Aisc - asd89

Xem 1-4 trên 4 kết quả Aisc - asd89
 • Bài tập A Tính kết cấu tường bê tông và khung thép. Thép Fy = 36 ksi, E = 29500 ksi, u = 0.3 Cột: Tiết diện W24x68, liên kết khớp với nền. Dầm: Liên kết khớp tại hai đầu trừ khi vượt qua điểm nối với thanh giằng Dầm trong nhịp không có thanh giằng có tiết diện W24x68 Dầm trong nhịp có thanh giằng có tiết diện W16x36 Dầm không liên kết tại biên với sàn Thanh giằng có tiết diện TS6x6x1/4, liên kết khớp tại hai đầu Tiêu chuẩn thiết kế: AISC-ASD89 Bê tông R= 4000 ksi, u...

  pdf30p ngaymoi2102 01-12-2011 358 184   Download

 • Gía trị ứng suất nên dọc trục cho phép đối vớ tiết diện chịu nén và không nén phụ thuộc vào độ mảnh và tương ứng với một tỉ lệ mảnh có trị giới hạn. Ứng suất uốn cho phép phụ thuộc theo hình dạng hình học tiết diện uốn theo trục, độ cứng mặt cát, độ mảnh giới hạn.

  pdf5p xacchet 27-05-2009 716 169   Download

 • Ứng suât uốn cho phép phụ thuộc theo hình dạng hình học tiết diện, uốn theo trục, độ cứng mặt cát, đô5 mảnh giới hạn. Dối với tất cả các mặt cắt tiết diện hình chữ I, C, T, L, @l chiều dài có độ mảnh giời hạn được lấy bằng chiều dài tự do

  pdf5p xacchet 16-05-2009 256 50   Download

 • Steel Frame E =29000 ksi, Poissons Ratio = 0.3 All steel members are L4x4 angles, Fy = 36ksi Base is pinned Diaphragms Concrete diaphragms are 8” thick with a unit weight of 150 pcf Model as rigid diaphragm at Levels A and B Additional dead load at each diaphragm is 50 psf Live load at each diaphragm is 100 psf To Do Size steel members for DL + LL using AISC - ASD89 Determine the first three modes of vibration

  pdf14p duchau1102 28-11-2010 63 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản