Apta

Xem 1-7 trên 7 kết quả Apta
 • Toàn cầu hoá kinh tế là xu thế tất yếu biểu hiện sự phát triển nhảy vọt của lực lượng sản suất do phân công lao động quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và tích tụ tập trung tư bản dẫn tới hình thành nền kinh tế thống nhất.

  pdf36p tieutaydoc 05-08-2010 268 111   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “những cơ hội và thách thức của hàng hoá việt nam khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (wto). giải pháp để vượt qua những thách thức"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p tieutaydoc 05-08-2010 238 103   Download

 • Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài. Trong thời đại ngày nay, xu hướng liên kết kinh tế quốc tế và toàn cầu hoá nền kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, phát triển cả về quy mô và tốc độ, cả về bề rộng và chiều sâu. Sự tham gia và liên kết kinh tế quốc tế gần như là lựa chọn bắt buộc đối với mỗi quốc gia nếu như muốn tồn tại và phát triển kinh tế của mình tiến kịp trình độ phát triển của nền kinh tế thế giới....

  pdf131p thu_nguyet 27-07-2010 91 40   Download

 • Trong những năm qua cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, ngành xây dựng cơ bản đã không ngừng phát triển và lớn mạnh. Nhất là khi nền kinh tế nước ta đã chuyển sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước và khi nước ta gia nhập các tổ chức như ASEAN, APTA, APEC thì công tác xây dựng cơ bản càng giữ một vị trí vô cùng quan trọng vì nó tạo ra bộ xương sống cho nền kinh tế....

  pdf103p nokia_12 09-05-2013 35 12   Download

 • Trong những năm qua, cùng với sự đổi mới của đất nước từ một nước với nền kinh tế bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường, nền kinh Việt Nam đã có những bước phát triển nhất định. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn hội nhập với nền kinh tế thế giới. Việt Nam đã là thành viên chính thức của các tổ chức như ASEAN, APTA… và Việt Nam đang xúc tiến để trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO.

  pdf27p hotmoingay1 03-01-2013 32 8   Download

 • This report discusses the nature of investment in public transportation capital investments and operations in the United States, the ways in which that investment affects the economy, and the additional impacts of public transportation investments and services on economic growth in the United States.

  pdf42p trinhcaidat 19-04-2013 34 4   Download

 • Traditionally, public transportation passenger cost savings were often the primary factors considered as the benefits of public transportation projects. This mindset has changed significantly and now it is widely accepted that public transportation investment can also help reduce roadway traffic congestion, with broader benefits for commercial truck deliveries, employer labor market access and on other aspects of business productivity.

  pdf77p trinhcaidat 19-04-2013 52 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản