Tham khảo và download 24 An sinh xã hội chọn lọc sau:
 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chính sách an sinh xã hội với người nông dân sau khi thu hồi đất để phát triển các khu công nghiệp (nghiên cứu tại Bắc Ninh) trình bày lý luận và thực tiễn chính sách an sinh xã hội với người nông dân sau khi thu hồi đất để phát triển các khu công nghiệp, thực trạng, định hướng và giải pháp.

  pdf0p manhtien2890 28-05-2014 119 47   Download

 • An sinh xã hội là một sự bảo vệ mà xã hội cung cấp cho những thành viên trong cộng đồng qua các biện pháp phân phối thu nhập và bảo vệ XH cho các thành viên lâm vào hoàn cảnh yếu thế trong XH, thông qua các biện pháp thu nhập và dịch vụ XH.Mối quan hệ giữa an sinh xã hội và phat triển kinh tế:

  doc18p thuongkhongde88 28-09-2012 298 115   Download

 • Tài liệu hướng dẫn học tập Luật an sinh xã hội trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và thiết thực nhất về an sinh xã hội như: đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và các nguyên tắc cơ bản của ngành luật an sinh xã hội; đồng thời trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và về chế độ, chính sách về bảo trợ xã hội hiện hành.

  pdf57p nuber_12 26-08-2013 101 28   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: An sinh xã hội đối với nông dân trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam trình bày lí luận về hệ thống an sinh xã hội đối với nông dân trong điều kiện kinh tế thị trường, thực trạng hệ thống an sinh xã hội đối với nông dân Việt Nam, phương hướng và giải pháp xây dựng và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đối với nông dân Việt Nam trong những năm tới.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 57 24   Download

 • Tiểu luận: Chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội nhằm trình bày một số khái niệm về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội hiện nay tại Việt Nam, đánh giá các chính sách này.

  pdf48p small_12 12-06-2014 235 74   Download

 • Chính phủ Việt Nam hiện đang thiết kế lại các chương trình an sinh xã hội để phù hợp hơn với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và sự vươn lên nhanh chóng thành một nước có mức thu nhập trung bình của đất nước. UNDP rất vinh dự được hỗ trợ Chính phủ trong nỗ lực xây dựng các chính sách xã hội nhằm thúc đẩy tăng trưởng, giảm nghèo và an sinh thu nhập cho tất cả người dân Việt Nam. Việc thiết kế các chương trình an sinh xã hội rất phức tạp bởi vì...

  pdf93p nine4219 20-08-2012 160 72   Download

 • AN SINH XÃ HỘI, MỘT HỆ THỐNG THIẾT YẾU TRONG BỘ MÁY QUỐC GIA HIỆN ĐẠI 1. SỰ NẢY SINH CỦA CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ CHUYỂN BIẾN CỦA TỔ CHỨC AN SINH XÃ HỘI TRÊN BÌNH DIỆN QUỐC GIA. Đời sống con người luôn luôn gặp những trắc trở: bệnh tật, tang tóc, mâu thuẫn, chia ly v.v... Trong các thành viên của xã hội luôn luôn có những thành phần không tự lực được như cô nhi, quả phụ, người cao tuổi yếu, tật nguyền.

  pdf86p nine4219 20-08-2012 312 125   Download

 • ASXH là sự bảo vệ của xã hội đối với các thành viên của mình thông qua một loạt biện pháp công cộng, nhằm chống lại những khó khăn về kinh tế và xã hội do bị ngừng hoặc giảm thu nhập, gây ra bởi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp, thương tật, tuổi già và chết; đồng thời đảm bảo các chăm sóc y tế và trợ cấp cho các gia đình đông con.

  ppt28p tuanctbg 12-05-2011 512 177   Download

 • Chương 1 Tổng quan về an sinh xã hội, trong chương này người học sẽ đi vào tìm hiểu sự cần thiết của ASXH, Bản chất và chức năng của ASXH, Vai trò của ASXH, Một số nguyên tắc hoạt động cơ bản của ASXH, Các chính sách ASXH cơ bản, ASXH ở một số nước trên thế giới, và Vai trò của ILO trong ASXH.

  pdf31p canhdangxuan 09-04-2014 78 34   Download

 • Chương 2 Bảo hiểm xã hội, trong chương này người học sẽ đi vào tìm hiểu: Bản chất và chức năng của BHXH, BHXH trong hệ thống ASXH, Hệ thống các chế độ BHXH, và Tài chính BHXH.

  pdf56p canhdangxuan 09-04-2014 55 22   Download

 • Chương 3 Cứu trợ xã hội thuộc bài giảng An sinh xã hội, nội dung chương học này sẽ nghiên cứu về: Khái niệm và mục tiêu của CTXH, Những quan điểm cơ bản về CTXH, Đối tượng được CTXH, Các hình thức CTXH, Tài chính CTXH.

  pdf48p canhdangxuan 09-04-2014 73 24   Download

 • Tiêu luận: Vai trò của an sinh xã hội với trẻ em lao động sớm làm rõ các khái niệm cơ bản có liên quan đến đề tài; tìm hiểu về nguyên nhân, thực trạng, hậu quả của trẻ em lao động sớm ở Việt Nam; đưa ra những biện pháp, mô hình an sinh xã hội dành cho trẻ lao động sớm ở Việt Nam.

  pdf21p daklakquetoi_71 08-05-2014 142 38   Download

 • Bài viết trình bày khái niệm cơ bản về an sinh xã hội và thực trạng cũng như định hướng chính sách an sinh xã hội của Việt Nam trong thời gian tới. Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích các khái niệm an sinh xã hội do Liên hiệp quốc và ASEAN đưa ra, tác giả chỉ ra rằng chính sách an sinh xã hội có phạm vi bao phủ rộng, gồm các chính sách thị trường lao động và việc làm, chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chính sách trợ giúp xã...

  pdf17p mrdpro 08-10-2011 294 82   Download

 • Sự phát triển của các hệ thống phúc lợi xã hội là một trong những thành tựu lớn lao của nhiều quốc gia trên thế giới trong thế kỷ XX. Kể từ nay, phúc lợi xã hội được nhìn nhận như là một trong những quyền căn bản của con người trong một quốc gia văn minh và hiện đại. Bài viết này lược thuật lại một số quan niệm chính về phúc lợi xã hội và một số lý thuyết phân loại các hệ thống phúc lợi xã hội trên thế giới....

  pdf8p truongnghen 24-01-2013 85 34   Download

 • An sinh xã hội là một sự bảo vệ mà xã hội cung cấp cho những thành viên trong cộng đồng qua các biện pháp phân phối thu nhập và bảo vệ XH cho các thành viên lâm vào hoàn cảnh yếu thế trong XH, thông qua các biện pháp thu nhập và dịch vụ XH.Mối quan hệ giữa an sinh xã hội và phat triển kinh tế: Với xu hướng mang tinh quy luat như hiện nay, một bộ phận nông thôn dc chuyển ra thành thị làm việc dẫn tới so người lao động làm công hưởng...

  ppt47p nhocthuthu 16-10-2010 534 222   Download

 • Quá trình hình thành an sinh xã hội Lao động tạo ra con người và thông qua quá trình này con người tồn tại. Con người ngoài việc chịu sự tác động với nhau con người còn phải chịu sự tác động của tự nhiên nhưng không phải lúc nào con người cũng gặp những may mắn, thuận lợi gặp những điều kiện sinh sống bình thường mà trong một số trường hợp con người phải đối mặt với thiên tai bệnh dịch hay các biến cố rủi ro khác....

  pdf57p augi19 05-04-2012 331 119   Download

 • Lao động tạo ra con người và thông qua quá trình này con người tồn tại. Con người ngoài việc chịu sự tác động với nhau con người còn phải chịu sự tác động của tự nhiên nhưng không phải lúc nào con người cũng gặp những may mắn, thuận lợi, gặp những điều kiện sinh sống bình thường mà trong một số trường hợp con người đã phải đối mặt với những thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn, ốm đau hay các biến cố rủi ro khác nhau.

  doc71p pt1506 17-03-2009 319 121   Download

 • Một xã hội phát triển lành mạnh, bền vững cần nhiều yếu tố, trong đó có một yếu tố đặc biệt quan trọng là cá nhân, hộ gia đình trong xã hội cần được tổ chức trong các Hợp tác xã ( HTX) , tổ chức kinh tế tự giác, tự quản, bình đẳng, dân chủ cùng giúp đỡ nhau cải thiện mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần của từng thành viên nói riêng và cả cộng đồng nói chung , góp phần bảo đảm an sinh xã hội....

  pdf104p manutd1907 31-10-2012 147 77   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế chính trị: Vai trò của nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân Việt Nam nhằm nghiên cứu lý luận và thực tiễn các nước và Việt Nam hiện nay, luận án đề xuất các phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường vai trò của Nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân ở Việt Nam những năm tới.

  pdf0p nguyenthiminh32 12-07-2014 68 33   Download

 • Những vấn đề cơ bản của hệ thống hoá pháp luật về an sinh xã hội ở nước ta hiện nay. Quá trình hệ thống háo pháp luật an sinh xã hoioj từ năm 1986 trở về trước không nhiều , đa số chỉ là việc tập hợp các văn bản pháp luật an sinh theo những tiêu chí và mục đích nhất định của các chủ thể tiến hàng,

  pdf9p dontetvui 23-01-2013 56 17   Download

Đồng bộ tài khoản