» 

Anh Văn Giao Tiếp

 • Anh văn giao tiếp

  Tài liệu học anh văn giao tiếp gồm những câu hội thoại thường gặp trong công việc hằng ngày.Tài liệu rất chi tiết, đầy đủ và rõ ràng giúp bạn dễ học, dễ hiểu.

  doc 83p hongtuandn 28-04-2010 5584 3339

 • Anh văn giao tiếp hàng ngày

  Tham khảo tài liệu 'anh văn giao tiếp hàng ngày', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 7p ginshine 18-10-2011 617 397

 • Anh văn Giao tiếp cơ bản Unit 34

  cách học đàm thoại tiếng anh, giáo trình tiếng anh giao tiếp, câu giao tiếp tiếng anh thông dụng, tài liệu tiếng anh giao tiếp, anh văn giao tiếp căn bản,

  pdf 2p daovanphu_ht91 24-10-2012 388 213

 • Anh văn Giao tiếp cơ bản - Unit 38

  Tham khảo tài liệu 'anh văn giao tiếp cơ bản - unit 38', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p daovanphu_ht91 24-10-2012 287 212

 • Anh văn Giao tiếp cơ bản Unit 36

  Tham khảo tài liệu 'anh văn giao tiếp cơ bản unit 36', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p daovanphu_ht91 24-10-2012 257 180

 • Anh văn Giao tiếp cơ bản Unit 35

  Tham khảo tài liệu 'anh văn giao tiếp cơ bản unit 35', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p daovanphu_ht91 24-10-2012 263 177

 • Anh văn Giao tiếp cơ bản Unit 28

  Tham khảo tài liệu 'anh văn giao tiếp cơ bản unit 28', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p daovanphu_ht91 24-10-2012 205 147

 • Anh văn Giao tiếp cơ bản Unit 29

  Tham khảo tài liệu 'anh văn giao tiếp cơ bản unit 29', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p daovanphu_ht91 24-10-2012 196 143

 • Anh văn Giao tiếp cơ bản Unit 31

  Tham khảo tài liệu 'anh văn giao tiếp cơ bản unit 31', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p daovanphu_ht91 24-10-2012 182 142

 • Anh văn Giao tiếp cơ bản Unit 26

  Tham khảo tài liệu 'anh văn giao tiếp cơ bản unit 26', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p daovanphu_ht91 24-10-2012 188 141

 • Anh văn Giao tiếp cơ bản Unit 27

  Tham khảo tài liệu 'anh văn giao tiếp cơ bản unit 27', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p daovanphu_ht91 24-10-2012 203 138

 • Anh văn Giao tiếp cơ bản Unit 32

  Tham khảo tài liệu 'anh văn giao tiếp cơ bản unit 32', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p daovanphu_ht91 24-10-2012 176 135

 • Anh văn Giao tiếp cơ bảnUnit 33

  Tham khảo tài liệu 'anh văn giao tiếp cơ bảnunit 33', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p daovanphu_ht91 24-10-2012 163 132

 • Một số câu nói tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày

  Một số câu nói tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày

  doc 5p thanhrau 11-11-2009 17398 6595

 • Giáo trình Anh văn giao tiếp

  Tài liệu tham khảo chuyên môn tiếng anh - Giáo trình Anh văn giao tiếp.

  pdf 225p quocnamdhnl 05-12-2010 4123 2772

 • Tiếng anh giao tiếp

  các câu anh văn giao tiếp nguồn: download.com.vn

  doc 5p madaigia007 30-10-2009 5072 2612

 • Tiếng anh giao tiếp hằng ngày 3

  Tham khảo tài liệu 'tiếng anh giao tiếp hằng ngày 3', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p nguyenthdien 13-12-2009 1924 1437

 • Tiếng Anh giao tiếp - New Headway tập 1 part 2

  Tham khảo tài liệu 'tiếng anh giao tiếp - new headway tập 1 part 2', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p dibovaodoi05 21-10-2011 1363 905

 • Mẫu câu tiếng anh giao tiếp thông dụng

  Tham khảo tài liệu 'mẫu câu tiếng anh giao tiếp thông dụng', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 3p quangvinhtb7 15-05-2011 1483 849

 • Tiếng Anh giao tiếp - New Headway tập 1 part 3

  Tham khảo tài liệu 'tiếng anh giao tiếp - new headway tập 1 part 3', ngoại ngữ, anh văn giao tiếp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 19p dibovaodoi05 21-10-2011 995 691

 • + Xem thêm 4776 Anh Văn Giao Tiếp khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản