Airway management

Xem 1-20 trên 38 kết quả Airway management
 • Chapter 15 - Airway management, respiration, and artificial ventilation. In this chapter, students will be able to: Describe the anatomy of the airway and respiratory structures; distinguish between respiration, pulmonary ventilation, and external and internal respiration.

  pdf214p tangtuy06 01-04-2016 9 1   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: A consensus-based template for uniform reporting of data from pre-hospital advanced airway management

  pdf14p toshiba18 31-10-2011 19 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về y học đề tài: Cricothyroidotomy for elective airway management in critically ill trauma patients with technically challenging neck anatomy...

  pdf5p coxanh_1 23-10-2011 25 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: EMS-physicians’ self reported airway management training and expertise; a descriptive study from the Central Region of Denmark

  pdf7p toshiba18 31-10-2011 25 1   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: "Airway management in simulated restricted access to a patient - can manikin-based studies provide relevant data

  pdf5p toshiba18 31-10-2011 21 1   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Feasibility of written instructions in airway management training of laryngeal tube

  pdf4p toshiba18 31-10-2011 15 1   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Pre-hospital advanced airway management by anaesthesiologists: Is there still room for improvement?

  pdf7p toshiba18 31-10-2011 15 1   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Prehospital airway management: the patient needs oxygen!

  pdf2p toshiba18 31-10-2011 17 1   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Risk assessment of pre-hospital trauma airway management by anaesthesiologists using the predictive Bayesian approach

  pdf10p toshiba18 31-10-2011 28 1   Download

 • Acute-care clinicians are well aware of the alphabetical “ABC” (airway, breathing, circulation) directive of resuscitation. This term has been widely disseminated through programs such as Advanced Trauma Life Support (ATLS) and Advanced Cardiac Life Support (ACLS). In fact, both courses have contributed significantly to improving awareness of resuscitation priorities required in managing patients rendered critically ill from trauma or cardiac events.

  pdf314p crazy_sms 07-05-2012 48 9   Download

 • Cardiovascular emergencies account for at least 30% of all medical emergencies. The impact of cardiovascular disease is felt in every hospital and every community. Whether you are drawn to critical care practice or not, you are bound to be confronted by acute cardiac events. Responding appropriately to cardiac emergencies requires a basic familiarity with cardiac anatomy and physiology, the ability to mobilize an advanced life support team, and the skills to perform cardiopulmonary resuscitation (CPR)....

  pdf126p thuytienvang_1 31-10-2012 37 7   Download

 • Because there is no clear definition of the asthma phenotype, researchers studying the development of this complex disease turn to characteristics that can be measured objectively, such as atopy (manifested as the presence of positive skin-prick tests or the clinical response to common environmental allergens), airway hyperresponsiveness (the tendency of airways to narrow excessively in response to triggers that have little or no effect in normal individuals), and other measures of allergic sensitization.

  pdf170p dacotaikhoan 26-04-2013 34 7   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học General Psychiatry cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Management of upper airway edema caused by hereditary angioedema...

  pdf8p thulanh10 09-10-2011 22 4   Download

 • Y học là một khoa học luôn thay đổi. Theo nghiên cứu mới và kinh nghiệm lâm sàng mở rộng kiến ​​thức của chúng tôi, những thay đổi trong điều trị và điều trị bằng thuốc được yêu cầu. Các tác giả và nhà xuất bản của tác phẩm này đã kiểm tra với các nguồn tin đáng tin cậy trong các nỗ lực của họ để cung cấp thông tin

  pdf24p meomap2 02-12-2011 27 4   Download

 • Thông thường một chút "pop" sẽ được cảm thấy như nó tiến bộ thông qua việc mở thuộc về cửa hầu, sau đó là nâng cao hơn nữa. Hai hiện tượng xúc giác sau đó có thể được tìm kiếm để xác nhận rằng vị trí đặt nội khí quản và thực quản không, đã đạt được

  pdf32p meomap2 02-12-2011 29 4   Download

 • Sympathetic nerve stimulation induces vasoconstriction and consequent decreases nasal airway resistance. Parasympathetic nerve stimulation on the other hand, promotes secretion from nasal airway glands and nasal congestion. The nasal mucosa also contains nerves of the non-adrenergic, non-cholinergic (NANC)- system. Neuropeptides from the latter nerves (substance P, neurokinin A and K, and calcitonin gene-related peptide) are suspected to play a role in vasodilatation, mucus secretion, plasma extravasation, neurogenic inflammation, and mast cell nerve interactions.

  pdf35p nhacnenzingme 28-03-2013 56 4   Download

 • Âm thanh: Một số điều kiện liên kết với âm thanh đường hô hấp bất thường trên và dưới có thể gây ra khó khăn với BMV. Một lịch sử của chứng ngáy đã được tương quan với DMV.21 với các bệnh nhân béo phì, điều này có thể được kết hợp với mô dự phòng hầu họng.

  pdf32p meomap2 02-12-2011 29 3   Download

 • Nếu một Cormack lớp 3 (tiểu thiệt) xem vẫn còn mặc dù laryngoscopy "nhìn", trong khi việc duy trì với laryngoscopy đang diễn ra, các đầu lắp ráp phạm vi / ống được đặt dưới tầm nhìn trực tiếp, gần, nhưng hơi thấp hơn và tránh xa đầu tiểu thiệt ("tip-to-tip," Hình 6-25 A) 0,39 vị trí này có thể được giữ lại bằng cách nghỉ ngơi

  pdf32p meomap2 02-12-2011 34 3   Download

 • . Đường hàng không quản lý thực hành trong trú thuốc cấp cứu. Am J Emerg Med. Năm 1995; 13 (5) :501-504. Rapid-chuỗi đặt nội khí quản. American College of Bác sĩ khẩn cấp. Ann Emerg Med. Năm 1997; 29 (4): 573. Collins L, Prentice J, Vaghadia H. khí quản đặt nội khí quản của bệnh nhân ngoại trú

  pdf32p meomap2 02-12-2011 32 3   Download

 • Thiết bị khác extraglottic, theo sở thích thể chế F. phẫu thuật: • Kim-hướng dẫn thiết lập cricothyrotomy qua da, ví dụ, Melker PCK, với còng ống • thiết bị phẫu thuật cricothyrotomy: dao xử lý, # 11 lưỡi, móc khí quản, nư trang của cô dâu gân

  pdf32p meomap2 02-12-2011 30 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản