Apache c modules

Xem 1-6 trên 6 kết quả Apache c modules
 • I was born in 1950 in Chelsea, London, but grew up in New Zealand returning to England in 1966. I have worked in the computer industry since 1975 after a couple of years as a professional drummer. My first experience was five years as a mainframe hardware engineer for Sperry Univac (now Unisys) followed by 14 years as an analyst programmer with British Telecom in London. While engaged in a complex task of converting large quantities of geographical data (map coordinate references) I discovered the joys of C – its speed and efficiency. That was in 1985 and I have been a fan of C ever...

  pdf84p tuanloc_do 03-12-2012 20 0   Download

 • This guide to Web programming teaches you how to extend the capabilities of the Apache Web server. It explains the design of Apache, mod_perl, and the Apache API, then demonstrates how to use them to rewrite CGI scripts, filter HTML documents on the server-side, enhance server log functionality, convert file formats on the fly, and more.

  pdf741p vinhnghi 17-08-2009 106 28   Download

 • Cài đặt Apache2 với module mod_fcgid và PHP5 trên OpenSUSE 11.2 Trong bài viết sau, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn cách cài đặt Apache2 với module mod_fcgid và PHP5 trên OpenSUSE 11.2. Về bản chất, module mod_fcgid là 1 sự thay thế hoàn hảo của mod_fastcgi, module này cho phép người dùng thực thi các đoạn mã PHP với sự cho phép của người dùng bên trong các tài khoản Apache. Lưu ý sơ bộ Trong bài viết này chúng ta sử dụng hệ thống OpenSUSE 11.2 server cùng với hostname server1.

  pdf15p alone 23-07-2010 61 7   Download

 • ◆ Java™ Application Development on Linux® Carl Albing and Michael Schwarz C++ GUI Programming with Qt 3 Jasmin Blanchette and Mark Summerfield ◆ Managing Linux Systems with Webmin: System Administration and Module Development Jamie Cameron ◆ Understanding the Linux Virtual Memory Manager Mel Gorman ◆ PHP 5 Power Programming Andi Gutmans, Stig Bakken, and Derick Rethans ◆ Implementing CIFS: The Common Internet File System Christopher Hertel ◆ Open Source Security Tools: A Practical Guide to Security Applications...

  pdf360p shop_123 08-05-2013 28 4   Download

 • ◆ Java™ Application Development on Linux® ◆ C++ GUI Programming with Qt 3 Jamie Cameron Carl Albing and Michael Schwarz Jasmin Blanchette and Mark Summerfield ◆ Managing Linux Systems with Webmin: System Administration and Module Development ◆ Understanding the Linux Virtual Memory Manager ◆ PHP 5 Power Programming Peter Harrison Mel Gorman Andi Gutmans, Stig Bakken, and Derick Rethans ◆ Linux® Quick Fix Notebook Christopher Hertel ◆ Implementing CIFS: The Common Internet File System ◆ Open Source Security Tools: A Practical Guide to Security Applications ...

  pdf352p ringphone 07-05-2013 67 12   Download

 • Cấu hính Apache để chạy được các etensions SEF joomSEF Sh404SEF Hôm nay tôi xin được trình bày 1 vấn đề mà hơn 80% những người đang sử dụng XAMPP để cấu hình locahost gặp phải. Không thể chạy được Sh404sef hoặc các component dùng để rewrite lại đường dẫn tương tự. Thực ra vấn đề ko có gì quá phức tạp, chỉ là do chúng ta chưa biết cách để bật chức năng của Apache lên mà thôi Cách làm: Vào thư mục cài đặt XAMPP : có thể là C:\XAMPP\htdocs\apache\conf\.

  pdf3p jupyter2425 19-03-2011 37 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản