Án treo

Xem 1-20 trên 687 kết quả Án treo
 • Chế độ thử thách của án treo trong luật hình sự Việt Nam

  pdf7p noel_noel 12-01-2013 72 15   Download

 • Tác giả bài viết đã phân tích việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho hưởng án treo tại Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ trong thực tiễn có hai cách hiểu khác nhau, từ đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị để việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ được dễ dàng và tránh hiểu sai.

  pdf7p nganga_08 12-10-2015 23 7   Download

 • Mục đích tổng quát của luận văn là làm sáng tỏ hơn về mặt lý luận của án treo trong luật hình sự Việt Nam, xây dựng và đề xuất một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện chế định án treo trong Bộ luật hình sự và giải pháp nâng cao hiệu quả án treo trong thực tiễn xét xử tại địa bàn tỉnh Hải Dương.

  pdf13p nguyetdong1 13-04-2017 8 1   Download

 • Bài viết được thực hiện trên cơ sở khái quát thực trạng chung và những nguyên nhân làm phát sinh, đồng thời đưa ra những kiến nghị, giải pháp cải tiến công tác thi hành án treo và cải tạo không giam giữ.

  pdf6p sieunhansoibac3 12-04-2018 5 0   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Quy hoạch treo - Thực trạng và Giải pháp" có nội dung trình bày tổng quan về quy hoạch "treo", nguyên nhân của nó và đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm tránh xảy ra các dự án treo, quy hoạch treo dây lãng phí tài sản, tài nguyên của quốc gia.

  doc14p sakura_9z 19-08-2014 144 53   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn thực hiện pháp luật thi hành án đối với người được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ ở tỉnh thanh hóa', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf133p buiduong_1 11-12-2012 77 19   Download

 • Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, hình phạt đối với người vi phạm luật ở mức độ ít nghiêm trọng, khi bị xử phạt tù không quá 3 năm, có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần phải cách ly người phạm tội ra khỏi xã hội mà vẫn có thể cải tạo được.

  doc9p nhatanhnhu123 09-05-2013 161 16   Download

 • Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo, biện pháp tư pháp; quyền, nghĩa vụ của người chấp hành án hình sự, biện pháp tư pháp; trách nhiệm của cơ quan, t...

  doc107p langtudaohoa_031 15-08-2010 525 183   Download

 • Sét đánh là một trong những yếu tố chủ yếu gây sự cố trên đường dây và làm ngừng cung cấp điện gây thiệt hại kinh tế cho hộ tiêu thụ. Bài báo trình bày phương pháp tính toán và xây dựng chương trình tính toán lựa chọn phương án treo dây chống sét cho đường dây truyền tải điện nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

  doc6p vankent 01-07-2010 229 135   Download

 • Sét đánh là một trong những yếu tố chủ yếu gây sự cố trên đường dây và làm ngừng cung cấp điện gây thiệt hại kinh tế cho hộ tiêu thụ. Bài báo trình bày phương pháp tính toán và xây dựng chương trình tính toán lựa chọn phương án treo dây chống sét cho đường dây truyền tải điện nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. ABSTRACT Thunder is one of the major causes leading to electric wire incidents and thus, to complete blackout and economic damage for consuming households.

  pdf11p chuonchuongiay 07-01-2011 206 80   Download

 • Con người là chủ nhân của xã hội.Dưới chế độ xã hội, dưới chế độ XHCN con người được bảo vệ,phát triển toàn diện cả về thể lực và trí lực,sức khoẻ là vốn quý của con người. Nó là tiền đề cơ bản để con người vươn tới những mục đích cao cả khác.

  doc23p crystalheart115 23-01-2010 201 64   Download

 • Luận cứ bào chữa vụ án “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” Vì biết được Nguyễn Kim Trí qua làm ăn, kinh doanh tại địa bàn tỉnh Bình Phước đã có mối quan hệ xã hội rộng rãi với nhiều cán bộ, chiến sĩ công an, nhất là công an huyện Đồng Phú, nên Nguyễn Thị Thuỷ đã đến năn nỉ khóc lóc nhờ “chạy” giùm cho chồng y thị là Đàm Đình Hùng (đang bị tạm giữ điều tra về tội “cưỡng đoạt tài sản” tại Côn...

  pdf10p butmauden 02-11-2013 143 22   Download

 • Trích NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 01-HĐTP NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 1990 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ÁP DỤNG ĐIỀU 44 BỘ LUẬT HÌNH SỰ IV. VỀ TỔNG HỢP HÌNH PHẠT TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO PHẠM TỘI MỚI TRONG THỜI GIAN THỬ THÁCH Khoản 5 Điều 44 Bộ Luật Hình sự (đã được sửa đổi) quy định "Nếu trong thời gian thử thách, người bị án treo phạm tội mới do vô ý và bị phạt tù hoặc phạm tội mới do cố ý, thì Tòa án...

  pdf4p thiuyen3 17-08-2011 77 19   Download

 • Án treo được quy định tại điều 60 BLHS. Căn cứ vào nội dung của quy định này thì: "Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện". Điều kiện ở đây là điều kiện của án treo, tức là Nhà nước "treo" thi hành hình phạt tù với điều kiện là buộc người phạm tội phải chịu thử thách. Nội dung thử thách quy định những điều kiện ràng buộc nhất định. Điều 60. án treo 1.

  pdf8p thiuyen3 17-08-2011 62 16   Download

 • * Những người sau đây phải đến trụ sở Công an xã, phường, thị trấn khai báo tạm vắng: + Bị can, bị cáo đang tại ngoại; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; người bị kết án phạt tù được hưởng án treo; người bị phạt cải tạo không giam giữ; người đang bị quản chế; người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người bị áp dụng biện pháp đưa v...

  doc2p trannhu 08-09-2009 122 9   Download

 • Mẫu 02 BH theo TTLT số 08/2012/TTLT-BCABQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/8/2012 (1)…………………………… ……………………………… ------Số: /ĐN-CQTHAHS ĐỀ NGHỊ RÚT NGẮN THỜI GIAN THỬ THÁCH CỦA ÁN TREO Căn cứ Điều 60 của Bộ luật Hình sự; Căn cứ Điều 66 của Luật Thi hành án hình sự;

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 162 9   Download

 • Điều kiện thử thách của án treo và hậu quả pháp lí của việc vi phạm điều kiện thử thách của án treo theo luật hình sự Việt Nam Có thể thấy các quy định trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thừa phát lại thực hiện hoạt động của mình đồng thời ngăn ngừa mặt tiêu cực từ hoạt động tổ chức thi hành án của thừa phát lại có thể thể xảy ra. Tuy nhiên, quy định thừa phát lại và cơ quan thi hành án dân sự phối hợp là quy định không hợp lí....

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 30 6   Download

 • Sau khi xét xử, các bị cáo hưởng án treo được giao cho chính quyền địa phương quản lý, giáo dục. Tuy nhiên, việc quản lý những đối tượng này đang tồn tại nhiều bất cập. Câu chuyện dưới đây được ghi nhận tại huyện Trảng Bom,ĐồngNai.

  pdf7p yenhoangbank321 25-06-2013 35 6   Download

 • Mẫu 03 BH theo TTLT số 08/2012/TTLT-BCA-BQPTANDTC-VKSNDTC ngày 14/8/2012 TÒA ÁN ………………………(1) ------Số: …./ ……/QĐ-TA(2) ĐỀ NGHỊ RÚT NGẮN THỜI GIAN THỬ THÁCH CỦA ÁN TREO TÒA ÁN . Với Hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo gồm có: Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (Bà)...

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 72 4   Download

 • Mẫu 04 BH theo TTLT số 08/2012/TTLT-BCABQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/8/2012 TÒA ÁN ……………………… ------Số: …./ ……/QĐ-TA (2) (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------…….., ngày …. tháng …. năm ….. QUYẾT ĐỊNH KHÔNG CHẤP NHẬN RÚT NGẮN THỜI GIAN THỬ THÁCH CỦA ÁN TREO TÒA ÁN …………………………………. Với Hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo gồm có: Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (Bà) ...

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 49 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản