Áp suất hình học

Xem 1-20 trên 258 kết quả Áp suất hình học
 • Thông qua những bài soạn giáo án môn Vật lý 8 bài 8: Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau quý thầy cô giáo có thể học hỏi những kinh nghiệm lẫn nhau về kỹ năng và hình thức soạn giáo án của mình được tốt hơn. Học sinh nhanh chóng mô tả được hiện tượng chứng tỏ áp suất có trong lòng chất lỏng, nêu được công thức tính áp suất chất lỏng. Học sinh quan sát được các hiện tượng của thí nghiệm, rút ra nhận xét.

  doc7p nguyentrongtuyenvl 17-03-2014 183 20   Download

 • Bài giảng môn "Khí tượng nông nghiệp - Chương 5: Áp suất khí quyển và gió" cung cấp cho người học các kiến thức: Áp suất khí quyển (khái niệm, sự thay đổi của áp suất khí quyển theo độ cao, phân bố áp suất khí quyển trên mặt đất,...), gió (nguyên nhân hình thành gió, các lực sinh ra và ảnh hưởng đến gió, các đặc trưng của gió,...). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p doinhugiobay_10 12-01-2016 33 3   Download

 • Các nội dung chính cần tìm hiểu trong chương này gồm có: Khái niệm áp suất khí quyển, sự thay đổi của áp suất khí quyển theo độ cao, phân bố áp suất khí quyển trên mặt đất, diễn biến của áp suất khí quyển, nguyên nhân hình thành gió, các lực sinh ra và ảnh hưởng đến gió, các đặc trưng của gió, các loại gió (các loại hoàn lưu khí quyển). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p allbymyself_10 04-05-2016 23 2   Download

 • Đặc tính phần cắt của dụng cụ có ảnh hưởng lớn đến năng suất gia công và chất lượng bề mặt của chi tiết. Khả năng giữ được tính cắt của dụng cụ góp phần quyết định năng suất gia công của dụng cụ. phần cắt của dụng cụ có ảnh hưởng lớn đến năng suất gia công và chất lượng bề mặt của chi tiết. Khả năng giữ được tính cắt của dụng cụ góp phần quyết định năng suất gia công của dụng cụ.

  doc33p vanminhpx 22-06-2011 329 111   Download

 • Nhận xét:độ chênh lệch áp suất tĩnh của phần không khí dưới và trên cánh máy bay là nguyên nhân gây ra lực nâng máy bay. Xét 2 điểm nằm trên dòng không khí trên và dưới cánh máy bay, theo định luật Béc-nu-li

  doc4p dangluyen_sp2 03-05-2013 154 14   Download

 • Giáo trình hình thành sơ đồ mô tả xác định tốc độ dòng hơi trong áp suất tỏa nhiệt Tr¶ lêi ω2 = 310 m/s; G = 0,257 kg/s; Bµi tËp 1.57 H¬i n−íc qu¸ nhiÖt ë ¸p suÊt p1 = 10 bar, nhiÖt ®é t1 = 300 0C l−u ®éng qua èng t¨ng tèc nhá dÇn vµo m«i tr−êng trong hai tr−êng hîp: a) cã ¸p suÊt p2 = 7 bar, b) cã ¸p suÊt p2 = 4 bar, X¸c ®Þnh tèc ®é dßng h¬i t¹i cöa ra cña èng trong hai tr−êng hîp trªn, biÕt βk = 0,55. Tr¶ lêi...

  pdf10p iphone5 25-10-2011 42 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng tốc độ dòng hơi trong áp suất tản nhiệt p2', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p iphone8 17-11-2011 24 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng tốc độ dòng hơi trong áp suất tản nhiệt p5', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p iphone8 17-11-2011 28 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng nguyên lý nén khí trong áp suất tỏa nhiệt p1', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p samsung10 21-11-2011 38 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng nguyên lý nén khí trong áp suất tỏa nhiệt p2', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p samsung10 21-11-2011 27 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng nguyên lý nén khí trong áp suất tỏa nhiệt p3', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p samsung10 21-11-2011 20 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng nguyên lý nén khí trong áp suất tỏa nhiệt p4', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p samsung10 21-11-2011 31 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng nguyên lý nén khí trong áp suất tỏa nhiệt p5', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p samsung10 21-11-2011 25 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng tốc độ dòng hơi trong áp suất tản nhiệt p3', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p iphone8 17-11-2011 25 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng tốc độ dòng hơi trong áp suất tản nhiệt p4', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p iphone8 17-11-2011 20 2   Download

 • Trong nghiên cứu này một ph-ơng trình mới đã đ-ợc xây dựng thành công để tính tốc độ dòng thăng trong sơ đồ tham số hoá đối l-u Kain-Fritsch, trong đó gradient thẳng đứng của nhiễu động áp suất đã đ-ợc đ-a vào. Ph-ơng trình đã cho thấy khả năng của nó trong việc mô phỏng các đợt m-a lớn trên địa hình phức tạp, bao gồm l-ợng m-a, phân bố không gian và phát triển theo thời gian của m-a mô phỏng. ...

  pdf14p meomeongon 13-01-2012 33 3   Download

 • 5 đề thi thử ĐH năm 2009 và đáp án FeS + H2SO4  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của của H2SO4 là A. 4. B. 12. C. 10. D. 8. 3. Sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phương trình hóa học sau: N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k) ; H = 92 kJ. Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra amoniac nhiều hơn nếu A. giảm áp suất chung và nhiệt độ của hệ. B. giảm nồng độ của khí nitơ và khí hiđro. C. tăng nhiệt độ của hệ. D.......

  doc26p thaonguyen 17-04-2009 5151 2168   Download

 • Tài liệu tham khảo về đáp án đề cương môn học: Vật liệu học kỹ thuật...Mạng tinh thể: được hiểu là 1 mô hình không gian mô tả quy luật hình học sắp xếp các chất điểm ở thể rắn trong vật tinh thể. Hiểu theo cách khác, trong 1 đơn vị tinh thể xét ở trạng thái rắn, các nguyên tử (chất điểm) phân bố theo một quy luật hình học nhất định.

  doc44p linhisforever2 20-06-2011 1270 423   Download

 • Cơ học chất lưu, hay còn được gọi là cơ học thủy khí, nghiên cứu sự cân bằng và chuyển động của các phần tử vật chất vô cùng nhỏ có thể dễ dàng di chuyển và va chạm với nhau trong không gian. Với cơ học chất lưu, một cách tương đối có thể chia thành hai nhóm nghiên cứu chất lỏng và các hiện tượng vật.

  pdf42p linhdaudinh 07-01-2011 516 188   Download

 • Chất lưu gồm chất lỏng và khí giống như các môi trường liên tục được cấu tạo từ nhiều chất điểm gọi là hệ chất điểm. Khác với vật rắn, các phân tử của chất lưu có thể chuyển động hỗn loạn bên trong khối chất lưu điều này giải thích tại sao chất lưu luôn có hình dạng thay đổi mà không phải cố định như vật rắn.

  doc33p trancongphuc 17-10-2010 391 142   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản