánh giá tổng hợp, khi áp dụng cho các vấn đề bền vững, phải được kết hợp với nhiều tiêu chí phân tích (MCA) của hiệu suất, mà theo định nghĩa, là gây tranh cãi.

  pdf34p hoakimthienduong 21-12-2011 34 6   Download

 • Quy mô tích hợp Multi-Phân tích của Agroecosystems: Thay đổi công nghệ và tương thích sinh thái Theo phân tích được trình bày trong chương trước, một sự gia tăng của áp lực nhân khẩu học và bioeconomic trên hành tinh của chúng ta là động lực chính của sự tăng cường sản xuất nông nghiệp ở cấp độ hệ thống canh tác.

  pdf43p hoakimthienduong 21-12-2011 27 5   Download

 • Possibilities can be explained from several semantic aspects. One way to explain possibility is ease of achievement. Another way is plausibility; that is, the propensity of an event to occur, which relates to the concept of “potential surprise”. A third way to explain possibility is logical consistency with available information. Finally, possibility can be explained as preference, referring to the willingness of an agent to make a decision. Possibility is dually related to necessity in the sense that “not A” being not possible means that A is necessary.

  pdf8p quaivatxanh 01-12-2012 24 4   Download

 • This study examines typical bonus contracts, providing a more complete analysis of their accounting incentive effects than earlier studies. The theory is tested using actual parameters and definitions of bonus contracts for a sample of 94 companies. Two classes of tests are presented: accrual tests and tests of changes in accounting procedures. I define accruals as the difference between...

  pdf15p taisaovanchuavo 26-01-2013 23 3   Download

 • Less than twenty years ago photolithography and medicine were total strangers to one another. They had not yet met, and not even looking each other up in the classifieds. And then, nucleic acid chips, microfluidics and microarrays entered the scene, and rapidly these strangers became indispensable partners in biomedicine. As recently as ten years ago the notion of applying nanotechnology to the fight against dis- ease was dominantly the province of the fiction writers.

  pdf0p quynho77 12-11-2012 16 2   Download

 • Quên về Razor Occam: Tìm kiếm hiệu ứng Mosaic Multi-Quy mô * Chương này đầu tiên giới thiệu các khái niệm về hiệu ứng khảm (Mục 6.1) một cách chung chung. Sau đó minh họa các đặc điểm đặc biệt của hệ thống holarchic với các ví dụ (Mục 6.2).

  pdf43p hoakimthienduong 21-12-2011 26 6   Download

 • Quy mô tích hợp Multi-Phân tích các hệ thống canh tác: Điểm chuẩn và May Cơ quan đại diện trên cấp độ * Chương này diễn tả phân tích hệ thống canh tác, một chủ đề mà đòi hỏi phải xử lý với tất cả các loại hình của vấn đề nhận thức luận liên quan đến phức tạp đã thảo luận cho đến nay. Một kiến ​​thức hữu ích của hệ thống canh tác, trên thực tế, phải được dựa trên một tiết mục của các loại hình của hệ thống canh tác.

  pdf64p hoakimthienduong 21-12-2011 28 6   Download

 • Sự sụp đổ của giản chống lại phức tạp of Reality Chương này trình bày hai ví dụ thực tế trong những bế tắc mà giản là trải nghiệm khi cố gắng để đối phó với các vấn đề bền vững. Mục tiêu của phần này là để cung cấp một câu chuyện và giới thiệu các vấn đề cơ bản, giải thích kỹ thuật và phân tích chi tiết hơn được cung cấp trong kế tiếp hai chương. 1.

  pdf41p hoakimthienduong 21-12-2011 25 5   Download

 • Nhận thức luận tình trạng khó khăn kéo theo bởi phức tạp Chương này có mục tiêu làm sáng tỏ một sự hiểu lầm thường ảnh hưởng đến cuộc tranh luận về làm thế nào để xử lý, về khoa học, thách thức ngụ ý bởi sự phát triển bền vững. Sự hiểu lầm được tạo ra bởi sự nhầm lẫn giữa các tính từ phức tạp và phức tạp.

  pdf28p hoakimthienduong 21-12-2011 28 5   Download

 • Impredicative vòng Phân tích: Đối phó với các đại diện của quá trình gà-trứng * Chương này đầu tiên giới thiệu các khái niệm về vòng lặp impredicative (Mục 7.1) một cách chung chung. Sau đó, để làm cho dễ dàng hơn cuộc sống của độc giả không quan tâm đến các cuộc thảo luận khó khăn về mặt lý thuyết, lý thuyết bổ sung đã được bỏ qua các mục chính, text.

  pdf60p hoakimthienduong 21-12-2011 30 5   Download

 • Tính bền vững đòi hỏi khả năng để Tạo tường thuật Có khả năng hữu ích của Lướt sóng * Thời gian phức tạp Đây là chương cuối cùng đối phó với các vấn đề nhận thức luận. Trên thực tế, sau khi đọc chương 6 và 7, trong đó các khái niệm về tác dụng khảm giữa các cấp, các phân tích vòng impredicative đã được giới thiệu, người đọc chán với những cuộc thảo luận nhận thức luận có thể bỏ qua chương này và di chuyển trực tiếp Phần 3.

  pdf45p hoakimthienduong 21-12-2011 22 5   Download

 • Bò đó đã được tống đạt trong hai phần đầu của cuốn sách này là gì? Sau chuyến tham quan dài thông qua các vấn đề khác nhau và các khái niệm sáng tạo đó đã dẫn chúng ta qua các cuộc tranh luận triết học và phát triển khoa học sáng tạo rất cũ, đó là thời gian để có được trở lại với mục tiêu ban đầu của book.Why này và làm thế nào là vật liệu trình bày và thảo luận cho đến nay trong cuốn sách này có liên quan cho những người sẵn sàng để...

  pdf46p hoakimthienduong 21-12-2011 41 5   Download

 • Tư duy hệ thống phức tạp: Các khái niệm và tường thuật Chương này cung cấp các ví dụ thực tế để minh họa sự liên quan của các khái niệm được giới thiệu trong Chương 2 với những thách thức phải đối mặt với các nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững.

  pdf27p hoakimthienduong 21-12-2011 23 4   Download

 • 4 The New Terms of Reference for Science for Governance: Postnormal Science This chapter addresses the epistemological implications of complexity. In fact, according to what has been discussed so far, hard science, when operating within the reductionist paradigm, is not able to handle in a useful way the set of relevant perceptions and representations of the reality used by interacting agents, which are operating on different scales. No matter how complicated, individual mathematical models cannot be used to represent changes on a multi-scale, multiobjective performance space.

  pdf21p hoakimthienduong 21-12-2011 34 4   Download

 • Discussing the implications of a paradigm change in science, Allen et al. (2001) said: “A paradigm change modifies protocols, vocabulary or tacit agreements not to ask certain questions” (p. 480). If we agree with this brilliant definition, and therefore if we accept that a scientific paradigm is “a tacit agreement not to ask certain questions,” the next step is to find out why certain questions are forbidden.

  pdf452p 951628473 07-05-2012 40 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản