Ăng ten phẳng

Xem 1-6 trên 6 kết quả Ăng ten phẳng
 • Tuyến tính và vòng Anten Hertzian lưỡng cực, thống nhất dòng phần tử, và các ví dụ tuyến tính nhỏ lưỡng cực không λ. đáp ứng Eq. (16.1.2), trừ khi chiều dài ăng-ten điện ngắn, đó là, l Đối với ăng-ten vòng lặp, chúng tôi có thể đi vòng lặp nằm trên mặt phẳng xy và được tập trung tại gốc. Một lần nữa, chúng tôi có thể giả định một sợi dây mỏng. Đối với một vòng tròn bán kính, dòng chảy hiện tại azimuthally.

  pdf12p xuongrong_battien 24-10-2011 40 5   Download

 • An ultrawideband (UWB) pentagon shape planar microstrip slot antenna is presented that can find applications in wireless communications. Combination of the pentagon shape slot, feed line and pentagon stub are used to obtain 124% (2.65–11.30 GHz) impedance bandwidth which exceeds the UWB requirement of 110% (3.10–10.60 GHz). A ground plane of 50 mm 80 mm size is used which is similar to wireless cards for several portable wireless communication devices. The proposed antenna covers only the top 20 mm or 25% of the ground plane length, which leaves enough space for the RF circuitry.

  pdf7p vanminhphuong 18-01-2011 88 15   Download

 • Recently an emerging ultra-wide band (UWB) technology is on development. It requires hard design specifications for antennas over a very wide bandwidth. U.S. Federal Communication Commission (FCC) defines UWB as higher than 20% fractional instantaneous bandwidth. Short-pulse UWB technology is applied in communication, radar and precision radiolocation.

  pdf4p vanminhphuong 18-01-2011 83 11   Download

 • A planar antenna with a broadband feeding structure is presented and analyzed for ultrawideband applications. The proposed antenna consists of a suspended radiator fed by an n-shape microstrip feed. Study shows that this antenna achieves an impedance bandwidth from 3.1–5.1 GHz (48%) for a reflection of coefficient and an average gain of 7.7 dBi. Stable boresight radiation patterns are achieved across the entire operating frequency band, by suppressing the high order mode resonances. This design exhibits good mechanical tolerance and manufacturability....

  pdf4p vanminhphuong 18-01-2011 63 5   Download

 • Giống như các công nghệ chủ đạo khác, UWB nhắm tới người sử dụng gia đình. Người sử dụng có thể kết nối mạng không dây các thiết bị trong gia đình với tốc độ cao và nhanh chóng hơn rất nhiều so với những công nghệ không dây IrDA và Bluetooth. Về cơ bản, UWB được phát triển để phục vụ cho truyền thông giữa các thiết bị trong gia đình của người sử dụng.

  pdf3p bibocumi29 24-01-2013 36 5   Download

 • Oblique Incidence Trong sự phân cực vuông góc, còn được gọi là phân cực-s, † σ-phân cực, hoặc phân cực TE, điện trường vuông góc với mặt phẳng tới (theo hướng-y) và ngang để hướng-z, và các lĩnh vực từ tính nằm trên máy bay đó. Con số này cho thấy các góc tới và phản ánh để được như vậy hai bên. Đây là định luật Snel † phản ánh và là một hệ quả của các điều kiện biên. Con số này cũng ngụ ý rằng hai máy bay tới và hai máy bay phản ánh tất cả...

  pdf31p xuongrong_battien 24-10-2011 34 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản