Anken phân tử

Xem 1-20 trên 49 kết quả Anken phân tử
 • Bài 1. Hãy ghi chữ Đ ( đúng) hoặc S ( sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau: a)Anken là hiđrocacbon mà phân tử có chứa một liên kết đôi b)Anken là hidrocacbon có công thức phân tử CnH2n c)Anken là hidrocacbon k no có công thức phân tử CnH2n d)Anken là hidrocacbon mạch hở mà phân tử có chứa một liên kết đôi

  doc10p kimoanh118k 14-03-2013 346 59   Download

 • Là các hidrôcacbon không no, trong phân tử có chứa liên kết đôi C=C. Nếu trong phân tử có chứa một liên kết đôi thì chúng có công thức chung là CnH2n (n³ 2). Liên kết sigma được hình thành ở liên kết đôi do sự xen phủ của 2AO lai hóa sp2 của 2 cacbon, còn liên kết sigma do xen phủ của AO lai hóa sp2 với sp2 hoặc các AO sp3 của các nguyên tử C ( tạo liên kết C-C) hoặc AO lai hóa sp2,hoặc sp3 của C với AO 1s của H tạo liên kết C-H...

  ppt31p nt_anh14 04-11-2011 190 41   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Phương pháp giải toán Hóa học hữu cơ" do TS. Nguyễn Thanh Khuyến biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các hướng dẫn cơ bản, công thức phân tử công thức cấu tạo, hidrocacbon, anken (olefin), ankin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf191p tramnamcodon_04 03-04-2016 38 13   Download

 • Bài 1 : Anken (olefin) là gì? So sánh thành phần nguyên tố và đặc điểm cấu tạo của ankan và anken. Bài 2 : Viết công thức tất cả các đồng phân và gọi tên các anken có công thức phân tử sau : C4H8 và C5H10. Bài 3 : Trình bày nội dung qui tắc cộng Maccopnhicop? Cho ví dụ minh họa. Bài 4 : Hoàn thành phương trình phản ứng : 1. CH2=CH2 + HBr ® 2. CH2=CH2 + ?...

  doc5p thuanc3dongthanh 30-03-2013 768 167   Download

 • Bài số 1 : Anken – Ankadien - Ankin A. Hai liên kết . 2. Anken là : A. Hidro cacbon không no, mạch hở, có 1 liên kết đôi trong phân tử. B. Hidro cacbon không no, mạch hở. C. Hidro cacbon không no, mạch hở, có 1 liên kết  trong phân tử. D. A và C 3. Mêtan có tạp chất C2H4. Để loại tạp chất có thể dùng A. H2O B. Nước brom. C. dung dịch KMnO4 D. B và C B.

  pdf5p dinhtrang1189 27-12-2011 258 85   Download

 • Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy tăng theo khối lượng mol phân tử. Các anken đều nhệ hơn trước. Ở điều kiện thường, anken C2 đến C4 là chất khí. NHiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chatr và khối lượng riêng của anken không khác nhiều so với ankan tương ứng và thường nhỏ hơn xicloankan có cùng số nguyên tử C.

  ppt16p ngthtien 30-10-2012 285 80   Download

 • Bộ sưu tập gồm 11 bài giảng Anken đã được thiết kế bằng powerpoint đẹp mắt, chi tiết với đầy đủ nội dung trọng tâm của bài học dành cho quý bạn đọc tham khảo. Qua bài giảng, học sinh biết cấu tạo, danh pháp, đồng phân, tính chất của anken. Phân biệt anken với ankan bằng phương pháp hoá học. Học sinh hiểu vì sao anken có nhiều đồng phân hơn ankan tương ứng, vì sao các anken có phản ứng trùng hợp.

  ppt36p maithuy_89 13-11-2013 266 74   Download

 • Bộ sưu tập 8 bài giảng hóa học 11 - Luyện tập Hiđrocacbon thơm sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô giáo và các bạn học sinh trong việc dạy và học. Qua bài học, giáo viên giúp học sinh củng cố lại kiến thức về Hiđrocacbon thơm, sự giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học của các Hidrocacbon thơm với Ankan, Anken. Học sinh hiểu sự liên quan giữa cấu tạo phân tử với tính chất hóa học của Hidrocacbon thơm.

  ppt31p lamthuy_15 14-11-2013 174 60   Download

 • Là các hidrôcacbon không no, trong phân tử có chứa liên kết đôi C=C Nếu trong phân tử có chứa một liên kết đôi thì chúng có công thức chung là CnH2n (n2) Anken còn gọi là olefin

  ppt31p nt_anh14 02-11-2011 102 39   Download

 • Tính chất hoá học của ankin những kiến thức học sinh đã biết có liên quan. Cấu trúc phân tử của ankin. Tính chất hoá học của anken (có liên kết π trong phân tử). Kiến thức cần hình thành. Tính chất hoá học của ankin. Điều chế và ứng dụng.

  doc11p thiennga_08 14-11-2013 95 25   Download

 • III.1. Định nghĩa Anken là một loại hiđrocacbon mà trong phân tử có chứa một liên kết đôi C=C mạch hở. III.2. Công thức tổng quát III.3. Cách gọi tên Ankan Anken CnH2n (n ≥ 2) ( Có thêm số chỉ vị trí của liên kết đôi, đặt ở phía sau hoặc phía trước, được đánh số nhỏ. Mạch chính là mạch chứa nối đôi và dài nhất) Ankan Thí dụ: CH2=CH2 Ankilen (Như trên) (C2H4) (C3H6) 1

  pdf21p qdung92ct 16-06-2013 49 11   Download

 • .Hiđrocacbon không no (hay hiđrocacbon không bão hoà) là hiđrocacbon mà trong phân tử có các liên kết bội (liên kết đôi, liên kết ba). Phân loại: anken ankađien ankin

  ppt0p donna_vit 05-01-2012 85 9   Download

 • Độ bất bão hòa là khái niệm dùng trong Hóa học hữu cơ để xác định số vòng hoặc liên kết Pi trong phân tử. Tài liệu Độ bất bão hòa và ứng dụng sau đây trình bày cách xác định một số ứng dụng của độ bất bão hòa để xác định công thức phân tử và công thức dãy đồng đẳng của hợp chất hữu cơ.

  pdf5p ntdpro 20-06-2016 28 3   Download

 • CT chung: CxHy (x 1, y 2x+2. y chẳn.). Nếu là chất khí ở đk thường hoặc đk chuẩn: x 4. Hoặc: CnH2n+2-2k, với k là số liên kết , k 0. 10 Dạng bài tập HIDROCACBON 1. Dưạ trên công thưć tôn̉ g quat́ cuả hiđrocacbon Thi ́ du:̣ Công thưć tôn̉ g quat́ cuả hiđrocacbon A co ́ daṇ g (CnH2n+1)m. A thuôc̣ daỹ đôǹ g đăn̉ g naò ? A) Ankan B) Anken C) Ankin D) Aren Suy luâṇ : CnH2n+1 là gôć hidrocacbon hoá tri ̣ I. Vậy phân tư ̉ chi ̉ co ́ thê ̉ do 2 gôć hydrocacbon hoá tri ̣ I...

  doc4p thaovip10a2 25-01-2013 561 238   Download

 • Anken là một loại hiđrocacbon mà trong phân tử có chứa một liên kết đôi C=C mạch hở. Cách gọi tên Ankan Anken CnH2n (n ≥ 2) ( Có thêm số chỉ vị trí của liên kết đôi, đặt ở phía sau hoặc phía trước, được đánh số nhỏ. Mạch chính là mạch chứa nối đôi và dài nhất) Ankan Thí dụ: CH2=CH2

  pdf21p nhantaivn 18-06-2010 566 149   Download

 • PHẦN 1: HIDROCACBON I- HIDROCACBON NO:  Các phương trình hay gặp của ankan: 1) CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl 2) C4H10 CH3-CH3 + CH2= CH2 3) C4H10 CH4 + CH2= CH – CH3 4) C2H5Cl + Na → C4H10 + NaCl 5) C2H6 + Cl2 C2H5Cl + HCl 6) CH3COONa + NaOH CH4 + Na2CO3 7) 2CH4 C2H2 + 3H2 8) Al4C3 +12 HCl →4 AlCl3 + 3CH4 9) C2H2 + H2 CH2=CH2 ( etilen) 10) CH2 =CH2 + H2 CH3- CH3

  doc21p thuanc3dongthanh 30-03-2013 403 119   Download

 • I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức: a. Bíêt: - Quy luật bíên đổi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của anken - Phản ứng háo học đặc trưng của anken là phản ứng cộng - Phương pháp điều chế và một số ứng dụng của anken b. Hiểu: - Nguyên nhân gây ra phản ứng cộng của anken là do cấu tạo phân tử anken có liên kết π kém bền. - Cơ chế phản ứng cộng axit vào anken

  pdf8p orionlachocopie 24-03-2011 258 72   Download

 • Qua bài học,HS biết được những điểm giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học của các hiđrocacbon thơm với các ankan, anken. HS nắm được tính chất hóa học của các hiđrocacbon thơm. Kĩ năng viết các phương trình phản ứng (ptpư).

  doc8p lamthuy_15 14-11-2013 191 66   Download

 • Gồm 13 bài giảng Ankin được biên soạn bằng powerpoint đẹp mắt, chi tiết với nội dung của bài học tìm hiểu về định nghĩa, tính chất và công thức của Ankin. Qua bài học, học sinh nắm được khái niệm đồng đẳng, đồng phân, danh pháp và cấu trúc phân tử của ankin. Phương pháp điều chế và ứng dụng của axetilen. Sự giống và khác nhau về tính chất hoá học giữa ankin và anken. Đồng thời có kỹ năng viết phương trình phản ứng minh hoạ tính chất của ankin.

  ppt46p ducle_76 14-11-2013 186 65   Download

 • Bộ bài giảng hóa học hữu cơ do tiến sĩ Phan Thanh Sơn Nam biên soạn gồm 13 chương, trong chương 9 của bộ bài giảng đề cập những kiến thức liên quan đến Aldehyde -Ketone . Chương này sẽ mang đến cho người đọc những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về hợp chất Adehyde - Ketone. Nội dung chính của bài giảng gồm các phần sau: Giới thiệu chung, danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lý.

  pdf46p nhatrangyeuthuong 21-04-2014 183 62   Download

Đồng bộ tài khoản