» 

An Sinh Xã Hội

 • Đề tài " An sinh xã hội và phát triển kinh tế "

  An sinh xã hội là một sự bảo vệ mà xã hội cung cấp cho những thành viên trong cộng đồng qua các biện pháp phân phối thu nhập và bảo vệ XH cho các thành viên lâm vào hoàn cảnh yếu thế trong XH, thông qua các biện pháp thu nhập và dịch vụ XH.Mối quan hệ giữa an sinh xã hội và phat triển kinh tế: Với xu hướng mang tinh quy luat như hiện nay, một bộ phận nông thôn dc chuyển ra thành thị làm việc...

  ppt 47p nhocthuthu 16-10-2010 412 203

 • Chương I. Lý luận chung về pháp luật an sinh xã hội

  Tham khảo tài liệu 'chương i. lý luận chung về pháp luật an sinh xã hội', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 9p akvevn 29-05-2011 340 141

 • Mối quan hệ giữa an sinh xã hội và phat triển kinh tế

  Mối quan hệ giữa an sinh xã hội và phat triển kinh tế: Với xu hướng mang tinh quy luat như hiện nay, một bộ phận nông thôn dc chuyển ra thành thị làm việc dẫn tới so người lao động làm công hưởng

  doc 3p nhocthuthu 16-10-2010 309 126

 • TÌM HIỂU AN SINH XÃ HỘI

  AN SINH XÃ HỘI, MỘT HỆ THỐNG THIẾT YẾU TRONG BỘ MÁY QUỐC GIA HIỆN ĐẠI 1. SỰ NẢY SINH CỦA CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ CHUYỂN BIẾN CỦA TỔ CHỨC AN SINH XÃ HỘI TRÊN BÌNH DIỆN QUỐC GIA. Đời sống con người luôn luôn gặp những trắc trở: bệnh tật, tang tóc, mâu thuẫn, chia ly v.v... Trong các thành viên của xã hội luôn luôn có những thành phần không tự lực được như cô nhi,...

  pdf 86p nine4219 20-08-2012 248 108

 • Giáo trình Luật an sinh xã hội

  Quá trình hình thành an sinh xã hội Lao động tạo ra con người và thông qua quá trình này con người tồn tại. Con người ngoài việc chịu sự tác động với nhau con người còn phải chịu sự tác động của tự nhiên nhưng không phải lúc nào con người cũng gặp những may mắn, thuận lợi gặp những điều kiện sinh sống bình thường mà trong một số trường hợp con người phải đối mặt với thiên...

  pdf 57p augi19 05-04-2012 260 106

 • Luật an sinh xã hội - chương 2

  CHƯƠNG II QUAN HỆ PHÁP LUẬT AN SINH XÃ HỘI1 I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT AN SINH XÃ HỘI 1.Khái niệm Trong cuộc sống, các cá nhân, gia đình và nhiều khi cả cộng đồng có thể gặp phải những rủi ro do thiên tai hay những biến động trong đời sống kinh tế, xã hội gây ra những bão lụt, bệnh tật, chiến tranh... Những rủi ro này khó lường trước và cũng khó có thể phòng ngừa...

  pdf 14p samsara246 22-05-2011 231 101

 • Hệ thống an sinh xã hội

  An sinh xã hội là một sự bảo vệ mà xã hội cung cấp cho những thành viên trong cộng đồng qua các biện pháp phân phối thu nhập và bảo vệ XH cho các thành viên lâm vào hoàn cảnh yếu thế trong XH, thông qua các biện pháp thu nhập và dịch vụ XH.Mối quan hệ giữa an sinh xã hội và phat triển kinh tế:

  doc 18p thuongkhongde88 28-09-2012 215 101

 • Luật an sinh xã hội - chương 1

  1. Quá trình hình thành an sinh xã hội Lao động tạo ra con người và thông qua quá trình này con người tồn tại. Con người ngoài việc chịu sự tác động với nhau con người còn phải chịu sự tác động của tự nhiên nhưng không phải lúc nào con người cũng gặp những may mắn, thuận lợi, gặp những điều kiện sinh sống bình thường mà trong một số trường hợp con người đã phải đối mặt...

  pdf 9p samsara246 22-05-2011 157 73

 • An sinh xã hội ở Việt Nam Lũy tiến đến mức nào?

  Chính phủ Việt Nam hiện đang thiết kế lại các chương trình an sinh xã hội để phù hợp hơn với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và sự vươn lên nhanh chóng thành một nước có mức thu nhập trung bình của đất nước. UNDP rất vinh dự được hỗ trợ Chính phủ trong nỗ lực xây dựng các chính sách xã hội nhằm thúc đẩy tăng trưởng, giảm nghèo và an sinh thu nhập cho tất cả người dân...

  pdf 93p nine4219 20-08-2012 129 64

 • Sự phát triển của Hợp tác xã và vai trò của Hợp tác xã đối với an sinh xã hội

  Một xã hội phát triển lành mạnh, bền vững cần nhiều yếu tố, trong đó có một yếu tố đặc biệt quan trọng là cá nhân, hộ gia đình trong xã hội cần được tổ chức trong các Hợp tác xã ( HTX) , tổ chức kinh tế tự giác, tự quản, bình đẳng, dân chủ cùng giúp đỡ nhau cải thiện mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần của từng thành viên nói riêng và cả cộng đồng nói chung , góp...

  pdf 104p manutd1907 31-10-2012 98 59

 • Tài liệu an sinh xã hội

  An sinh xã hội chỉ sự bảo vệ của xã hội đối với những thành viên của mình, bằng một loạt những biện pháp công cộng, chống đỡ sự hẫng hụt về kinh tế và xã hội do bị mất hoặc bị giảm đột ngột nguồn thu nhập vì ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, tàn tật, tuổi già và chết, kể cả sự bảo vệ chăm sóc y tế và trợ cấp gia đình có con nhỏ

  pdf 20p nine4219 20-08-2012 93 30

 • Các chính sách an sinh xã hội trọng điểm của Trung Quốc

  Trải qua hơn ba thập kỷ nỗ lực cải cách hệ thống an sinh xã hội (ASXH), đến nay, với quan điểm xây dựng xã hội hài hòa, Trung Quốc đã đặt ra mục tiêu đến năm 2020 thực hiện ASXH toàn dân. Với nhiều điểm tương đồng về chế độ kinh tế xã hội, văn hóa, chính trị, những kinh nghiệm cải cách hệ thống ASXH của Trung Quốc có ý nghĩa rất hữu ích, cần được tham khảo trong quá trình...

  pdf 13p dontetvui 20-01-2013 51 19

 • Báo cáo "Những vấn đề cơ bản của hệ thống hoá pháp luật về an sinh xã hội ở nước ta hiện nay "

  Những vấn đề cơ bản của hệ thống hoá pháp luật về an sinh xã hội ở nước ta hiện nay. Quá trình hệ thống háo pháp luật an sinh xã hoioj từ năm 1986 trở về trước không nhiều , đa số chỉ là việc tập hợp các văn bản pháp luật an sinh theo những tiêu chí và mục đích nhất định của các chủ thể tiến hàng,

  pdf 9p dontetvui 23-01-2013 35 14

 • Tài liệu hướng dẫn học tập Luật an sinh xã hội - ThS. Diệp Thành Nguyên

  Tài liệu hướng dẫn học tập Luật an sinh xã hội trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và thiết thực nhất về an sinh xã hội như: đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và các nguyên tắc cơ bản của ngành luật an sinh xã hội; đồng thời trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và về chế độ, chính sách về bảo trợ xã...

  pdf 57p nuber_12 26-08-2013 36 8

 • Báo cáo " Hoàn thiện pháp luật về trợ giúp xã hội trong hệ thống pháp luật an sinh xã hội Việt Nam "

  Hoàn thiện pháp luật về trợ giúp xã hội trong hệ thống pháp luật an sinh xã hội Việt Nam

  pdf 7p noel_noel 12-01-2013 29 8

 • Báo cáo: Cải cách an sinh xã hội ở châu Âu sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu

  Cải cách an sinh xã hội ở châu Âu sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Hơn thế, hậu quả của chế độ tham nhũng, quan liêu ở Nga còn làm thui chột những sáng kiến mới, đồng thời cũng khiến những nhà kinh doanh lớn của Nga có xu hướng di cư sang Mỹ, châu Âu hoặc Israen... để đầu tư.

  pdf 12p butmaudo 19-08-2013 31 6

 • Báo cáo " Kinh tế thị trường và yêu cầu hoàn thiện pháp luật an sinh xã hội "

  Kinh tế thị trường và yêu cầu hoàn thiện pháp luật an sinh xã hội Thực hiện quản lí nhà nước và xã hội theo pháp luật, thể chế hoá các quan hệ lao động, giao tiếp, hôn nhân-gia đình và các lĩnh vực sinh sống khác là những định hướng quan trọng của văn hoá pháp luật.

  pdf 8p hoathinhbrave 04-05-2013 21 6

 • Tiêu luận: Vai trò của an sinh xã hội với trẻ em lao động sớm

  Tiêu luận: Vai trò của an sinh xã hội với trẻ em lao động sớm làm rõ các khái niệm cơ bản có liên quan đến đề tài; tìm hiểu về nguyên nhân, thực trạng, hậu quả của trẻ em lao động sớm ở Việt Nam; đưa ra những biện pháp, mô hình an sinh xã hội dành cho trẻ lao động sớm ở Việt Nam.

  pdf 21p daklakquetoi_71 08-05-2014 17 5

 • Tiểu luận: Chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội

  Tiểu luận: Chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội nhằm trình bày một số khái niệm về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội hiện nay tại Việt Nam, đánh giá các chính sách này.

  pdf 48p small_12 12-06-2014 18 5

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chính sách an sinh xã hội với người nông dân sau khi thu hồi đất để phát triển các khu công nghiệp (nghiên cứu tại Bắc Ninh)

  Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chính sách an sinh xã hội với người nông dân sau khi thu hồi đất để phát triển các khu công nghiệp (nghiên cứu tại Bắc Ninh) trình bày lý luận và thực tiễn chính sách an sinh xã hội với người nông dân sau khi thu hồi đất để phát triển các khu công nghiệp, thực trạng an sinh xã hội với người nông dân sau khi thu hồi đất để phát triển các khu công nghiệp (nghiên...

  pdf 0p manhtien2890 28-05-2014 17 5

 • + Xem thêm 2058 An Sinh Xã Hội khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản