áp dụng ISO 9001

Xem 1-20 trên 97 kết quả áp dụng ISO 9001
 • Tài liệu tham khảo "Xây dựng và áp dụng ISO 9001" giới thiệu khái quát về tiêu chuẩn ISO, cách tiếp cận theo quá trình, mối quan hệ với ISO 9004, sự tương thích với các hệ thống quản lý khác, hệ thống quản lý chất lượng,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết hơn.

  pdf21p trangdai 14-10-2009 488 214   Download

 • Đề thi và đáp án môn Áp dụng ISO 9001:2008 vào công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ gồm 4 đề thi kèm đáp án, dành cho các bạn sinh viên Quản trị văn phòng đang ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi hết học phần giúp các bạn có thêm tài liệu để tham khảo. Chúc các bạn thi tốt.

  doc9p lenhungvn 28-06-2014 334 79   Download

 • Đề tài Thực trạng áp dụng ISO 9001:2008 vào việc quản lý nguyên vật liệu đầu vào tại Công ty CASUMINA đặc vấn đề về lý thuyết, giới thiệu về công ty CASUMINA, áp dụng ISO kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào từ đó rút ra kết luận.

  ppt15p top_12 22-04-2014 117 36   Download

 • Thuyết trình: Thực trạng áp dụng ISO 9001 trong SVC nhằm trình bày về tổng quan ISO, bộ tiêu chuẩn chính International Organization for Standardization, bộ ISO 9001, hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và môi trường, hệ thống quản lý chất lượng- cơ sở và từ vựng.

  pdf45p bad_12 02-07-2014 66 21   Download

 • Bài thuyết trình: Triển khai áp dụng ISO 9001:2008 tại Công ty ACB Leasing trình bày cơ sở lý thuyết về thay đổi và quản trị thay đổi trong tổ chức, ISO 9001:2008, thực trạng Công ty cho thuê tài chính ACB Leasing, kế hoạch cho sự thay đổi.

  pdf29p nluu9184 12-05-2014 90 20   Download

 • Việc áp dụng ISO 9001 sẽ giúp công ty cung cấp sản phẩm/dịch vụ đáp ứng và đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng; thường xuyên cải tiến chất lượng sản phẩm/dịch vụ, hệ thống quản lý thông qua việc thu thập ý kiến của khách hàng và một số lợi ích khác. Bài giảng Lợi ích của việc áp dụng ISO 9001 sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về điều này.

  pdf6p nguyenanhws 19-05-2015 38 10   Download

 • Tham khảo sách 'xây dựng và áp dụng iso 9001iso', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p transang4 03-10-2012 181 85   Download

 • Tiểu luận Quản trị chất lượng: Quá trình áp dụng ISO 9001-2008 tại phòng kế hoạch – cung tiêu tập đoàn Hoa Sen nhằm tìm hiểu, và từ đó, đề xuất các giải pháp không chỉ riêng cho Hoa Sen, mà có thể làm tham khảo cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, nêu một số quy trình quản lý chất lượng đang áp dụng tại Phòng Kế hoạch – Cung tiêu thuộc Tập đoàn Hoa Sen, những thuận lợi và khó khăn, từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện việc áp dụng ISO 9001 tại Phòng ...

  pdf52p thin_12 23-07-2014 258 82   Download

 • Bài giảng "ÁP dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 vào công tác hành chính văn phòng" trình bày các nội dung sau: tổng quan về ISO 9000, các bước tiến hành áp dụng ISO 9001:2008, áp dụng ISO 9001:2008 vào công tác hành chính văn phòng.

  ppt47p lenhungvn 28-06-2014 135 51   Download

 • Tiểu luận: Thực trạng việc áp dụng ISO 9001 tại công ty SVC nhằm giới thiệu tổng quan về công ty, tình hình kinh doanh hiện nay, chính sách quản lý chất lượng và mục tiêu chất lượng của công ty, thực trạng việc áp dụng ISO 9001 tại công ty SVC hiện nay, các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tại công ty.

  pdf25p orange_12 04-06-2014 61 24   Download

 • Thuyết trình: Quá trình áp dụng ISO 9001 : 2000 tại công ty cổ phần cơ khí điện Lữ Gia nhằm giới thiệu sơ lược về công ty cổ phần cơ khí điện Lữ Gia, quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2000 tại công ty cổ phần cơ khí điện Lữ Gia.

  ppt35p slow_12 26-06-2014 66 22   Download

 • Tiểu luận Quản trị chất lượng: Lợi ích khi áp dụng ISO 9000 tại công ty cổ phần nhựa Bình Minh trình bày về khái niệm về chất lượng và hệ thống đảm bảo chất lượng, các nguyên tắc đảm bảo chất lượng của tiêu chuẩn ISO 9001:2008, thực trạng tại Công ty CP Nhựa Bình Minh trước khi thực hiện ISO 9000, hệ thống đảm bảo chất lượng theo hệ thống ISO 9001:2008 của Công ty CP Nhựa Bình Minh.

  pdf46p thin_12 23-07-2014 284 133   Download

 • Đề tài "Xây dựng hoàn thiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008" trình bày về thực trạng việc áp dụng hệt thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9001-2008 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp,... Tham khảo nội dung đề tài để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  doc87p buicongcnsh 25-03-2016 96 40   Download

 • ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ban hành có thể áp dụng cho mọi đối tượng. Việc áp dụng ISO 9000 vào doanh nghiệp đã tạo được cách làm việc khoa học, loại bỏ được nhiều thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian và giảm chi phí, đồng thời làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của CBCNV nâng lên rõ rệt.

  pdf15p ngocdung 19-06-2009 1887 823   Download

 • Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế tên viết tắt là ISO. Việt Nam là thành viên chính thức của ISO từ năm 1977. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đại diện thường trực.

  pdf49p three_12 25-03-2014 139 45   Download

 • Nội dung chính trong Chương 4 Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 nằm trong bài giảng quản trị chất lượng nhằm trình bày về bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008, hệ thống quản lý chất lượng, lợi ích khi áp dụng ISO 9001:2008.

  pdf26p red_12 15-05-2014 52 7   Download

 • ISO (tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế) là một liên minh các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia trên toàn thế giới (các cơ quan thành viên của ISO). Công việc chuẩn bị Tiêu chuẩn Quốc tế thường được thực hiện thông qua uỷ ban kỹ thuật ISO. Mỗi thành viên quan tâm đến một lĩnh vực nào đó thành lập ra một uỷ ban kỹ thuật có quyền đại diện cho uỷ ban này.

  doc20p quocminh 02-03-2009 992 403   Download

 • Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành lần đầu năm 1987, soát xét lần 1 năm 1994, lần hai với phiên bản hiện hành công bố ngày 14/12/2000. Đây là bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng, quy tụ kinh nghiệm quốc tế và được nhiều quốc gia áp dụng. Phiên bản 2000 kế thừa và nâng cao toàn bộ các yêu cầu về bảo đảm chất lượng nêu trong phiên bản 1994 đồng thời có nhiều cải tiến về cấu trúc định hướng theo quá trình, nội dung...

  pdf5p kim_ha_nul 07-09-2010 889 330   Download

 • Việc chấp nhận một hệ thống quản lý chất lượng cần là một quyết định chiến lược của tổ chức. Việc thiết kế và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức phụ thuộc vào các nhu cầu khác nhau, các mục tiêu riêng biệt, các sản phẩm cung cấp, các quá trình được sử dụng, quy mô và cấu trúc của tổ chức.

  doc12p sontratckh 21-12-2010 548 269   Download

 • Tài liệu "Công tác văn thư lưu trữ với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2000" trình bày: Sự cần thiết áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào công tác văn thư, lưu trữ; mục đích, yêu cầu, nội dung và trình tự áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào công tác văn thư, lưu trữ;... Để nắm bắt thông tin tài liệu chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p tieuboingoan 12-06-2010 523 274   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản