Antiinflammatory drugs

Xem 1-11 trên 11 kết quả Antiinflammatory drugs
 • Introduction: Propionic acid derivative analgesic-antipyretics ( Table 2.1) are non-steroidal and antiinflammatory drugs. As one of mechanisms of their pharmacological actions, inhibition of prostaglandin biosynthesis can be mentioned. Although fatal cases due to propionic acid derivative analgesic-antipyretics are not many in the world, the incidence of poisoning (including survived cases) by this drug group is relatively high among therapeutic drugs in Japan [1].

  pdf10p bigbaby87 01-09-2010 64 18   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học General Psychiatry cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Marked disability and high use of nonsteroidal antiinflammatory drugs associated with knee osteoarthritis in rural China: a cross-sectional population-based survey...

  pdf7p thulanh15 21-10-2011 18 2   Download

 • The term acid-peptic disorders encompasses a variety of relatively specific medical conditions in which injury by gastric acid (and activated pepsin) is thought to play an important role. These disorders include gastroesophageal reflux disease (GERD), benign "peptic" ulcers of the stomach and duodenum, ulcers secondary to the use of conventional nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs), and ulcers due to the rare Zollinger-Ellison syndrome.

  doc62p vanass 01-04-2011 48 5   Download

 • Tham khảo sách 'clinical pharmacology_1', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p mnemosyne75 02-02-2013 24 4   Download

 • Cô y tá trong khu Ngoại chẩn của tôi có nguời mẹ 61 tuổi. Bà mẹ cách đây 3 tháng than đau ở sau lưng truyền xuống mông và hai đùi phía sau. BS toàn khoa cuả bà đoán có lẽ là sciatica và cho NSAID (non steroidal antiinflammatory drug)(BS này là BS ja dình cuả bệnh nhân). Vì đau không thuyên jảm, và nhức dến nỗi không ngủ duợc, cô con gái dưa mẹ dến một BS ja dình khác, y sĩ này cho chụp MRI xuơng sống (MRI of the lumbosacral spines) và làm CAT scan bụng...

  pdf5p nganluong111 14-04-2011 28 3   Download

 • Bệnh nhân nên hiểu rằng phần lớn những người mà đột ngột bị đau vùng thắt lưng, ngay cả với chứng đau thần kinh tọa, có nhiều khả năng cải thiện đáng kể trong tháng đầu tiên. Những loại thuốc được bác sĩ kê toa phổ biến nhất cho việc điều trị chứng đau lưng là những loại thuốc kháng viêm không steroid (nonsteroidal antiinflammatory drugs – NSAIDs).

  pdf12p buddy7 28-06-2011 31 3   Download

 • Tham khảo sách 'clinical pharmacology_2', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p mnemosyne75 02-02-2013 27 3   Download

 • The increasing awareness of the importance of chirality in the context of biological activity has stimulated a growing demand for efficient methods for industrial synthesis of pure enantiomers including chiral antiinflammatory drugs such as naproxen (Xin et al., 2001) and ibuprofen (Lee et al., 1995; Ducret et al., 1998; Xie et al., 1998; Arroyo et al., 1999; Chen and Tsai, 2000); antihypertensive agents such as angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors (e.g., captopril, enalapril, ceranopril, zofenapril, and lisinopril); and the calcium channel- blocking drugs such as diltiazem.

  pdf109p loixinloi 08-05-2013 22 3   Download

 • Upper Respiratory Infections: Treatment Antibiotics have no role in the treatment of uncomplicated nonspecific URI. In the absence of clinical evidence of bacterial infection, treatment remains entirely symptom-based, with use of decongestants and nonsteroidal antiinflammatory drugs. Other therapies directed at specific symptoms are often useful, including dextromethorphan for cough and lozenges with topical anesthetic for sore throat. Clinical trials of zinc, vitamin C, echinacea, and other alternative remedies have revealed no consistent benefit for the treatment of nonspecific URI.

  pdf5p ongxaemnumber1 29-11-2010 43 2   Download

 • Cách dây 10 ngày, nhận duợc diện thoại cuả một dồng nghiệp hỏi ý kiến: Cô y tá trong khu Ngoại chẩn của tôi có nguời mẹ 61 tuổi. Bà mẹ cách đây 3 tháng than đau ở sau lưng truyền xuống mông và hai đùi phía sau. BS toàn khoa cuả bà đoán có lẽ là sciatica và cho NSAID (non steroidal antiinflammatory drug)(BS này là BS ja dình cuả bệnh nhân). Vì đau không thuyên jảm, và nhức dến nỗi không ngủ duợc, cô con gái dưa mẹ dến một BS ja dình khác, y sĩ này...

  pdf5p sinhtobo111 13-04-2011 15 2   Download

 • Transferase Variants One of the most extensively studied phase II polymorphisms is the PM trait for thiopurine S-methyltransferase (TPMT). TPMT bioinactivates the antileukemic drug 6-mercaptopurine. Further, 6-mercaptopurine is itself an active metabolite of the immunosuppressive azathioprine. Homozygotes for alleles encoding the inactive TPMT (1 in 300 individuals) predictably exhibit severe and potentially fatal pancytopenia on standard doses of azathioprine or 6-mercaptopurine.

  pdf5p tubreakdance 26-11-2010 43 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản