Algae anatomy

Xem 1-10 trên 10 kết quả Algae anatomy
 • This book is an outgrowth of many years of research aimed at studying algae, especially microalgae. Working on it, we soon realized how small an area we really knew well and how superficial our treatment of many topics was going to be. Our approach has been to try to highlight those things that we have found interesting or illuminating and to concentrate more on those areas, sacrificing completeness in so doing.

  pdf302p 951628473 07-05-2012 77 33   Download

 • Macroalgae vi tảo và đã được sử dụng bởi người đàn ông cho hàng trăm năm như thực phẩm, thức ăn gia súc, thuốc men, và phân bón. Hồ sơ cho thấy người cổ đại đó thu macroalgae cho thực phẩm miễn là 500 trước Công nguyên ở Trung Quốc và 1.000 của năm sau tại châu Âu. Chẳng hạn như Arthrospira vi tảo có một lịch sử của con người tiêu thụ ở Mexico và châu Phi.

  pdf41p gaucon_ngoan 26-12-2011 46 10   Download

 • Definition and basic process: 1. Induced fit 2. Mechanisms of transition state stabilization • Detailed in example to make you understand more about mechanism of enzyme catalyst: Chymotripsin

  ppt24p zingzing09 21-10-2012 41 7   Download

 • Bạn đã có nhọn ra trong chương trước, tảo phát triển trong môi trường sống Mỗi Hầu như trong mỗi phần của thế giới. HỌ có thể được tìm thấy trên các chất nền khác nhau rất tự nhiên, từ động vật (ốc, cua, con lười, rùa và là chủ tảo) để cây (thân cây, cành và lá, nhà máy nước, và macroalgae), suối và sông để hypersaline và đầm phá hồ muối.

  pdf42p gaucon_ngoan 26-12-2011 31 4   Download

 • Các mô tả của tế bào tảo từ bên ngoài sẽ tiến hành các cấu trúc bên trong các thành phần. Thông tin chi tiết Will Be Đối Với Những Điều đó chỉ là cấu trúc không thể so sánh với cấu trúc tương tự MOST tìm thấy trong động vật và thực vật. Người đọc IS Gọi chung một sách giáo khoa Sinh học tế bào Không mô tả trong các cấu trúc của Theo. NGOÀI CELL Bề mặt tế bào biên giới giữa các hình thức từ bên ngoài và bên trong của tế bào.

  pdf61p gaucon_ngoan 27-12-2011 25 4   Download

 • Tảo: Giải phẫu học, sinh hóa, và công nghệ sinh học Trên Assumption Đó photoreceptor IS không thể tách rời sự hiện diện của protein tiếp nhận ánh sáng nhưng không hẳn từ sự hiện diện của đốm mắt An, tiếp nhận ánh sáng hệ thống nhóm Chúng tôi sẽ vào ba loại chính. Cũng bao gồm các mô tả sẽ tảo Những người có mục đích Tài liệu cũng chỉ tiếp nhận ánh sáng đốm mắt khoán nội địa hóa. ...

  pdf39p gaucon_ngoan 27-12-2011 28 4   Download

 • Các phân loại tảo hạn đã không đứng chính thức. Đây là tính năng thường xuyên Chỉ một polyphyletic (Tức là, bao gồm sinh vật đó không chia sẻ chung một nguồn gốc, mục đích và theo nhiều độc lập dòng tiến hóa), noncohesive, nhân tạo, lắp ráp O2-tiến hóa, sinh vật quang hợp (Với trường hợp ngoại lệ của các thành viên không màu MỘT SỐ chắc chắn liên quan đến các hình thức sắc tố). Để Theo định nghĩa này, các nhà máy thể được coi là năm tảo phân chia.

  pdf46p gaucon_ngoan 26-12-2011 37 3   Download

 • Mặt trời là nguồn năng lượng phổ quát trong sinh quyển. TRONG các quá trình phản ứng tổng hợp hạt nhân xảy ra trong mặt trời, năng lượng vào vấn đề IS thay đổi, nào là thải ra vào không gian dưới dạng các hạt điện từ, bức xạ và sóng HAVING Cả hai thuộc tính. Phổ bức xạ điện từ ĐÃ hoặc phân bố bước sóng từ có bước sóng ngắn (1.026 nm, g và x-quang) với bước sóng dài (1015 nm, sóng phát thanh dài). Khoảng 99% của bức xạ CN IS TRONG vùng bước sóng 300-4000 nm...

  pdf24p gaucon_ngoan 26-12-2011 29 3   Download

 • Đi xe đạp sinh địa hoá có thể được định nghĩa như sự chuyển động và trao đổi của cả vật chất và năng lượng giữa các thành phần lò khác nhau của trái đất có nguồn gốc, cụ thể là không khí (phong bì không khí đó bao quanh trái đất), các thủy quyển (bao gồm tất cả của trái đất nước đó là tìm thấy trong các dòng , hồ, biển, đất, nước ngầm và không khí), thạch quyển (các chất rắn vô cơ phần của Trái Đất, bao gồm đất, trầm tích, và rock Đó là hì...

  pdf22p gaucon_ngoan 26-12-2011 24 3   Download

 • Ánh sáng là bức xạ điện một năm, với tính chất sóng và hạt. Phổ bức xạ điện từ ĐÃ hoặc phân bố bước sóng từ có bước sóng ngắn (1.026 nm, gamma và tia X) để bước sóng dài (1015 nm, sóng phát thanh dài). Khoảng 99% bức xạ của Mặt Trời IS TRONG vùng bước sóng 300-4000 nm và Nó là tên gọi của bức xạ mặt trời hoặc tổng băng thông rộng. Trong thời hạn băng thông rộng này, các hình thức khác nhau của năng lượng tồn tại, nào có thể được ...

  pdf27p gaucon_ngoan 26-12-2011 20 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản